DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Aralık 2006 , 477 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 33/32 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim vergi dairesinin takdir komisyonu kararı ile bir tarhiyata maruz kaldı. Tarhiyata konu vergi/ceza ihbarn ...
           Sayın 06/13839 No.lu Abonemiz, SORU- A şahsı babanın vefatı ile 2 çocuğa veraset yolu ile intikal eden 100.000 YTL. değerindeki meskeni, 2 çocuktan b ...
           Sayın 44/924 No.lu Abonemiz, SORU- Ben Gelir Şefiyim. Ancak 2 Aralık 2006 günü Gelir Uzmanlığı sınavı yapılacaktır. Benim kafama takılan ve bugüne ka ...
           Sayın 50/3568 No.lu Abonemiz, SORU-VUK. 177’nci maddesinde belirtilen Bilanço Hesabı Esasına göre defter tutma hadleri belirtilmiş olup; 1- 2& ...
           Sayın 35/14634 No.lu Abonemiz, SORU- Ticaret Lisesi mezunu olup, 10.5.1998 tarihinde 2 yıllık Yüksekokul Mezunu olarak göreve başladım. 27.7.2001 tar ...
           Sayın 34/2112 No.lu Abonemiz, SORU- İşlerini takip ettiğimiz mükellef (A), 1976 model kamyonu 1989 yılında (B)’den “mülkiyeti muhafaza sa ...
           Sayın 30/11016 No.lu Abonemiz, KONU- Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan bir şahsın kendisine ait olan bir binayı Devlet Hastanesi kiralamak i ...
           Sayın 43/12634 No.lu Abonemiz, SORU- 1 Kasım 2006 ve 475 sayılı Derginizin 28’inci sayfasında 42/411 no.lu abone tarafından sorulan soruların c ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Şirket bölünmeleri hakkında ve özellikle şirket bölünmelerinde KDV.’ nin durumu hakkında ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Akaryakıt pompalarındaki yazar kasalarla yapılan uygulamalardaki sorunlarımızı anlatmak istiyor ...
           Sayın 20/11746 No.lu Abonemiz, SORU- 20.11.2006 tarihinde Eylül 2006 dönemine ait muhtasar beyannamemi pişmanlık talebli olarak Vedop aracılığı ile i ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İşletme defteri ve serbest meslek kazanç defteri kullanan 2’nci sınıf vergi mükelleflerim ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- İlişikteki irsaliyeli faturaya göre işletmede kullandığı taksi kaza yapıyor. Kaza sonucu ilişikteki faturadaki ...
           Sayın 16/7583 No.lu Abonemiz, SORU- 470 ve 471 sayılı Derginizde Sayın Süleyman Turan’ın KDV.’de sorumluluk uygulaması ile ilgili yazısın ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 27/3703 No.lu Abonemiz, SORU- SSK. İşe Giriş: 01.12.1979 SSK. Çıkış: 27.09.2006 SSK. Hizmet: 2.856 Gün. SSK. İsteğe Bağlı: 150 gün (01.08.19 ...
           Sayın Ali ÇELİK, SORU- Firmamızda çalışan bir personelimiz astım hastası ama ilerlemiş olduğu için kronikleşme durumunda o yüzden çalışma durumu pek ...
           Sayın 05/13915 No.lu Abonemiz, SORU- Dedem DDY. işletmesinden emekli iken vefat etmiş. Babam ise SSK.’ dan emekli iken vefat etti. Annem şimdik ...
           Sayın Sait SAATÇİGİL, SORU- 1-Kıdem tazminatında (1) yılı doldurmak gerekiyor, bu bir yıl 365 gün olarak kabul ediliyor. Bir yerde okudum. Sigortada ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- ÜCRETLİLERCE TOPLANACAK FİŞ OLMAMALI SANIRIM SON İŞ, ÇÜNKÜ YASAL GÖREV BELGE ALIMINA DEVAMI EMREDİYOR ...
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİNİN 1 NUMARALI FIKRASINA GÖRE VERGİ TEVKİFATI - 1 ...
           Hidayet MAT- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA KAMU ARAZİLERİNİN BEDELSİZ DEVRİ VE UYGULAMA SONUÇLARI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Nurullah ÇUHADAR- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Musa Kazım ÜNVER- REESKONT UYGULAMASI ...
           Tezcan ATAY- MÜKELLEFLERİN DEFTER TASDİKİ – 2 (VUK., TTK. ve TTK. Tasarısı da Dikkate Alınarak) ...
           Nevzat ÖZTÜRK- ÖZEL HESAP DÖNEMİ 2006 YILINDA BİTEN KURUMLARIN GEÇİCİ VERGİ VE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI ...
           M. Nadir ARICA- VESİKA NİZAMINA UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ - 5 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Abdülmenaf YAKUT- Canar FİDANCI- KATMA DEĞER VERGİSİNİ ANLAYABİLDİK Mİ? ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet FESLİ- MALİYE AYNASINDA KAYITSIZ EKONOMİ - 3 ...
           İsmail YOĞUN- DAMGA VERGİSİNDE ÖDEME VE SORUMLULUK ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE VERGİYE İLİŞKİN YÖNLERİ - 2 ...
           Dr. Fatih SARAÇOĞLU- Ercan KAYA- 2007 BÜTÇESİ ÜZERİNE ...
           Salim ŞEN- İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE KUR FARKLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 14 ...
           Nihat CEYLAN- LİMİTED ŞİRKETLERİN AMME BORÇLARI ...
           Erdal SANLI- YOLSUZ TESCİL VE SONUÇLARI ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Haluk ESENER- İMAR PLANI YAPMA YETKİSİNE SAHİP MERCİLER - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- KAMU İHALE HUKUKU AÇISINDAN KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU VE VERGİ BORCUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME - 2 ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU İHALELERİNDE SÖZLEŞMELERİN DÜZENLENMESİ DURUMUNA BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular
           Dr. Halil YILMAZ- UYGULAMADA MUHATAP BANKANIN ÇEKİ ÖDEMEKTEN MEN EDİLMESİ - 3 ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ YOLLARI - 2 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- YİMPAŞ OLAYINDA YETKİLİ AĞIZ NELER SÖYLÜYOR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet TEKİN- 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- e-BİLDİRGE ZORUNLULUK UYGULAMASINDA YENİ YAYINLANAN TEBLİĞ VE GENELGE ...
           Ergun ÖZDEMİR- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mehmet UZUN- BAZI İŞVERENLERİN ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTIĞI ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI İŞVERENLERİN LEHİNE Mİ? YOKSA ALEYHİNE Mİ? ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- FAZLA ÇALIŞMA SAYILMAYAN EKSTRA ÇALIŞMALAR - 1 ...
           Hüseyin ACAR- YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İŞ MEVZUATINA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 4 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİK VE STANDARTLAR ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mustafa ATMACA- DEVLET MEMURLARINA YAPILAN YİYECEK YARDIMI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Mehmet AKSOY- VEKALET MÜESSESESİ VE VEKİLE YAPILAN ÖDEMELER - 1 ...
           Av.Atilla İNAN- KABAHATLER KANUNUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZALARININ AİDİYETİ ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ BELGE İPTALİ İLE VERİLECEK CEZALAR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler