DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Kasım 2006 , 476 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir Ltd. Şirketim, birde A.Ş. firmam var. Limited Şirketinin yeri boş bir arsa idi. Şirketim A. ...
           Sayın 07/18122 No.lu Abonemiz, SORU- Plastik üretimi yapmaktayız. VUK.’nun 197’nci maddesinde imalat işiyle uğraşanlar imalat defteri tut ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Yanında sigortalı çalışanı olan bir mükellefim bir aylık sigorta primini ödemedi. 5 ay sonra öd ...
           Sayın 63/1841 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Bir şirkete Renault Kango binek otomobil alınmıştır. 20.000,00 YTL. alış ve 3.600,00 YTL. KDV. ödemiştir. Maliy ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Vergi dairesinde 31.08.1977 yılından beri halen çalışmaktayım. Bugün itibariyle 29 yıl 2 ay çal ...
           Sayın 50/15560 No.lu Abonemiz, SORU- Sizden rent a car işletmeciliği hakkında bilgi almak istiyorum. Kuruluşu ve KDV. Kanununa göre durumu araçlar de ...
           Sayın 06/16137 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim, 1992 yılında mükellefiyetini sona erdirmiş bu kişinin (Bakkal dükkanı varmış) vergi dairesine 19 ...
           Sayın 20/17300 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest meslek erbabı veya esnaf, işyerini açmadan önce kişinin hususi aracı var ya da işyeri açtıktan sonra ald ...
           Sayın 37/5706 No.lu Abonemiz, SORU- Anonim ve Limited Şirketlerinin sermaye artırımı ile ilgili olarak; - Sermaye artırımı yapıldıktan sonra sermaye ...
           Sayın 42/17839 No.lu Abonemiz, SORU- Basit usulde çay ocağı işletmeciliği yapmakta olan bir mükellefimiz takvim yılı içinde Gelir Vergisi Kanununun 5 ...
           Sayın 31/12833 No.lu Abonemiz, SORU- 1- PVC doğraması ile iştigal eden mükellefim bilanço esası deftere tabidir. Bu PVC’leri metre ve kg. olara ...
           Sayın 06/9445 No.lu Abonemiz, SORU- Türkiye’de kurulu bir Limited Şirket yurt dışında 6 aydan az süren inşaat onarım işi yapıyor. Çifte vergi ö ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 31/1672 No.lu Abonemiz, SORU- İşe Giriş Tarihi: 03.10.1958 Doğum Tarihi: 30.11.1940 SSK. Gün Sayısı: 356 Gün Yurt Dışı Borçlanma: 5.809 gün. ...
           Sayın Fayik DEMİR, SORU- Babam 01.01.1995’den bugüne kadar isteğe bağlı Tarım SSK. ödemekte; Ama babam 12.04.1996 ile 31.07.1997 yılları arasın ...
           Sayın 20/5319 No.lu Abonemiz, SORU- Aşağıda bilgileri yazılı sigortalının emeklilik durumu hakkında bilgi verirmisiniz? 01.05.1980 tarihinde işe baş ...
           Sayın 01/7283 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi mükellefi iken, kesintisiz çalıştığım işyerinden 29.01.1987 günü ayrılıp, 01.02.1987 günü başka bir işyerin ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI “ENERJİ DESTEĞİ” ...
           Mustafa ATMACA- ÜCRET KAVRAMI VE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ - 5 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Nihat ARI- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SONRASINDA, KURUMLARIN YURTİÇİ VE YURTDIŞI FAALİYETLERİNDEN DOĞAN ZARARLARIN MAHSUBU ...
           Hakkı YILDIRIM- SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA “DAR MÜKELLEF KURUMLARDA VERGİLEME SİSTEMİ” ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- GİDER PUSULASI ...
           Musa Kazım ÜNVER- VERGİLEME YETKİSİ VE VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI ...
           Tezcan ATAY- MÜKELLEFLERİN DEFTER TASDİKİ – 1 (VUK., TTK. ve TTK. Tasarısı da Dikkate Alınarak) ...
           M. Nadir ARICA- VESİKA NİZAMINA UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ - 4 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Süleyman TURAN- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE İMALATÇI BİLGİLERİNİN BULUNMAMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet FESLİ- MALİYE AYNASINDA KAYITSIZ EKONOMİ - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE VERGİYE İLİŞKİN YÖNLERİ - 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 13 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Haluk ESENER- İMAR PLANI YAPMA YETKİSİNE SAHİP MERCİLER - 1 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- KAMU İHALE HUKUKU AÇISINDAN KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU VE VERGİ BORCUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME - 1 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HİZMET ALIMI İHALELERİNE TEKLİF VERİLMESİ KOLAYLAŞTI ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU İHALELERİNDE SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ KONULARINA GENEL BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular
           Dr. Halil YILMAZ- UYGULAMADA MUHATAP BANKANIN ÇEKİ ÖDEMEKTEN MEN EDİLMESİ - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ YOLLARI - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           VERGİ KİMLİK NUMARASI İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2006/1 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ekrem CANDAN- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE KAMU PERSONELİNE YAPILACAK TEDAVİ YOLLUĞU ÖDEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ VE BAĞLANMAYACAK HALLER ...
           Ergun ÖZDEMİR- 01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ MADDESİ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- BİLDİRİMLİ FESİH USULLERİ İLE İHBAR TAZMİNATI ARASINDAKİ FARK ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hüseyin ACAR- YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İŞ MEVZUATINA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 3 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE TAM İSTİHDAM ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- SAĞLIK KURULUŞLARI, KAMU PERSONELİNE VERDİKLERİ AYAKTA TEDAVİ HİZMETLERİ İÇİN BELİRLENEN PAKET ÜCRETİN DIŞINDA FARK ÜCRET TALEP EDEMEYECEKLER ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI - 2 ...
           Vecdi KARANFİL- DEVLET MEMURLARININ KAMU KONUTLARINDAN YARARLANDIRILMASIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE - 4 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet TEKİN- KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR ...
           Hidayet MAT- DEVLET MALLARI VE KORUNMASI - 2 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- TMS. FONU HAZİNEYE OLAN BORCUNU ÖDEYEMEZ Mİ? ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU HUKUKUNDA DEVLET VE DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ...
           Erdal SANLI- BANKA MEVDUATLARINDA ÖDEME SORUNU ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARINA VERİLECEK KREDİ VE TANINACAK KOLAYLIKLAR İLE SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...
           Aysun KOÇAK- KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler