DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Kasım 2006 , 475 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- On üye bir araya gelerek motorlu taşıyıcılar (yolcu taşıma)kooperatifini kurduk.... - Sermaye ...
           Sayın 57/6132 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimiz eşinin adına vergi kaydı açtı. Faaliyetine devam etmektedir. Mükellefimize vergi kaydını ilkokul ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Almanya’da bulunmakta olan bir arkadaşım kendisi oturmak ve kiraya vermek amacı ile Türki ...
           Sayın 39/14663 No.lu Abonemiz, SORU- 5.9.2003 tarihinde 1 milyar liraya 3495 m2 bir tarla satın aldım. Aldığım kişi 6.8.2004 tarihinde vefat etmiş ol ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan aile fertleri kısmında bakmakla yükümlü olunanla ...
           Sayın 07/5928 No.lu Abonemiz, SORU- Biz 45 ortak bir Limited Şirket kurarak bu yıl içerisinde güzellik salonu ve kuaför faaliyetimize başladık. Benim ...
           Sayın 27/967 No.lu Abonemiz, SORU-...... Ltd. Şti. vergi borcunun 103.000,00 YTL. olması nedeniyle şirket ortaklarına yurtdışı çıkış yasağı konmuştur ...
           Sayın 31/10111 No.lu Abonemiz, SORU- Defterini tuttuğum Taşıma Kooperatifi Kurumlar ve KDV. yönünden mükellef. Bir fabrikaya yolcu otobüsleri ile taş ...
           Sayın 07/12472 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bilanço usulüne göre defter tutan işletme kasada para olmadığı zaman 331- Ortaklara Borçlar Hakkında para alm ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Turizm sezonunun kapanması ile otel yöneticilerinin ve personel işlerine bakan departmanın y ...
           Sayın 2277 No.lu Abonemiz, SORU- Sigorta acenteliği faaliyeti gösteren bir şirket 2001 Aralık ayından 2005 Aralık ayına kadar herhangi bir poliçe üre ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir müşterim henüz yeni tali sigorta acentesi olarak işe başladı, banka ve sigorta muameleleri ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Yeni açılan bir koyun ve keçi yetiştirme birliği var. Herhangi bir kaynak olmadığı için ne yapa ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İbrahim KARADUMAN, SORU- T.C. Emekli Sandığından emekli olup 3568 sayılı Yasaya göre serbest muhasebeci olarak görev yapıyorum. 01.01.2007 tar ...
           Sayın 43/5588 No.lu Abonemiz, SORU- 10.01.1930 doğumlu olan dayıma, özürlü olmasından dolayı babasının vefatı dolayısıyla yıllar önce Emekli Sandığın ...
           Sayın 31/15419 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim hali hazırda Bağ-Kur’lu olarak faaliyetine devam ediyor. 1986 yılında SSK.’lı olarak işe ...
           Sayın Gülay SAĞLAM, SORU- 01.12.1989 yılında SSK.’lı olarak işe başladım. Emekli olabilmem için 5325 gün 20 yıl ve 46 yaş şartlarını tamamlamam ...
           Sayın 68/11279 No.lu Abonemiz, SORU- Baba Emekli Sandığına tabii memur iken emekli olur. Baba daha sonra vefat eder. Anne ve kız çocuğu babadan dolay ...
           Sayın 31/15419 No.lu Abonemiz, SORU- Yeni Sağlık Yasası 01.01.2007’de uygulanmaya başlanınca emekli olup çalışmaya devam eden kişilerden, şirke ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI “BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ” ...
           Kutlu Tekin COŞKUN- KUYUMCULUK VE VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Barış BİRBİR- İCRA DAİRELERİ VE STOPAJ ...
           Mustafa ATMACA- ÜCRET KAVRAMI VE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ - 4 ...
           M. Meftun CANBEK- SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ İLE İLGİLİ DAR MÜKELLEFLERE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Bülent SEZGİN- VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BİLDİRMELER VE SÜRELERİ ...
           M. Nadir ARICA- VESİKA NİZAMINA UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ - 3 ...
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA ZARAR-ZİYAN VE TAZMİNATLAR - 2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Rıfat ENGİN- KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Haluk ESENER- HAZİNE TAŞINMAZLARININ YEREL YÖNETİMLERE BEDELSİZ DEVİR, TERK VE TAHSİSİNE OLANAK SAĞLAYAN YASAL DÜZENLEMELER - 2 ...
           Ahmet FESLİ- MALİYE AYNASINDA KAYITSIZ EKONOMİ - 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 12 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İHALELERİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇILMASI VE YERLİ İSTEKLİYE FİYAT AVANTAJI UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN KİMİ SORUNLAR ...
     3.4. Diğer Konular
           Dr. Halil YILMAZ- UYGULAMADA MUHATAP BANKANIN ÇEKİ ÖDEMEKTEN MEN EDİLMESİ - 1 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- ESNAF VE SANATKARLARIN MESLEK KURULUŞLARI - 8 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Belli bir süreye ilişkin olarak düzenlenen yazılım uygulaması bakım faturalarında, bakım hizmet süresinin belirtilmesi şar ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Dernek iktisadi işletmesinin vergilendirilmesi Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Belediyeye ait gayrimenkulün satılması halinde, elde edilen kazanç nedeniyle, kurumlar vergisi mükellefi olunup olunamayac ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Yurt dışında yapılan inşaat işinden dolayı KVK.’nun 8/7’nci maddesindeki istisnadan yararlanılıp yararlanılama ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (Yatırım teşvik belgesi kapsamında ayni sermaye olarak konulan gayrimenkulün tapuya tescili sırasında 3505 sayılı Kanunun geçici 2R ...
           DANIŞTAY KARARI (Davacının kızının rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edilmemesine yönelik işlem, “dava konusu edilebilecek kesin ve yürütülm ...
           DANIŞTAY KARARI (Dava açıldıktan sonra, dava konusu edilmiş olan işlemle atanan kişinin başka yere atanmasının, davasının konusuz kalması sonucunu doğ ...
           DANIŞTAY KARARI (Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 37’nci maddesinin, işletme hakkını miras yolu ile edinen ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 2022 SAYILI KANUNUN EK - 1’İNCİ MADDESİ İÇİN YAYINLANAN YÖNETMELİK HAKKINDA GENELGE ...
           Ergun ÖZDEMİR- SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMAYAN ÜLKELERDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ ...
           Mehmet Zülfi CAMKURT- SOSYAL SİGORTALAR KURUMU UYGULAMASINDA SİGORTA PRİMLERİNİN TAHAKKUK VE TAHSİL ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞ GÖRMEKSİZİN ÜCRET ...
           Hüseyin ACAR- YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İŞ MEVZUATINA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞSİZLİK, İŞGÜCÜNE KATILMA VE YENİ İSTİHDAM PROJELERİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI - 1 ...
           Vecdi KARANFİL- DEVLET MEMURLARININ KAMU KONUTLARINDAN YARARLANDIRILMASIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE - 3 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU PERSONELİNE YAPILAN ÖDEMELER KONUSUNDA 2006/10971 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet TEKİN- TEBLİĞLER KANUN’UN ÖNÜNE GEÇTİ ...
           Av.Atilla İNAN- DEVLETİN VE DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ İŞLEMLERİNİN VE HİZMETLERİNİN DENETİM VE GÖZETİMİ ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARE HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ ENGELLEMEDEN İDARİ YARGI YERLERİNCE YAPILACAK OLAN DENETİMİN SINIRLARI VE AÇIK TAKDİR HATASI DURUMUNA ...
           Ünal DEMİRCİ- DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ DAVA EHLİYETİ - 4 ...
           Ünal DEMİRCİ- DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ DAVA EHLİYETİ - 4 ...
           Hidayet MAT- DEVLET MALLARI VE KORUNMASI - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- ATO BAŞKANI SAYIN SİNAN AYGÜN’ÜN BANKALARIN İŞLEMLERİ İÇİN ALDIĞI YÜKSEK KOMİSYON ÜCRETİNDEN DOLAYI ŞİKAYETİ HAFİFE ALINMAMALI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler