DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Aralık 2004 , 429 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 16/8216 No.lu Abonemiz, SORU- 1 Ekim 2004 tarih ve 425 sayılı Derginizde vergi ile ilgili sorular bölümünde yer alan gerçek usulde mükellefin b ...
           Sayın Mustafa Nami HAS, SORU- Mali defterlerin noterden onaylanmış sıra numarası takib eden, fakat sürekli form yerine A4 kağıdına basılması konusund ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Vergi Dairesi Müdürlüğünde koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Kazanılmış hak ay ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 50 NC KAMYONLAR biçerdöver mahiyetindeki bir motorlu araca sokulmakta ve 50 NC Kamyonu olan çitfçiler gerçek u ...
           Sayın 20/8213 No.lu Abonemiz, KONU- Muhasebesini tutmakta olduğum halen dayanıklı tüketim malları ticareti yapan ve bilanço esasına göre defter tutan ...
           Sayın Ali Haydar ASLAN, SORU- Taşıtımı resmi satış yapmadan ara senetle sattım. Taşıtımla mazot kaçakçılığı yapılmıştır. Konu ile ilgili davalar açıl ...
           Sayın 9135 No.lu Abonemiz, SORU- ........ Defterdarlığı ...... Vergi Dairesinde Gelir Memuru olarak görev yapmaktayım. Maliye Bakanlığınca 31.10.20 ...
           Sayın 33/2405 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim inşaat işi ve arsa alım satımı ile iştigal etmektedir. Aktifine kayıtlı ticari emtia niteliğindeki ars ...
           Sayın 37/8953 No.lu Abonemiz, SORU- Veteriner hekimlikten emekli olmuş bir mükellefimiz işyeri açmak istemektedir. İşyerinde hem veteriner hekimlik h ...
           Sayın Nazmi ÖZTÜRKÇÜ, SORU- İşletme kayıtlarında mevcut demirbaş ve taşıt satışlarını, Katma Değer Vergisi Beyannamesi Tablo 1 matrah ve vergi bildir ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Ayhan GÜNERİ, SORU- Bir Ltd. Şti. ortağıyım. Bağ-Kur'umu yapmak istiyorum. Muhasebecime Bağ-Kur giriş bildirgemi doldur dedim. Verdiğim Bağ-K ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Eve gelen temizlikçi kadınların başına herhangi bir iş kazası geldiği takdirde, ev sahibinin so ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Osman ÖZTÜRK- HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI - 1 ...
           Necat ÖZEN- 2005 YILINDAN İTİBAREN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLECEK OLAN BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER ...
           Salim ŞEN- GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Levent BAŞAK- TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARCA ELDE EDİLEN GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- ÜLKEMİZDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN YAPACAKLARI ÖDEMELERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU -1 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Tamer BALCI- FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) İŞLEMLERİNİN HUKUKİ VE MALİ BOYUTU- 5 ...
           Mustafa TAN- GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİNDE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARININ TEVSİK KOLAYLIĞI ...
           Vecdi KARANFİL- VERGİ BEYANNAMELERİNDE İHTİRAZI KAYIT UYGULAMASI ...
           Adnan UYAR- AMORTİSMANA TABİ MALLARIN SİGORTA TAZMİNATI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           M. İrfan AKŞEHİR- "PERAKENDE TESLİM"İN TANIMI YENİDEN YAPILMIŞTIR ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Murat ÖZKAN- DEVLET MALLARI ...
           M. Nadir ARICA- SİGORTA TAZMİNATLARININ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASINDAKİ DURUMU ...
           Uğur KARADOĞAN- ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA ORTAK OLAN TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİL EDEN GERÇEK KİŞİNİN, ÖDENMEYEN AMME ALACAĞINDAN KENDİSİNİN Mİ, YOKSA TEMSİL ETTİĞ ...
           - PARA BORÇLARININ İFASINDA TEMERRÜT İHTARI -5 ...
           Mehmet AKSOY- HARCIRAH KANUNUNDA YER ALAN ZORUNLU GİDERLER KARŞISINDA SAYMANLARIN DURUMU ...
           Abdullah ÖZDEMİRCİ- 3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI VE YAPILAN YENİ DÜZ ...
           Kazım KARACA- MÜTESELSİL SORUMLU MESLEK MENSUBUNUN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ...
           Tezcan ATAY- 4 KASIM 2004 TARİHİNDEN İTİBAREN BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV. ORANLARI ARTIRILMIŞTIR ...
           - VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN SORUMLULUK- 3 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASINDA TEŞVİKLER BEKLERKEN BORSADA İŞLEM VERGİSİ ALINMASI GÜNDEME GELMEMELİ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- KAMUDA İHALELERDE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI PROSEDÜRÜ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MAL ALIM İHALESİNE TEKLİF VEREN TEDARİKÇİLERDEN İSTENEN BİLANÇOLARIN KRİTERLERİ - 2 ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           Tarih:11.4.2003 Sayı:B.07.0.GEL.0.65/6527-185/15758 Konusu:Bilgisayar ortamında hazırlanan CD ve VCD'lerin internet üzerinden ve müşterilerin ayağın ...
           Tarih:31.12.2003 Sayı:B.07.0.GEL.0.60/6026-239/56220 Konusu:Malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıst ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi:20.1.2003 Esas No :2001/4384 Karar No:2003/108 Konusu: 1999 yılında yararlanılan yatırım indirimine ilişkin m ...
           Danıştay Beşinci Daire Karar Tarihi : 25.3.2003 Esas No :2002/3906 Karar No :2003/985 Konusu :4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun ...
           Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarihi:5.6.2003 Esas No :2000/2446 Karar No:2003/3423 Konusu: Bir vergilendirmenin matrahı yönünden hukuka uygunluğunu ...
           Danıştay Birinci Daire Karar Tarihi:11.9.2003 Esas No :2003/108 Karar No:2003/110 Konusu: 3996 sayılı Kanun kapsamına giren yatırım ve hizmetlerin ...
           Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Karar Tarihi:30.1.2004 Esas No:2003/274 Karar No:2004/10 Konusu: Taşınmaz mülkiyetinin intikal şekli v ...
           Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarihi:23.3.2004 Esas No : 2003/465 Karar No: 2004/781 Konusu: Kat'i satış sözleşmesine dayanılarak satın alınıp henüz ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİKTE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK- 1 ...
           Ali DEMİR- YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ender ESER- TÜRKİYE'DE ÜCRET YÖNETİMİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Ergun ÖZDEMİR- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER İLE SİGORTA PRİMLERİ KESİLMESİ ...
           Doğan KESKİN- BİR İŞ RİSKİ OLARAK FAZLA ÇALIŞMA VE SINIRLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           A. Selim SARIKAYA- YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TASDİKİ, KARARIN SONUÇLARI, PROJENİN TADİLİ ...
           Av.Atilla İNAN- DOMUZ ZEHİRİYLE BALIK AVI ...
           Dr. Selami DEMİRKOL- TEORİ VE UYGULAMADA ADİL YARGILANMA İLKESİ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6'ncı Maddesi - 4 ...
           Erdal SANLI- HUKUK DAVALARINDA İSPAT - 4 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- YENİ TÜRK LİRASINA İLİŞKİN UYGULAMAYA GEÇİLİRKEN ...
           Dr. Ömer KÖROĞLU- TÜRKİYE'DE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI- 2 ...
           Hamit DÜNDAR- BORÇLARIN ÖDENMEMESİ (BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ) ...
           İrfan ERMİN- TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARININ YURT DIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- SÜREGELEN ETKİLER DOĞURAN İŞLEM VE UYGULAMALARDA İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ - 1 ...
           Hidayet MAT- ÇEŞİTLİ KANUNLARA GÖRE TAŞINIR MALLARIN HAZİNEYE İNTİKALİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler