DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Eylül 2006 , 472 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Malmüdürlüğünde muhasebe şefi olarak görev yapmaktayım. 1998 yılında işe başladım. Fakülte mezunuyum. İşe başla ...
           Sayın 35/9908 No.lu Abonemiz, SORU- 25.5.2006 tarihinde vefat eden şahıs bekar olarak vefat ettiği anne ve babası ondan önce öldüğü ancak mirasçısı o ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1-Bizim yatırım teşvik belgemiz mevcut. Bu belgeyi 1.1.2006 tarihinden sonra aldık. Bu belge ek ...
           Sayın 70/17865 No.lu Abonemiz, SORU- Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d madde ve fıkra hükmüne göre, müzayede mahallinde yapılan satışlar KDV.’ ...
           Sayın 42/7849 No.lu abonemiz, SORU- Mükellefimle ilgili olarak, aşağıdaki olay hakkında beni bilgilendirir ve yardımcı olur musunuz? ...... ilinde m ...
           Sayın 06/16057 No.lu abonemiz, Şirketin ortaklardan alacağına faiz tahakkuku gerekiyor... 1 - Merkez Bankasının Reeskont faiz oranı uygulaması doğr ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1 Mart 2006 tarih ve 459 sayılı Maliye ve Sigorta Yorumları Derginizde yer alan ve YMM İrfan ER ...
           Sayın 09/7631 No.lu Abonemiz, SORU- Halen işlerine devam ettiğim tarımsal amaçlı bir S.S.Tarımsal Kalkınma kooperatifim var. Bu kooperatifimin 2 yıld ...
           Sayın 15/4719 No.lu Abonemiz, SORU- 1- İşletmede kullanmak üzere d.baş, Bina, arazi, tesis makina ve cihazlar ile taşıt alımları Ba formuna ve satışl ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Menekşe DEMİRKAYA, SORU- 15.03.1967 doğumlu, şu an işsiz, bekar, üniversite mezunu bayan. 01.04.1991 ilk işe başlama tarihi ve şu an SSK.’ ...
           Sayın 43/17827 No.lu Abonemiz, SORU- Halen isteğe bağlı sigortalı olan ve hiç bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan bir kişi 2006 yılının Aralık ...
           Sayın Ayfer KUZUOĞLU, SORU- Evliyim. İkinci kere evlendim. Fakat resmi nikah yapamadım. Evlendiğim kızın babası Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı id ...
           Sayın Ahmet TALAY, SORU- Vergi dairesindeki kayıtlarım aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Tarihi Terk Tarihi 1- 21.12.1979 20.12.1984 2- 24.12.1986 ...
           Sayın 28/16792 No.lu Abonemiz, SORU- 01.04.1954 doğumlu. 10.04.1994 tarihinde işe başlama. 01.10.1998 işten ayrılış. 01.07.2006 tarihinde işe başl ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI “GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ -1” ...
           Mustafa ATMACA- ÜCRET KAVRAMI VE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Altar Ömer ARPACI- MAZBUT VAKIFLARA AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI KARŞILIĞINDA BUNLARA YAPILAN KİRA ÖDEMELERİNDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMAYACAKTIR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Nihat ARI- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE YENİDEN DÜZENLENEN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI ...
           Barış EVREN- İSTİSNANIN İSTİSNASI KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet Zeki SOLAK- VERGİ ZİYAI CEZASI ANAYASAYA AYKIRI MIDIR? ...
           M. Nadir ARICA- TAŞIMA VE OTEL İŞLETMELERİNDE BELGE NİZAMI - 4 ...
           Canar FİDANCI- Abdülmenaf YAKUT- BİLANÇO USULÜNE TABİ MÜKELLEFLERİN EYLÜL/2006 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERMELERİ GEREKEN (Ba-Bs) BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE UYGULAMANIN GENEL ESAS ...
           Tahir ERDEM- UZLAŞMA KOMİSYONLARI VE YETKİ SINIRLARI ...
           Rıfat ENGİN- ŞEHİRLERARASINDA KARAYOLUYLA YAPILAN YOLCU TAŞIMA İŞLERİNDE BELGE DÜZENİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Resul KAZANCI- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV. İADESİ UYGULAMASI ...
           Tezcan ATAY- KATMA DEĞER VERGİSİNDE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI (99 Seri Numaralı KDVK. Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler Dahil) ...
           Ali Hadi ORHUN- UNUTTURULMAYA ÇALIŞILAN VE UNUTULMAYA YÜZ TUTAN BELGE FİŞ, BÖYLECE KDV. İLE GELİR DE MAFİŞ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İsmail YOĞUN- HURDAYA ÇIKAN TAŞITLARIN İL ÖZEL İDARELERİNE BEDELSİZ DEVİRLERİNDE VERGİSEL AVANTAJ ...
           Erdal SANLI- MURİS MUVAZAASI İLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 9 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNA VE BUNA GÖRE YAPILAN DÜZENLEMELERE AYKIRI DAVRANIŞLARIN CEZALARI ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Hidayet MAT- HAZİNE ARAZİLERİNİN KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE AYRICALIKLI SATIŞI ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HİZMET ALIM İHALELERİNDE KALİTE BELGELERİNE İLİŞKİN GETİRİLEN DÜZENLEME ...
           Av.Atilla İNAN- ALT YÜKLENİCİLERİN YETERLİLİK BELGELERİ İLE KAMU İHALELERİNE KATILMALARI ...
           Harun Hakan BAŞ- İHALE ÖN YETERLİK DÖKÜMANINDA VE İDARİ ŞARTNAMEDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- ESNAF VE SANATKARLARIN MESLEK KURULUŞLARI - 5 ...
           Dr. Halil YILMAZ- YAPI DENETİM KURULUŞLARININ HUKUKSAL SORUMLULUĞU - 2 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Serbest bölgedeki abonelere yapılacak teslimler ve hizmetlerde KDV. istisnası olup olmadığı Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Yurt dışında yerleşik firmaların yurt dışında yerleşik müşterilerinden aldığı siparişlere ait düzenlediği komisyon faturas ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Temyiz aşamasında mükellefin iade ve mahsup taleplerinin yerine getirilip getirilemeyeceği Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Part-time eleman çalıştırılmasında tevkifat uygulanıp uygulanamayacağı Hk.) ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Vergilendirme döneminde kurumlar vergisi muafiyeti için Kurumlar Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin 16’ncı bendindeki koş ...
           DANIŞTAY KARARI (Davacı tarafından ruhsatsız olarak yapılan sit alanı içerisinde yer alması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen para cezası ...
           DANIŞTAY KARARI (Davacıya ait arazinin kenarında doğal dolgu maddesi olan kayanın, yol çalışması nedeniyle dinamitle parçalanarak alınması sonucu oluş ...
           DANIŞTAY KARARI (İdare mahkemesince, idare yerine geçerek para cezası miktarını belirlemek suretiyle karar verilmesinde isabet bulunmadığı Hk.) ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Aysun KOÇAK- SİGORTA PRİMLERİNİN HAKEDİŞLERDEN MAHSUP EDİLMESİ VE ÖDENMESİ İLE KESİN TEMİNATLARIN İADESİ ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL SİGORTALAR VE GSS. KANUNU İLE GENİŞLETİLEN BORÇLANMA HÜKÜMLERİ ...
           Ergun ÖZDEMİR- SMMM. VE YMM. RAPORLARI HAKKINDA ...
           Beyazıt ABLAY- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE AÇILAN KUSUR SORUMLULUĞUNA DAYALI RÜCUAN TAZMİN DAVALARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ GÖRMEKSİZİN HAK KAZANILAN ÜCRETLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- EMEKLİLER AÇISINDAN SENDİKAL HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞER KURUMA NAKİLLERİNDE KURUMLARINCA MUVAFAKAT VERİLMESİ HUSUSUNDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR - 2 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE - 5 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ DAVA EHLİYETİ - 1 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İDARELERİNİN 2006 YILI BÜTÇELERİNİN UYGULAMA SONUÇLARININ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİ VE HEDEFLERİNİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ OLARAK YA ...
           M. Meftun CANBEK- ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI İSTİSNASI KAPSAMINDA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE ORGANİZASYONU DÜZENLEMESİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler