DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Aralık 2006 , 478 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Biz PVC üretimi yapan bir firmayız. İştigal konusu üretimle ilgili çeşitli hammaddeler almaktay ...
           Sayın 42/6738 No.lu Abonemiz, ...
           Sayın 46/8619 No.lu ve İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonelerimiz, SORU- 15 Kasım 2006 476 sayılı Derginizde isminin açıklanmasını istemeyen abonen ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bizler 2006-2007 öğrenim dönemi ......... Maliye Mesleki Eğitim Kurs Müdürlüğü kursiyerleriyiz. ...
           Sayın 37/5706 No.lu Abonemiz, KONU- KDV. Beyannamesinde Tam İstisna Bölümünde 13/d madde numaralı Teşvikli Yatırım Malların Teslimi Hakkında birkaç s ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ben kasaplık işi ile iştigal etmekteyim. Geçmiş yıllarda işletmekte olduğum işyerimin ASKİ̵ ...
           Sayın EMS/2591 No.lu Abonemiz, KONU- 25 üyeli Yapı Kooperatifimiz var, arsa ve inşaatımız yok. Üst Birliğe kayıtlı değiliz ve Kurumlar Vergisi mükell ...
           Sayın 01/16182 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 15.10.2006 tarih ve 474 sayılı Derginizin 40’ıncı sayfasında abonenizin gelecek yıla sarkan Gelir ve Ku ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Hurda alım-satım işi yapmaktayız. Kamu kuruluşlarından almış olduğumuz hurdalarda kuruluşlar KD ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Market işi yapan mükellefim eşinin adına alınan bir işyerine taşınmış bulunmaktadır. Baktığımız ...
           Sayın 60/15559 No.lu Abonemiz, SORU- Ben 5/2 kadrosunda halen şef olarak maaş almaktayım. (Evli+2 çocuk) (Eş çalışmıyor). Kurum içerisinde alınan ge ...
           Sayın 19/6122 – 27/2761 – 63/7427 No.lu Abonelerimiz, SORU- 477 sayılı Dergimizde 20/11746 no.lu abonemizin sorusuna verilen cevapla ilgi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir dernek mülkiyeti kendi adına kayıtlı hususi otoyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne makam otosu ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Hasan KARADUMAN, SORU- 04.01.1967 tarihinde SSK.’na girişim oldu. 133 gün Tekel idaresinde çalıştım. Sonra 550 gün özel inşaatlarda sigor ...
           Sayın Vahit KAFALI, SORU- 1-İlk işe giriş 01.01.1979 toplam prim ödeme 2072 gün, doğum tarihi 1956, şu anda yurt dışında işçi olarak çalışmaktadır. ...
           Sayın Aysel ÇATALBAŞ, SORU- 2000 yılında işyeri bildirgesini SSK.’na vermiş olan bir Ltd. Şti. (Başlangıç 1 işçi) Çalışma Bakanlığına işyeri bi ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Basit usuldeki inşaat ustası işe başlamadan önce SSK.’lı olup, vergi kaydı olduktan sonra yaptığı inşaatl ...
           Sayın F. Bülent GÜL, SORU- Vakfımız hemen hemen tüm malzemelerini hibe ile temin ederek okul inşaatını tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına teslim ede ...
           Sayın 07/12472 No.lu Abonemiz, SORU- Bir müşterimizin bilgileri aşağıdaki gibidir. 15.01.1992 tarihinde vergi kaydı yapılmış. 17.01.1999 tarihinde ...
           Sayın Filiz KURT, SORU- Ben 1959 doğumluyum. 20.10.1986 tarihinde Bağ-Kur’a giriş yaptım. Toplam Bağ-Kur hizmetim 11 yıl 10 ay 20 gündür. Daha ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİNİN 1 NUMARALI FIKRASINA GÖRE VERGİ TEVKİFATI - 2 ...
           Bülent SEZGİN- 31.12.2005 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLMİŞ HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİNDEN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM ...
           Yüksel BOZDAL- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE BAĞIŞ VE YARDIMLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Nihat ARI- YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA MÜKELLEFİYET TÜRLERİ VE DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİYE TABİ KAZANÇLARINI OLUŞTURAN GELİR UNSURLARI ...
           Abdülmenaf YAKUT- Canar FİDANCI- YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAFİYETLE İLGİLİ YENİ ŞARTLARA UYGUN HALE GELMELERİ İÇİN TANINAN SÜRENİN SONUNA YAKLAŞILIRKEN ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN BELGE DÜZENİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR ...
           Yusuf Ziya SARI- TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI GERÇEK KİŞİLERDE (T.C. Kimlik Numarası = Vergi Kimlik Numarası) OLDU... ...
           Tezcan ATAY- MÜKELLEFLERİN DEFTER TASDİKİ – 3 (VUK., TTK. ve TTK. Tasarısı da Dikkate Alınarak) ...
           M. Nadir ARICA- VESİKA NİZAMINA UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ - 6 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Vecdi KARANFİL- 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNDA 5538 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE - 1 ...
           Güllü COŞKUNER- SERBEST BÖLGELERDE KDV. UYGULAMASI ...
           Ali Hadi ORHUN- ARALIKTAN DÜNE, GÜNE VE YARINA BAKIŞ ...
           Mustafa ARSLAN- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 13/2’NCİ MADDENİN ÖNEMİ ...
           Hidayet MAT- SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE ENERJİ YATIRIMLARINDA YER TEMİNİ İŞLEMLERİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE VERGİYE İLİŞKİN YÖNLERİ - 3 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TEMSİL, TİCARİ TEMSİLCİ VE TİCARİ VEKİL ÜZERİNE BİR İNCELEME - 15 ...
           Erdal SANLI- YOLSUZ TESCİL VE SONUÇLARI - 2 ...
           Ülker MAVRAL BULUT- DEVİR BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİNİN TÜRK TİCARET KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU, 5520 SAYILI (Yeni) KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KAN ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE SUÇ TEŞKİL EDEN YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARIN VARLIĞI ...
     3.4. Diğer Konular
           Harun Hakan BAŞ- HUKUKUN GENEL İLKELERİNİN DOKTRİNDE SINIFLANDIRILMASI VE KULLANIM ŞEKLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ...
           Dr. Halil YILMAZ- UYGULAMADA MUHATAP BANKANIN ÇEKİ ÖDEMEKTEN MEN EDİLMESİ - 4 ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ YOLLARI - 3 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- YURTTAŞLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN YÖNETİME KARŞI KORUNMASI AMACIYLA KURULAN YENİ KURUM KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) KURUMU - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2006/1 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI ...
           Ergun ÖZDEMİR- İŞYERİ TESCİLİ İLE İLGİLİ 5510 SAYILI YASADA YER ALAN HÜKÜMLER ...
           Beyazıt ABLAY- İŞ KOLU KODU İLE İŞYERİ TEHLİKE SINIF VE DERECESİNİN İŞVEREN-SİGORTALI TALEBİNE VE İTİRAZINA DAYALI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- FAZLA ÇALIŞMA SAYILMAYAN EKSTRA ÇALIŞMALAR – 2 (Fazla Sürelerle Çalışma) ...
           Hüseyin ACAR- YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İŞ MEVZUATINA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 5 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI - 3 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Mehmet AKSOY- VEKALET MÜESSESESİ VE VEKİLE YAPILAN ÖDEMELER - 2 ...
           Salih KAYA- BASEL II VE TÜRKİYE UYGULAMALARI ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- TÜRK EMLAKÇILIK STANDARTI ...
           Vural GÜNAL- HUKUKİ AÇIDAN “WARRANTS” ...
           Av.Atilla İNAN- CEZALARI ERTELEMENİN CEZA KANUNUNDAKİ YENİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ VE MESLEĞE GİRİŞ İLE GÖREVE SON VERME AÇISINDAN SONUÇLARI ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARINDA SORUMLU MÜDÜR VE ENFORMASYON MEMURLARI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler