DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ocak 2007 , 479-480 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 64/10896 No.lu Abonemiz, SORU- 478 sayılı Derginizde 60/15559 no.lu abonenize; 5/2 kadrosunda halen şef kadrosunda maaş aldığını, (evli, 2 çocu ...
           Sayın 34/6451 No.lu Abonemiz, SORU- Mükelleflerimiz birinci ayda yapılan sigorta poliçelerini ikinci, üçüncü ay’da iptal edip veya birinci ayla ...
           Sayın 37/649 No.lu Abonemiz, SORU- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre teknik hizmet sınıfına teknisyen olarak görev yapmaktayım. GİH. sınıfınd ...
           Sayın 25/13012 No.lu Abonemiz, SORU- .......... İlinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yapmaktayım. Mükellefimin, 2001, 2002 ve 2003 yıl ...
           Sayın 07/18179 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Demirbaşlarda 520,00 YTL.’ye kadar olan alımlarda direkt gider olarak yazabiliriz. Örneğin bir gerçek k ...
           Sayın 46/5876 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bilanço esasına göre defter tutan şehirlerarası nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükellefler KDV. Beyannamele ...
           Sayın 03/17148 No.lu Abonemiz, SORU- 1.12.2006 tarih ve 477 sayılı Derginizde 20/11746 no.lu abonenize verdiğiniz cevapta, “376’ncı madd ...
           Sayın 76/3261 No.lu Abonemiz, KONU- Avrupa Birliği tarafından, ilimizdeki bazı yatırımcılara krediler verilmektedir. Adı hibe kredisi, konu bizler iç ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- 1.11.2006 tarihli Derginizde tarafımca sormuş olduğum soru ve Derginizce cevaplanarak yayımlanan 5 no.lu cevapta e ...
           Sayın 34/16863 No.lu Abonemiz, KONU- Resmi bir lisede idareci olarak görev yapmaktayım. Ticaret Lisesi olmamız nedeniyle kanunlar setinizi ve dergile ...
           Sayın 26/1126 No.lu Abonemiz, SORU- 18.09.2006’dan bu yana Maliye kursunda öğrenim görmekteyiz. Harcırah Kanununun 37’nci maddesine istin ...
           Sayın 21/11966 No.lu Abonemiz, SORU- ......... Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Şefi kadrosunda görev yapmaktayım. 1-15 Ocak 2007 tarih ve 479-480 s ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 45/17265 No.lu Abonemiz, SORU- Yer altı kömür madeni çıkarılması taşeronluğu işi yapan bir şirketin muhasebesini tutmaktayım. Bu şirketle ilgil ...
           Sayın 06/13417 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınım 1995 yılından bu yana Limited Şirket ortağıdır. Ancak Bağ-Kur’a kayıt olmak için başvurusu geç ...
           Sayın 34/18077 No.lu Abonemiz, SORU- Müdürlüğünü yapmakta olduğum şirketin işçilerinden birisi SSK. günü itibari ile emekliliğini hak etmiş ancak yaş ...
           Sayın 07/10265 No.lu Abonemiz, SORU- İşçi çalıştırmaya son verilen dönemi takip eden dönemde ..../..../...... tarihinden itibaren işçi çalıştırmayaca ...
           Sayın A. Hayri BAHADIR, SORU- 15.3.1953 doğumluyum. 1.7.1979 tarihinde Bağ-Kur başlangıcım var. Bağ-Kur hizmetim toplam 3449 gündür. Bağ-Kur’ ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMLERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN GİDER YAZILAMAYACAĞI ...
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİNİN 1 NUMARALI FIKRASINA GÖRE VERGİ TEVKİFATI - 3 ...
           Mustafa ATMACA- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 29/2’NCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK ...
           Ayhan YAMAN- ÜCRETLİLERDE 2006 YILI VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI ...
           Bülent SEZGİN- 2006-2015 YILLARI ARASINDA ELDE EDİLEN MEVDUAT FAİZİ, ÖZEL FİNANS KURUMLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER VE REPO GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Yusuf Ziya SARI- KOOPERATİFLERDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ İLE YAPI KOOPERATİFLERİNDE 31.12.2006’NIN ÖNEMİ... ...
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA TİCARİ KÂR-MALİ KÂR - 1 (5520 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Dahil) ...
           Hakkı YILDIRIM- SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA “TAŞINMAZLARIN VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA” ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Arzu KAYA- TOPTANCI HALLERİNDE YAPILAN SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU FAALİYETİNDE BELGE DÜZENİ ...
           Ünal ÖZCAN- “ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ” KDV. MATRAHINA DAHİL DEĞİL, GİDER DE DEĞİL.... ...
           Ali Hadi ORHUN- KARNE; AMA KÂR NE? ...
           Salim ŞEN- SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER-SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU-VERGİ USUL KANUNU VE KATMA DEĞ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MAL ALIMLARINA İLİŞKİN FİYAT FARKI UYGULAMASI ...
           M. Nadir ARICA- VESİKA NİZAMINA UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ - 7 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           M. Nadir ARICA- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV. İADE ALACAKLARININ ELEKTRİK DOĞALGAZ BORÇLARINA MAHSUBU ...
           Süleyman TURAN- ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİNE YÖNELİK TESLİM VE HİZMETLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ İST ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Vecdi KARANFİL- 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNDA 5538 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE - 2 ...
           Hidayet MAT- TÜM YÖNLERİ İLE ECRİMİSİL ...
           M. Meftun CANBEK- DENİZ ARAÇLARININ KABOTAJ FAALİYETLERİNDE AKARYAKIT KULLANIMINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMASI ...
           Hüseyin KARAKUM- İlhami ÖZTÜRK- KAYDİ TAHVİL İHRACINDA DAMGA VERGİSİ ...
           Mahmut POLAT- ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN MALVARLIĞINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN AMME ALACAKLARINA KARŞI ORTAKLARIN VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUKLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Av.Atilla İNAN- BELEDİYELERDE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARININ ZAMANINDA ALINMASI KOŞULLARI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE İDARELERCE İHALENİN GERÇEKLEŞTİRİLİŞ PROSEDÜRÜ ÜZERİNE GENEL BİR İNCELEME ...
           Edat Yücel SEYHAN- İHALE KOMİSYONLARI HAKKINDA BİR İNCELEME - 1 ...
     3.4. Diğer Konular
           Zekeriya CESUR- KAMUYA YARARLI DERNEK STATÜSÜ ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ YOLLARI - 4 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- YURTTAŞLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN YÖNETİME KARŞI KORUNMASI AMACIYLA KURULAN YENİ KURUM KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) KURUMU - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR İLE SAYILMAYANLAR HAKKINDAKİ HÜKÜMLER ...
           Ergun ÖZDEMİR- 5510 SAYILI YASADA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK TOPLULUK SİGORTASI (*) ...
           Beyazıt ABLAY- ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL HÜKMÜ VE SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÖLÜM AYLIĞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- FAZLA ÇALIŞMA SAYILMAYAN EKSTRA ÇALIŞMALAR - 3 (Esnek Çalışma ve Telafi Çalışma) ...
           Hüseyin ACAR- YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İŞ MEVZUATINA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 6 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SOSYAL GÜVENLİK YASASI AÇISINDAN DURUMU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Adil CEYLAN- MEMUR, KAMU HİZMETİ VE KAMU GÖREVİ KAVRAMLARININ 5237 SAYILI TÜRK CEZA YASASI DA DİKKATE ALINARAK AÇIKLANMASI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Şener ÖZTÜRK- MUHASEBECİLER OLİMPİYATI VE ALINMASI GEREKEN DERSLER ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Mehmet AKSOY- VEKALET MÜESSESESİ VE VEKİLE YAPILAN ÖDEMELER - 3 ...
           Dr. Halil YILMAZ- İFA NEDENİYLE BORÇLU LEHİNE TANINMIŞ OLAN YASAL KARİNELER - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BANKALAR MEVDUAT FAİZİNİ MİKTARINA GÖRE FARKLI FARKLI UYGULAYABİLİR Mİ? ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARINDAN ALINACAK TEMİNAT İLE İLGİLİ HUSUSLAR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler