DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Mart 2007 , 483 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 34/5628 No.lu Abonemiz, SORU- ........ İli ....... vergi dairesinde yoklama memuru kadrosunda çalışmakta iken 02.12.2006 tarihinde yapılan kuru ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir tarım firmasıyız. Deneme araştırma istasyonu kurmak için arazi satın aldık ve 250 no.lu hes ...
           Sayın 31/2372 No.lu Abonemiz, SORU- 1-..........’da kurulu bir vakıfın (...... Çalışanları Vakfı) yaklaşık 4000 üyesi bulunmakta. Bu vakfın üye ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- Diyelim bir memur bakmakla yükümlü olduğu bir kimseyi görev yaptığı İlçeden sevk yaptırarak il merkezine tedavi iç ...
           Sayın 07/18122 No.lu Abonemiz, SORU- Bankalar kredi risklerine karşı ortaklardan birisini hayat sigorta poliçesi yapıyor ve bunun primini alıyor. Her ...
           Sayın 78/7629 No.lu Abonemiz, SORU- Eczacı müşterimiz SSK.’ya örneğin (1.000 YTL. + KDV. 80 YTL.) fatura kesiyor, ancak SSK. bu faturaların eki ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Akaryakıt bayisi mükellefim. Bayiliğini değiştirdi ve bu değişiklikten dolayı 20 yıl çalışmak k ...
           Sayın 16/7299 No.lu Abonemiz, SORU- Derginizin 1 Şubat 2007 tarih ve 481’inci sayısında ve 27’nci sayfasında 37/5706 no.lu abonenizin sor ...
           Sayın 24/16826 No.lu Abonemiz, SORU- Tali acente kuruluşu nasıl olmaktadır. Yetkili acenteden tali acente almak isteyen kişi tali acente kurmak için ...
           Sayın 55/1500 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebe işlerini yürüttüğüm akaryakıt istasyonuna EPD. Kurulu tarafından 57.156,00 YTL. idari para cezası kesilm ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Dört ayrı işyeri olan ve deftere tabi bir mükellefin malvarlığını 3 çocuğuna - 3 eşit parçaya b ...
           Sayın 28/16792 No.lu Abonemiz, SORU- Belediyenin ruhsat ücreti adı altında almış olduğu tutarın KDV. karşısındaki durumu hakkında ....... belediyesi ...
           Sayın 03/17626 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yapmaktayım. Benim öğrenmek istediğim konu şudur. Süt imalatı üzeri ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklarca haklarında mal varlığı araştırması yapılması i ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- 657 sayılı DMK.’nun 4/B maddesine göre Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli öğret ...
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- GVK.’nun 64’üncü maddesine göre vergilendirilen diğer ücret mükelleflerinden bu maddeye göre vergisi ...
           Sayın İlker KOCA, SORU- Doğum tarihi: 15.12.1960 SSK. işe giriş: 20.01.1986 İşten çıkış: 08.09.2006 SSK. toplam gün: 5300 Askerlik borçlanması: 6 ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- MAZBUT VAKIFLARA AİT KİRA GELİRLERİNDE STOPAJ KALDIRILDI MI? ...
           Mahir AKYOL- SARRAF VE KUYUMCULARIN GELİR VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ VE VERGİ USUL KANUNU MEVZUATLARINA GÖRE UYULMASI ZORUNLU KONULAR İLE MUHASEBE UYGULAMALARI ...
           Aykut GÜLEÇ- Feyzullah DURGUT- DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSUNDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Niyazi ÖZKAYA- 2006 TAKVİM YILI KİRA GELİRLERİNİN BEYANI ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ HAFTASI ...
           Musa Kazım ÜNVER- YATIRIMI TEŞVİKTE SON DÜZENLEMELER ...
           İrfan ERMİN- 2006 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Ünal DEMİRCİ- DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMİN İPTALİ HALİNDE DAVA SÜRESİ - 3 ...
           Nihat ARI- MAZBUT VAKIFLARCA ELDE EDİLEN GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDAN YAPILAN TEVKİFATLARIN İADESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Murat Hakan ARSLAN- MEVCUTLAR VE ALACAKLARDA AMORTİSMAN MEVZUUNDA YAPILAN HATALAR ...
           Tezcan ATAY- REESKONT UYGULAMASININ YENİ ORANLARI (Vergisel İşlemlerde 20.12.2006 Tarihinden İtibaren Reeskont Oranı % 25’den %29’a çıkmıştır.) ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Süleyman TURAN- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAKLARININ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORÇLARINA MAHSUBU ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- KDV. İADE İŞLEMLERİNDE MÜKELLEFİN HAZİNEYE İNTİKAL ETMEYEN KDV.’Sİ KONUSUNDAKİ MÜTESELSİL SORUMLULUĞU İLE SMİYB KONUSUNDAKİ BİLGİLER ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Beytullah YURTTUTAN- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIM TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER - 2 ...
           Vecdi KARANFİL- 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNDA 5538 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE - 4 ...
           Mustafa ARSLAN- MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORUNDA YER ALAN ÖTVK.’YA İLİŞKİN ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Hidayet MAT- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ARAZİ İHTİYACININ KARŞILANMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Tamer TAŞPINAR- KOOPERATİFLERDE YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULUNA YAPILACAK ÖDEMELERİN 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU VE GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İRDELENMESİ ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- YAPIM İHALELERİNDE BİRİM FİYAT SÖZLEŞMELERDE PROJELERİN HAZIRLANMASI VE YÜKLENİCİYE TESLİMİ KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDAKİ “MUTAD SÖZLEŞME” İFADESİNDEN NE ANLAŞILMASI GEREKİR? ...
     3.4. Diğer Konular
           M. Nadir ARICA- SORUŞTURMA KAVRAMI TANIMLAMALARI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- YURTTAŞLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN YÖNETİME KARŞI KORUNMASI AMACIYLA KURULAN YENİ KURUM KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) KURUMU - 5 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI ...
           Ergun ÖZDEMİR- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ TEK ÇATI ALTINDA VE TEK YASA İLE BİRLEŞTİRİLMELERİ HAKKINDA ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİĞİNE GÖRE MEMUR VE EMEKLİLERİN DURUMU ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- KISA ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ ESASLI DEĞİŞİKLİKLE İLİŞKİSİ ...
           Hüseyin ACAR- İŞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMİNATI -1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- AB SÜRECİNDE TÜRK İŞ PİYASASINDA KAYITDIŞILIK ESNEKLİK VE GÜVENLİK ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMURUN DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMASININ ÖNEMİ - 3 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ’NİN GÖREVLERİ ...
           Sinan SEVİNDİK- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ PROJELERİ ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE KREDİLENDİRİLMESİ ...
           Hamit DÜNDAR- ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ÜZERİNE BİR İNCELEME - 3 ...
           Edat Yücel SEYHAN- Mehmet ÇABUK- İDARİ YARGIDA TAZMİNAT KARARLARININ İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNE RÜCU SORUNU ...
           Dr. Halil YILMAZ- TELLALLIK SÖZLEŞMESİ - 1 ...
           Av.Atilla İNAN- GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN SORUMLULUĞU ...
           Erdal SANLI- TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDA HAZİNENİN SORUMLULUĞU - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler