DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 255
Dergi İçeriği: 9683
Mevzuat: 2106

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Şubat 2007 , 482 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/18179 No.lu Abonemiz, SORU- 1- İki ortaklı bir mükellefim (sarraf-kuyumcu) var. Bu adi ortaklıktan ortağın biri ayrılıp bütün hissesini diğe ...
           Sayın 6834 No.lu Abonemiz, SORU- Bir kamyoncu kamyonunun deposuna mazot alırsa bu satış işlemine ait faturayı petrolcü (örneğin 15.1.2007 tarihinde a ...
           Sayın 01/3155 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Öteden beri biz muhasebeciler arasında hep muallakta olan bir konu vardır. İşletmelere alınan taşıtların vergi ...
           Sayın 07/18122 No.lu Abonemiz, SORU- Birisi 2 ortaklı, diğeride 3 ortaklı 2 adet Ltd. Şti. var. Ortaklar aynı sermayeleri 10.000 YTL. (Şirket sermay ...
           Sayın 06/2937 No.lu Abonemiz, SORU- 1A- Profesyonel ligde oynayan futbol takımımızın gelirleri Üye aidatları, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünden alın ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- 2006 yılı içinde almış olduğumuz inşaat taşeronluk işi 2007 yılına sarkmış bu durum sözleşme ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Yıl sonu kârından dönem içinde hesaplanan geçici vergilerin karşılıklarını ayırırken yapacağ ...
           Sayın 38/11547 No.lu Abonemiz, SORU- Tereddüde düştüğümüz 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesi ile ilgili olarak aydınlatırmısınız? Bilindiği üz ...
           Sayın 17613 No.lu Abonemiz, SORU- ........ Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Şefi kadrosunda görev yapmaktayım. 1-15 Ocak 2007 tarih ve 479-480 sayıl ...
           Sayın 19/6122 No.lu Abonemiz, SORU- Bakanlığımızca açıklanan Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavı hazırlığımla ilgili Gelir Vergisi Kanunu setinizi okurken ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Anadolu Yaklaşımı olarak bilinen (Kobi)’lerin vergi ve SSK. prim borçlarının yeniden yapı ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 57/8859 No.lu Abonemiz, SORU- Sosyal Sigortalar Kurumundan yapmış olduğumuz ihale işi ile ilgili bir yazı aldık. Yazıda; 25.596,31 YTL. istihk ...
           Sayın 33/5883 No.lu Abonemiz, SORU- ..... Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdürlüğünde işlem gören bir işverenin yanında çalışan bir personeli var. Bu pe ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Aykut GÜLEÇ- Feyzullah DURGUT- GERÇEK KİŞİLERCE HİSSE SENETLERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Fatih GÜNDÜZ- Nevzat ÖZTÜRK- 2006 YILINDA ELDE EDİLEN HAZİNE BONOSU, DEVLET TAHVİLİ VE EUROBOND GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Tahir ERDEM- 5084 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİKİNDE UYGULAMA SÜRESİNE İLİŞKİN YENİLİKLER ...
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİNİN 2, 3, 4, 5 VE 6’NCI FIKRALARINA GÖRE VERGİ TEVKİFATI ...
           Ünal DEMİRCİ- DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMİN İPTALİ HALİNDE DAVA SÜRESİ - 2 ...
           Tezcan ATAY- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNDE YATIRIMIN TAMAMLAMA SÜRESİ UZATILDI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI AÇISINDAN BELGE DÜZENİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Beytullah YURTTUTAN- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIM TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER - 1 ...
           N. İlgihan ATİLA- DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI ...
           Vecdi KARANFİL- 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNDA 5538 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE - 3 ...
           M. Yavuz ÖNER- SOLVENT VE TÜREVLERİNİN TESLİMİNDE ÖTV. TECİL VE TERKİNİ ...
           Hüseyin KARAKUM- İlhami ÖZTÜRK- VERGİ YARGISINDA DURUŞMA - 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular
           Erdoğan DEDEOĞLU- YURTTAŞLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN YÖNETİME KARŞI KORUNMASI AMACIYLA KURULAN YENİ KURUM KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) KURUMU - 4 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI - 3 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA S.P.E. KAZANÇLAR NEYDİ, NE OLACAK ...
           Ergun ÖZDEMİR- SİGORTALI BİLDİRİMİ VE TESCİLİ ...
           Beyazıt ABLAY- YABANCI UYRUKLULARIN ÜLKEMİZDE ÇALIŞABİLME PROSEDÜRÜ, ÇALIŞMALARIN DENETİMİ VE MÜEYYİDE ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Hatice EROL- TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMAN SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- FESİH NEDENİYLE YAPILAN BİLDİRİMLER BİLDİRİMLERDE YER ALAN SEBEPLERİN ÖNEMİ ...
           Hüseyin ACAR- İŞ MEVZUATINA GÖRE ÜCRET ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- SÖZLEŞMELİ KAMU ÇALIŞANLARI VE SENDİKAL HAKLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Adil CEYLAN- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA SORUŞTURULACAK SUÇLAR ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMURUN DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMASININ ÖNEMİ - 2 ...
           M. Nadir ARICA- İLGİLİ KANUNLARINA GÖRE DEVLET MEMURU VE KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA YAPILACAK “ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA” İŞLEMLERİNDE YETKİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ali Hadi ORHUN- 37 SAYILI S.M.M.M. VE Y.M.M. TEBLİĞİ İLE Y.M.M. ÜCRET TARİFESİNDE YER ALAN NET SATIŞLAR İLE AKTİF TOPLAMI YORUMU ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ŞİKÂYETTE BULUNULMASI VE ALACAKLARIN İSTENİLMESİ ...
           Harun Hakan BAŞ- YAPIM İŞLERİNDE İŞYERLERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASI KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
           Hamit DÜNDAR- ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ÜZERİNE BİR İNCELEME - 2 ...
           Mehmet AKSOY- VEKALET MÜESSESESİ VE VEKİLE YAPILAN ÖDEMELER - 5 ...
           Dr. Halil YILMAZ- İFA NEDENİYLE BORÇLU LEHİNE TANINMIŞ OLAN YASAL KARİNELER - 3 ...
           Hidayet MAT- DEVLETE GAYRİMENKUL BAĞIŞI YAPILABİLİR Mİ? NASIL? ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF) ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLA ...
           Erdal SANLI- TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDA HAZİNENİN SORUMLULUĞU ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler