DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Şubat 2007 , 481 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 37/5706 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere kuyumcular (altın alım-satım) stoklarını borsa rayici fiyatı ile çarpma suretiyle belirlemekteler ...
           Sayın 1644 No.lu EMS Abonemiz, SORU- Mükellefim olan Konut Yapı Kooperatifi 2005 yılında arsa sahibi ile kat karşılığı anlaşarak inşaata başladı. Koo ...
           Sayın 34/6451 No.lu Abonemiz, SORU- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun diğer bir ödeme şekli olan damga pulu yapıştırarak ödeme kalktığından tahsilat ...
           Sayın 47/113 No.lu Abonemiz, SORU- 2001 yılında bir araç aldım ve akabinde vergi dairesinden ilişik kesme belgesi alarak 21.09.2001 tarihinde noter s ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- ...... Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışan memurum. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında aşağıd ...
           Sayın 58/2138 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebe uzmanının ek göstergesinin hangi derecede başladığını ve derecelere göre ek gösterge miktarlarını öğrenm ...
           Sayın 46/12038 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesine göre İndirim Konusu Yapacağımız Eğitim Harcamalarında gözüken ...
           Sayın 63/15907 No.lu Abonemiz, SORU- 20.11.2005 tarihinde işe başlayan fırıncılık işiyle gerçek usulde vergilendirilen mükellef 6.11.2006 tarihinde ö ...
           Sayın 59/4447 No.lu Abonemiz, SORU- Basit usule tabi bir işletme mülkiyeti bir derneğe ait işyerini aylık 150,00 YTL. bedelle kiralamaktadır. Bilindi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir mükellefimin balık işletme tesisi var. Balıkları kendi kayıkları ile tutup işletmeye getiri ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- 25.11.2006 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan Muhasebe Uzmanlığı özel sınavına muhase ...
           Sayın 24/16826 No.lu Abonemiz, SORU- Tali acente kuruluşu nasıl olmaktadır? Yetkili acenteden tali acente almak isteyen kişi tali acente kurmak için ...
           Sayın 80/18250 No.lu Abonemiz, SORU- Nakliyecilik işi ile uğraşan işletme hesabına göre defter tutan mükellefimizin 2005 yılı defterlerini tastik ett ...
           Sayın 06/1305 No.lu Abonemiz, SORU- İki adet Yaşam sigortası poliçem nedeniyle 12 yıllık (Ekte Yapı Kredi Emekliliği yazısı var) ayrı emekli olmadan ...
           Sayın 06/291 No.lu Abonemiz, SORU- “Ben … ilinde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktayım. Eşim ise … ilinde muhasebe memuru olarak gö ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- Emekli Sandığı iştirakçisiyim. Emeklilikle ilgili çıkan yasalar kafamı allak bullak etti. Yani ...
           Sayın 06/3489 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınım 29.11.1960 doğumlu, SSK. işe başlama 26.12.1988 ve şuan ödenen prim gün sayısı 805, Bağ-Kur 03.06.199 ...
           Sayın 07/6357 No.lu Abonemiz, SORU- 09.10.1992 doğumlu liseye giden oğlum var. Yeni çıkan Yasanın etkilememesi için bu yaşta sigorta girişi yaptırabi ...
           Sayın 20/5319 No.lu Abonemiz, SORU- 24.11.1960 doğumluyum. 13.06.1984 tarihinde sigortalı olarak işe girdim. SSK. çalışma gün sayısı : 2.904 SSK. i ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- Ben bir Devlet memuru eşi bayanım. Doğum tarihim: 26.1.1958 Tarım Bağ-Kur’una girişim. 1. ...
           Sayın Seda SEREN, SORU- 1-SSK. ile Bağ-Kur arasındaki fark nedir? Hangi Kurumdan emekli olursak daha faydalıdır? (Maaş/Sağlık vs. yönünden) 2- 20 yı ...
           Sayın 01/18161 No.lu Abonemiz, SORU- Mobilya mağazası olan mükellefime 23.08.2006 tarihinde SSK. yoklama memurları gelir ve işe giriş tarihinde tahri ...
           Sayın Sevgi KAYAR, SORU- Bağ-Kur’luyum. 01.01.1949 doğumluyum. Bağ-Kur’a kayıt tarihim 29.01.1987 tarihidir. Ekonomik nedenlerden dolayı ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Ben ........’de yeni muhasebeci olmuş biriyim. ....... İlinde A firması bir şirket kurduk ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Niyazi ÖZKAYA- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN 2006 YILI KAZANÇLARININ BEYANI ...
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİNİN 1 NUMARALI FIKRASINA GÖRE VERGİ TEVKİFATI - 4 ...
           İsmail YOĞUN- BASİT BİR ÖRNEKLE VERGİDE ADALET(SİZLİK) ...
           Ülker MAVRAL BULUT- MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI İLE BU FONLARDAN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI FONU VE VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Mustafa ATMACA- ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Salim ŞEN- YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLMELERİ İÇİN TAŞIMALARI GEREKEN ŞARTLAR VE KDV. KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMLARI ...
           Bülent SEZGİN- YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI VE YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARI İSTİSNASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- KAYIT DIŞI ...
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA TİCARİ KÂR-MALİ KÂR – 2 (5520 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Dahil) ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Süleyman TURAN- İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA YAPILACAK MOTORİN TESLİMLERİNDE GETİRİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI ...
           Uğur KARADOĞAN- SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİYİ DOĞURAN OLAY NE ZAMAN BAŞLAR? ...
           Hakkı YILDIRIM- TAŞERONLARDAN ALINAN HİZMETLERDE KDV. TEVKİFATI UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Hidayet MAT- KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZ MALLARIN TAHSİSİ VE DEVRİ ...
           Hasan ERDEMİR- HACİZ UYGULAMASINDA YENİ BOYUT; ELEKTRONİK HACİZ ...
           Mahmut POLAT- VERGİ BORCU NEDENİYLE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONULACAK BORÇLULAR VE YAPILACAK İŞLEMLER ...
           Hüseyin KARAKUM- İlhami ÖZTÜRK- VERGİ YARGISINDA DURUŞMA - 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Suna ERDEN- EMİSYON PRİMLERİNİN SERMAYEYE İLAVESİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Av.Atilla İNAN- BELEDİYELERCE ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI UYGULAMASI YAPILABİLİR Mİ? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- İHALE KOMİSYONLARI HAKKINDA BİR İNCELEME - 2 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDEN ALINACAK DAMGA VERGİSİ, SÖZLEŞME NÜSHA SAYISI İLE ORANTILI ŞEKİLDE ARTAR MI? ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet TEKİN- T E Ş E K K Ü R - 21 İNCİ YIL ...
           Harun Hakan BAŞ- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPILMASINA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLARA GENEL BİR BAKIŞ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- YURTTAŞLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN YÖNETİME KARŞI KORUNMASI AMACIYLA KURULAN YENİ KURUM KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) KURUMU - 3 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI - 2 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Dr. Hatice EROL- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ YENİDEN YAPILANDIRIRKEN KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI, BİLDİRİMİ VE TESCİLİ ...
           Ergun ÖZDEMİR- 5510 SAYILI YASADA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI PRİM ORANLARI ...
           Mehmet UZUN- YENİ ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENEN İDARİ PARA CEZALARI VE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- TOPLU ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ ...
           Hüseyin ACAR- TARIMDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE ÇALIŞAN EMEKLİLER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- İlgili Kanunlarına Göre Devlet Memuru Ve Kamu Görevlileri Hakkında Yapılacak “Ön Araştırma Ve Soruşturma” İle “Ön İnceleme” İş ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMURUN DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMASININ ÖNEMİ - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Hamit DÜNDAR- ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ÜZERİNE BİR İNCELEME - 1 ...
           Mehmet AKSOY- VEKALET MÜESSESESİ VE VEKİLE YAPILAN ÖDEMELER - 4 ...
           Dr. Halil YILMAZ- İFA NEDENİYLE BORÇLU LEHİNE TANINMIŞ OLAN YASAL KARİNELER - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMİN İPTALİ HALİNDE DAVA SÜRESİ - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BAZI KARARLARDAN SONRA KALEM KIRILMASI ...
           Faruk ŞAHİN- ENFORMASYON MEMURLUĞU SINAVLARI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler