DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ekim 2006 , 474 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 16/2657 No.lu Abonemiz, SORU- ......... İli ........ İlçesi Malmüdürlüğünde 1/4’üncü derecede gelir şefi olarak görev yapmaktayım. A.Ü. İ ...
           Sayın 42/17839 No.lu Abonemiz, SORU- Dairemizde kayıtlı bazı kavun, karpuz satıcıları ile bazı pansiyon işletmecileri şifaen; mevsimlik iş yaptıkları ...
           Sayın 06/12460 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellef, 2001 yılında 45.000 YTL.’ye aldığı gayrimenkulü için tapuda 15.000 YTL. üzerinden işlem yapmış v ...
           Sayın 46/8798 No.lu Abonemiz, SORU- X Vergi Dairesinin mükellefi 5 ortaklı Y. Anonim Şirketidir. Muhtelif vergilerden Vergi Dairesine borçludur. Ve ...
           Sayın 01/16891 No.lu Abonemiz, SORU- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4-i maddesi hakkında açıklama; İlgili Kanunun 4-i maddesi Köyler veya Kö ...
           Sayın 07/5805 No.lu Abonemiz, SORU- Sebze ve meyve satışlarının gerçekleştiği Hal’lerde muhasebe düzeni oldukça karmaşıktır. Biz uygulayıcılar ...
           Sayın 46/7836 No.lu Abonemiz, SORU-Mükellefim toptan ve perakende kuruyemiş ve şekerleme işi yapmaktadır. Mükellef 2000 yılına ait KDV. beyannamesi v ...
           Sayın 19/5431 No.lu Abonemiz, KONU- Doğalgaz tesisat ve montaj işleri ile faaliyette bulunan mükellefin 2005 yılı evrakları incelemeye alınmış ve aşa ...
           Sayın 35/14975 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere malül ve engellilere mahsus araçların istisnası uygulaması kanunlarda mevcut durumdadır. Ancak b ...
           Sayın 64/16495 No.lu Abonemiz, KONU- Vergi borçları nedeni ile 6183 sayılı AATUHK.’na göre haciz konulan gayrimenkullerde satış işlemi hakkında ...
           Sayın 01/9060 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Gelir vergisi mükellefi Bay (A) 25.02.2006 tarihinde vefat etmiştir. Mirasçıları tarafından; a) 2005 yılı Gel ...
           Sayın 21/2358 No.lu Abonemiz, SORU- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 91 ve değişik diğer maddeleri uyarınca yapım ve hizmet işlerinde tevkifat uygul ...
           Sayın 07/18179 Nolu Abonemiz, SORU- 1- Adi ortaklı (iki ortaklı) bir işletmenin ortaklarından birisi ayrılacak ama yerine başka bir ortak girmeyecek ...
           Sayın 38/3879 No.lu Abonemiz, SORU- Aynı dairede çalıştığımız servis şefimiz, Lise mezunu olarak görev yapmakta iken 2/6’ncı dereceye gelmiş ve ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Gelecek yıla sarkan gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerindeki damga vergilerini o yıl vey ...
           Sayın 2615 No.lu Abonemiz, SORU- Güneş enerjisi imalatı montajı bakımı ve tamiratı işi ile iştigal eden işyerinde yedek parça satışı olmayan. Yapmış ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 34/1393 No.lu Abonemiz, SORU- Defterini tuttuğum şirket ortağı olan bir mükellefimin sosyal güvenlikle ilgili bilgileri şöyledir. Doğum Tarihi ...
           Sayın 61/17790 No.lu Abonemiz, SORU- X şahsı Emekli Sandığından emeklidir. Emekli Sandığından eşine ait sağlık karnesi mevcuttur. Emekli memurun eşi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, KONU- Çalışma Süreleri İle İlgili Bilgiler: Doğum Tarihi: 15.09.1964 a)01.04.1988-31.07.1988 Yedeks ...
           Sayın 39/12528 No.lu Abonemiz, SORU- 7/15754 sayılı sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre çalıştırılan öğretmenlere ödenecek olan ek ders ...
           Sayın Engin EKİM, SORU- 360 m2, 1, 2, 3’üncü kat mesken yapı ruhsatı alınmıştır. Sobalıdır. Bina sigortaya 01.09.2005 tarihinde bildirge verilm ...
           Sayın Mustafa ÇOBAN, SORU- 01.12.1984 tarihinde işe girdim. Aralıklarla halen çalışmaktayım. Doğum Tarihim: 02.02.1954’dür. İlgili hizmetlerimi ...
           Sayın Rasim KANİ, SORU- 13.03.1965 doğumluyum. 14.08.1981 tarihinde SSK.’na tabi olarak sigortalı oldum. 14.08.1981-02.12.1998 tarihleri arası ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mustafa ATMACA- ÜCRET KAVRAMI VE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ - 3 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA ZARAR-ZİYAN VE TAZMİNATLAR - 1 ...
           M. Nadir ARICA- VESİKA NİZAMINA UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- KİMLİK VE NUMARAMIZ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           M. İrfan AKŞEHİR- UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI AÇISINDAN TOPTAN/PERAKENDE TESLİMİN ÖNEMİ ...
           Süleyman TURAN- 2006 YILINDAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLECEK İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ -2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ ...
           İsmail YOĞUN- İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA TESLİM EDİLEN MOTORİNİN ÖTV. KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Nurullah ÇUHADAR- AKARYAKIT POMPALARINA (LPG DAHİL) BAĞLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR KULLANILARAK VERİLEN FİŞLER VE BU FİŞLERİN FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEML ...
           Haluk ESENER- HAZİNE TAŞINMAZLARININ YEREL YÖNETİMLERE BEDELSİZ DEVİR, TERK VE TAHSİSİNE OLANAK SAĞLAYAN YASAL DÜZENLEMELER - 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 11 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Dr. Halil YILMAZ- YAPI DENETİM KURULUŞLARININ HUKUKSAL SORUMLULUĞU - 4 ...
           Hidayet MAT- GECEKONDULAŞMAYI ÖNLEMEK AMACIYLA HAZİNE ARAZİLERİNİN BELEDİYELERE DEVRİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN KAPSAMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME - 2 ...
           Harun Hakan BAŞ- DANIŞMANLIK HİZMET İHALELERİNDE İSTEKLİLERİN İDARELERCE BELİRLENMESİ VE İHALEYE DAVET PROSEDÜRÜ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- ESNAF VE SANATKARLARIN MESLEK KURULUŞLARI - 7 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HİZMET ALIM İHALELERİNDE İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI PRİM ORANLARI ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 506 SAYILI KANUN YÖNÜNDEN TAHSİS İŞLEMLERİNDE DENETİME İHTİYAÇ DUYULAN HUSUSLAR ...
           Ergun ÖZDEMİR- ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞI ...
           Beyazıt ABLAY- YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNA GÖRE DUL VE YETİM AYLIĞI HANGİ HALLERDE BAĞLANIR VE KESİLİR ...
           Mehmet UZUN- ANAYASA MAHKEMESİ KABAHATLER KANUNUNUN 3’ÜNCÜ MADDESİNİ İPTAL ETTİ, BUNDAN SONRA SSK. TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI HANGİ MAHKE ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet TEKİN- EMEKLİ İŞVERENLERİ 01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KÖTÜ BİR SÜRPRİZ BEKLİYOR! ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ZORUNLU NEDENLE İŞ GÖRMEKSİZİN ÖDENEN ÜCRETLER ...
           Hüseyin ACAR- YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İŞ MEVZUATINA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞSİZLİK SİGORTASINA GENEL BİR BAKIŞ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Vecdi KARANFİL- DEVLET MEMURLARININ KAMU KONUTLARINDAN YARARLANDIRILMASIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ DAVA EHLİYETİ - 3 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BANKALARIN VE ÜST KURULLARIN İSTANBUL’A TAŞINMASI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN FAALİYETLERİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN SENDİKA YÖNETİCİLERİNE VERİLECEK HAFTADA BİR GÜN İZNİN KULLANDIRILMASI KONUSUNDA ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU KURULUŞLARI ARASINDA TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL DEVRİ ...
           Faruk ŞAHİN- (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ DÖVİZ BELGELERİNİ BİLDİRME TALEBİNDE İSTENİLEN BELGELER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler