DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Ekim 2006 , 473 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- GVK.’nun 47/2’nci maddesinde belirtilen yıllık işyeri kira bedelinin nasıl uygulana ...
           Sayın 67/18176 No.lu Abonemiz, SORU- Ben Mayıs ayında bir işyeri açtım. İşyeri açılışı sırasında yaptığım harcamalar için borçlandım. Ağustos ayında ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Mülkiyeti hazineye ait oto parkı, çay ocağı, işyerinin vb. yerlerin kurumlar vergisi mükellefi ...
           Sayın 37/2159 No.lu Abonemiz, SORU- Ticari minibüse 2 kişi ortaktır. Ortaklardan biri diğerine hisse karşılığında kiraya verip mükellefiyetini sonlan ...
           Sayın 33/16576 No.lu Abonemiz, SORU- Gümrük Müşavirliği hizmeti veren şirketimiz 2000 yılında ithalatçı bir müşterimize ait demirleri ........... lim ...
           Sayın 01/9060 No.lu Abonemiz, SORU- Aralık/2006’da yapılacak olan Gelir Uzmanlığı ile ilgili bir sorum olacaktı. Maliye Bakanlığının kurum için ...
           Sayın 44/5781 No.lu Abonemiz, SORU- İşyeri olarak kullanmak üzere bir daire almış bulunmaktayım. Bu dairenin amortisman giderlerini gelirimden düşmek ...
           Sayın 37/16791 No.lu Abonemiz, SORU- 03.02.1966 doğumlu eşim Ayşe Cankara 06.11.1984-01.06.1985, 25.10.1985-02.06.1986, 20.10.1986-01.06.1987 tarihle ...
           Sayın 06/14068 No.lu Abonemiz, SORU- ......... İli sınırları içerisinde kat karşılığı inşaat işlemleri yapan müteahhitler tarafından Yapı Denetim Kan ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 225 öğrenciye 180 iş günü öğle yemeği kumanya işi için 25.08 ...
           Sayın 73/7492 No.lu Abonemiz, SORU- 15 Eylül 2006 tarihli 472 sayılı Derginizin “Mali Konular Sorular-Cevaplar” bölümünde, ismini vermeye ...
           Sayın 51/17906 No.lu Abonemiz, SORU- 492 Harçlar Kanununa bağlı Tapu Harçları bölümünü ilgilendiren 4’üncü sayılı tarifesinde; 13/a ile ilgili ...
           Sayın 66/15498 No.lu Abonemiz, SORU- Bakanlığımızın (Maliye Bakanlığı) yükselme sınavlarında başarı gösteremedim. Bunun nedeni bazen kendim bazende i ...
           Sayın 50/13840 No.lu Abonemiz, SORU- Elektrikle ilgili onarım ve şebeke işlerini ihale yolu ile alan 1’inci sınıf defter tutan bir mükellefim v ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Malmüdürlükleri olarak ödeme yaptığımız tüm evrakların suretleri, vezne alındı makbuzları, ihal ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Mehmet SAĞIROĞLU, SORU- Ben bir şirketin yönetim kurulunda bulundum. 8 yıl aktif görev yaptım. Şirketin mali ve bürokratik görevlerini yürüttüm ...
           Sayın 01/2881 No.lu Abonemiz, SORU- 31.10.1964 doğumluyum. 01.08.1991 tarihinde ilk SSK.’dan sigortalı olarak işe başladım. 70 gün prim yatırıl ...
           Sayın R. KARA, SORU- 1- Bir kişi askeriyede uzman olarak 13 yıldır görev yapmaktadır. Bu kişi görevden istifa edip ayrılırsa SSK. veya Bağ-Kur’ ...
           Sayın 33/4006 No.lu Abonemiz, SORU- X Ltd. Şti. Belediye halinde narenciye işi ile meşgul bir firmamız, işyerinde ilk defa sigortalı çalıştırılmak üz ...
           Sayın 35/3314 No.lu Abonemiz, SORU- Çok yakın bir akrabam 12.08.2006 tarihinde vefat etti. Akbank T.A.Ş. Tekaüt Sandığından emekli maaşı almakta idi. ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Remzi YÜKSEK- VERGİDEN MUAF ESNAF ...
           Mustafa ATMACA- ÜCRET KAVRAMI VE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- TARIM ÜLKESİNDE TARIMSAL KAZANÇ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Hakkı YILDIRIM- YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE “ÖRTÜLÜ SERMAYE” ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Tezcan ATAY- VERGİ KİMLİK NUMARASI UYGULAMASINDA GELİNEN SON NOKTA (Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Oluyor) ...
           M. Nadir ARICA- VESİKA NİZAMINA UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ - 1 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Nihat ARI- AKARYAKIT POMPALARININ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA BAĞLANMASI İLE BİRLİKTE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE GETİRİLEN ÇÖZÜMLER ...
           Muharrem ÖZDEMİR- PANAYIR VE FUAR İSTİSNASI DOLAYISIYLA İADE EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİNDE USUL VE ESASLAR ...
           Süleyman TURAN- 2006 YILINDAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLECEK İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ -1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI “GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ”- 2 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İDARELERİNİN 2006 YILI BÜTÇELERİNİN UYGULAMA SONUÇLARININ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİ VE HEDEFLERİNİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ OLARAK YA ...
           M. Meftun CANBEK- DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU II SAYILI LİSTEDE YER ALAN ARAÇLAR VE ÖNERİLER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 10 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN KAPSAMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME - 1 ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- ORTAK GİRİŞİMLERİN KAMU İHALELERİNE GİREBİLMESİNDE YETERLİK KOŞULLARI ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU İHALELERİNE KATILIMDA YETERLİLİK KRİTERLERİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Dr. Halil YILMAZ- YAPI DENETİM KURULUŞLARININ HUKUKSAL SORUMLULUĞU - 3 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- ESNAF VE SANATKARLARIN MESLEK KURULUŞLARI - 6 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALILIK HALLERİNİN BİRLEŞMESİ ...
           Mehmet Zülfi CAMKURT- MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARININ GENEL DENETİMİ VE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ergun ÖZDEMİR- İŞSİZLİK SİGORTASI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ZORLAYICI SEBEPLERLE İŞ GÖRMEKSİZİN ÖDENEN ÜCRETLER (YARIM ÜCRET) ...
           Hüseyin ACAR- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KAMU ÇALIŞANLARINDA SENDİKAL HAKLAR VE BEKLENTİLER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞER KURUMA NAKİLLERİNDE KURUMLARINCA MUVAFAKAT VERİLMESİ HUSUSUNDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR - 3 ...
           Vecdi KARANFİL- DEVLET MEMURLARININ KAMU KONUTLARINDAN YARARLANDIRILMASIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ DAVA EHLİYETİ - 2 ...
           Hidayet MAT- DEVLETİN MİRASÇILIĞI ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ YASASI MÜKTESEP HAKLARI KORUMALI ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HARCAMA YETKİSİNİN DESTEK HİZMETLERİNE DEVRİ MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Faruk ŞAHİN- (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ YURT DIŞI TUR İZNİ TALEBİNDE İSTENİLEN BELGELER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler