DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Kasım 2004 , 428 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın Enver ÖZDEMİR, SORU- Elbise kuru temizleme işi yapanların Ödeme Kaydedici Cihaz kullanıp kullanmadıkları hakkında bilgi verirmisiniz? ...
           Sayın Sabri ERTÜRK, SORU- Serbest bölgelerde 4.9.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 85 seri no.lu Tebliğ kapsamında, 3218 sayılı Serbest Bölgele ...
           Sayın 46/8798 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Mükellefin bir adet ticari kamyonu olup, nakliyecilik faaliyetinden dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükelle ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ben, Maliye Bakanlığı'nda Milli Emlak Memuru olarak görev yapmaktayım. Dört yıllık üniversite ...
           Sayın 16/17030 No.lu Abonemiz, SORU- Öteden beri işletme esasına göre gelir vergisi mükellefi Bay A kardeşi, Bay B'yi ortak olarak almak istiyor. Yan ...
           Sayın 80/16574 No.lu Abonemiz, SORU- ........ Vergi Dairesinde memur olarak çalışmaktayım. Memur olmadan önce 1993-1998 yılları arasında belediyede i ...
           Sayın Bilal YÜKSEL, SORU- 1- Hurda alım satımı yapan mükelleflerde KDV.'nin halen devam edip etmediği eğer kaldırıldıysa hangi tarihten itibaren kald ...
           Sayın 06/3300 No.lu Abonemiz, SORU- Eşim ve ben İstanbul Defterdarlığı personeli iken çocuğumuz LGS sınav sonucu AÖL kazanması sonucu aile bütünlüğün ...
           Sayın 38/1527 No.lu Abonemiz, KONU- Biz ...........'de faaliyetine devam eden ve bünyesinde özel okullar bulunan Limited Şirketiz. Şirketimiz bünyesi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okuyucumuz, SORU- Ekteki belgelerden de anlaşılacağı üzere, amcamın oğlunun ...... Devlet Hastanesi ile ....... ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 34/3735 No.lu Abonemiz, SORU- 1-SSK. ve Bağ-Kur primlerinin toplamına göre SSK.'dan emekli olabilmek için ne yapılmalıdır? 2-Ne zaman SSK.'dan ...
           Sayın 81/4478 No.lu Abonemiz, SORU- Şirketimizde çalışan üç personel yemek saatinde birbirleriyle sözlü ve kavgalı münakaşa etmişler, iş çıkışında da ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet ÖZDEMİR- ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ ...
           Osman ÖZTÜRK- 5084 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YASAL DÜZENLEMELER SONRASI SERBEST BÖLGELERDE VERGİLENDİRME ...
           Mehmet YAŞİN- ZİRAİ ÜRÜN BEDELLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN VERGİ TEVKİFATI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI - 1 ...
           Salim ŞEN- MENKUL SERMAYE İRADI VE VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA HÜKÜMLER ...
           Levent BAŞAK- TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARCA ELDE EDİLEN GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Adnan UYAR- GELİR VERGİSİ KANUNUMUZA GÖRE YILLIK BEYANNAME VERİLMESİ GEREKMEYEN GELİRLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Tamer BALCI- FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) İŞLEMLERİNİN HUKUKİ VE MALİ BOYUTU- 4 ...
           Uğur KARADOĞAN- DÖVİZ CİNSİNDEN ALACAK VE BORÇLARIN HESAP DÖNEMİ SONU DEĞERLEMESİ ...
           Behçet BAL- VERGİ BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA MALİYE BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ UYGULAMASI ...
           - VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN SORUMLULUK- 2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Şaban KÜÇÜK- HURDA VE ATIKLARDA KDV. İNDİRİMİ VE İNDİRİM İPTALİ ...
           Cemali OKTAY- ÖZEL FİNANS KURUMLARININ 31.07.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPACAKLARI SABİT KIYMET VE EMTİA SATIŞLARINDA KDV. YERİNE BSMV. HESAPLANMASI GEREKİR ...
           Tezcan ATAY- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN (TEKNOPARK) KURULUMU ...
           Yafes PEHLİVAN- Ali ERDOĞAN- KATMA DEĞER VERGİSİNDE KÜLTÜR VE EĞİTİM İSTİSNASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Suner AĞIRBAŞ- VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ DOLAYSIZ VE DOLAYLI VERGİLERİN DAĞILIMININ VERGİ YÜKÜ VE VERGİ ADALETİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           M. Nadir ARICA- KURU (ÇIPLAK) MÜLKİYETİN TAM MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜĞÜ MUHTELİF DURUMLARDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSUNA GİRECEK İNTİKALLER ...
           Hamza SİVRİKAYA- TRAFİK PARA CEZALARININ ÖDEME SÜRELERİNDE VE TEBLİGAT HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE İRDELEME ...
           Abdullah ÖZDEMİRCİ- 3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI VE YAPILAN YENİ DÜZ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Suna ERDEN- ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRMA YÖNTEMİ OLARAK BÖLÜNME ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALE KURULU KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU İHALE KANUNUNA İSTİNADEN İNCELEME TALEBİNDE BULUNULMASI VE ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ PROSEDÜRÜ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MAL ALIM İHALESİNE TEKLİF VEREN TEDARİKÇİLERDEN İSTENEN BİLANÇOLARIN KRİTERLERİ - 1 ...
     3.4. Diğer Konular
           A. Selim SARIKAYA- YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TASDİKİ İÇİN BAŞVURU VE DENETÇİ SEÇİMİ ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- KAYDİLEŞTİRİLMEMİŞ HİSSE SENETLERİ 21 MART 2005 TARİHİNDEN İTİBAREN BORSADA İŞLEM GÖREMİYECEK ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           Tarih : 3.9.2002 Sayı : B.07.0.GEL.0.60/6000-2251/36722 Konusu : Veraset ve intikal vergisi matrahının, intikale konu malların ölüm tarihindeki de ...
           Tarih:13.6.2003 Sayı B.07.0.GEL.0.44/4405-1271/25336 Konusu:Kamyon ile vidanjör işletmeciliği yapacak kişinin hangi usulde vergilendirileceği Hk. ...
           Tarih : 16.2.2004 Sayı : B.07.0.GEL.0.60/6004-903/6134 Konusu:Bir ilde vefat eden şahsın veraset yoluyla intikal eden menkul ve gayrimenkul mallar ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarihi:7.11.2002 Esas No :2001/157 Karar No :2002/3533 Konusu :İnşaat müteahhitliğinden dolayı mükellefiyet kaydı bul ...
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi : 6.2.2003 Esas No : 2002/2983 Karar No : 2003/363 Konusu : Anonim şirketin ortağı, aynı zamanda (A) grubu ...
           Danıştay Beşinci Daire Karar Tarihi : 15.9.2003 Esas No : 2003/1007 Karar No : 2003/3368 Konusu : İdareye belli konuda işlem tesisi için yüküml ...
           Danıştay Beşinci Daire Karar Tarihi : 15.9.2003 Esas No : 2003/535 Karar No : 2003/3378 Konusu : Kurum içi memurluk sınavını kazanan davacının, ...
           Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarihi : 21.4.2004 Esas No : 2002/3452 Karar No : 2004/1114 Konusu : İşyeri adresi sürekli kapalı olan davacı, şirk ...
           Danıştay Dokuzuncu Daire Karar Tarihi:20.5.2004 Esas No :2002/2167 Karar No :2004/3429 Konusu :Gübre alım ve satımlarında Devlet destekleme priml ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 506 SAYILI KANUNUN 140'INCI MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ...
           Ali DEMİR- İTİBARİ HİZMET ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SERBEST ZAMAN/TELAFİ ÇALIŞMA (Önce Çalış Sonra Dinlen/Önce Dinlen Sonra Çalış) ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI KANUNA GÖRE KONUT KAPICILARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Murat ÖZKAN- GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ...
           Ünal DEMİRCİ- MEMUR SENDİKALARININ DAVA EHLİYETİ- 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           - TEORİ VE UYGULAMADA ADİL YARGILANMA İLKESİ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6'ncı maddesi - 3 ...
           Hamit DÜNDAR- FATURA TEBLİĞİNİN, BORÇLAR KANUNUNDAKİ TEMERRÜT ŞARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ ...
           - PARA BORÇLARININ İFASINDA TEMERRÜT İHTARI -4 ...
           İrfan ERMİN- TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARININ YURT DIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI - 1 ...
           Hidayet MAT- YABANCILARIN TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL EDİNMELERİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYELER TARAFINDAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS, KREDİ VE NAKDİ YARDIM YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Süleyman H. AYDIN- İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA VE ABD.'DE ÜST DÜZEY KAMU YÖNETİCİLİĞİ - 3 ...
           Mahmut ERSERT- İDARİ YARGIDA YERİNDELİK DENETİMİ VE SINIRLARI ...
           Serdar GÜMÜŞAY- KIYI BANKACILIĞI DÜZENLEMELERİ İLE ULUSLARARASI BANKACILIKTAKİ YERİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler