DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Kasım 2004 , 427 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 75/6191 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimiz olan Bay X toptan gıda maddeleri satışı işinden dolayı (Bilanço esasına göre) gerçek usulde gelir ve ...
           Sayın 80/512 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimiz motorlu araç ticareti ile iştigal etmektedir. Motorsiklet alışları ÖTV.'siz olarak faturalandırılmışt ...
           Sayın 55/10982 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest muhasebecilik yapmaktayım. Defterlerini tuttuğum iki mükellefim var. Birisi Limited Şirket, diğeri 1'inc ...
           Sayın 27/103 No.lu Abonemiz, SORU- Yurt dışı mazot ticareti işi ile uğraşan bir mükellefim bulunmaktadır. Bu mükellefimin yurt dışında yapmış olduğu ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okuyucumuz, SORU- Maliye Bakanlığında 27.2.2002 tarihinde ....... Malmüdürlüğünde hizmetli olarak işe başladım. ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 06/8190 No.lu Abonemiz, SORU- 1983 yılında 26 gün vekil öğretmen olarak çalıştım. 6.12.1984 yılında ise ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başl ...
           Sayın Ayşe DEMİR, SORU- Eşim bir trafik kazası sonucu öldü. Eşim öldüğünden dolayı adına kayıtlı olan taşıtı mirasçı olarak bana ve yaşları 18'den k ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Dr. Derya YAYMAN- 5084 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRME ESASLARI ...
           Ahmet FESLİ- M.S.İ.'Yİ TUŞA GETİRMEK- 2 ...
           Mustafa ÇOLAK- YATIRIM İNDİRİMİ DAHİL İSTİSNA VE KURUM KAZANÇLARINDA GEÇİŞ DÖNEMİ DÜZENLEMELERİ ...
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ- 4 ...
           Salim ŞEN- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE DESTEK UNSURLARI BAŞVURU ESASLARI, GEREKLİ BELGELER ...
           Levent BAŞAK- TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARCA ELDE EDİLEN GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Cem TEKİN- 5084 SAYILI KANUNDA HÜKÜM ALTINA ALINAN TEŞVİK VE DESTEK UNSURLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet OĞUZBİR- VERGİ ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLER NEZDİNDE İNCELEME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI ...
           - VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN SORUMLULUK- 1 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Yafes PEHLİVAN- Ali ERDOĞAN- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet ÖZDEMİR- BORÇ VE ALACAĞIN MAHSUBU VEYA ALACAĞIN TEMLİKİ YOLUYLA AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ...
           M. Nadir ARICA- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Tamer BALCI- FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) İŞLEMLERİNİN HUKUKİ VE MALİ BOYUTU- 3 ...
           Emrullah KİRAZCI- Gülşah BOYACILAR- ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMUŞ AMORTİSMANA TABİ OLMAYAN KIYMETLERİN DÜZELTİLMİŞ DEĞERİN ALTINDA BİR DEĞERLE SATILMASI ...
           Hamit DÜNDAR- FATURANIN MÜLKİYETE DELİL TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ ...
           Vecdi KARANFİL- SATIŞ VE GİDER BELGELERİ İLE İLGİLİ OLARAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDA CEZAYI GEREKTİREN FİİLİN TESPİTİ SORUNU ...
           Muharrem ERİM- VAKIF MEVZUATI VE VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETME VEYA ŞİRKET KURMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
           Yusuf Ziya SARI- MALİYE ARTIK İŞYERİ KAPATMAYACAK ...
           Hidayet BERKSOY- VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI YÖNTEMLERİNDEN BİRİSİ OLAN “YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI” HANGİ HALLERDE KONULUR VE NASIL KALDIRILIR? KANUNİ TE ...
           Hidayet MAT- 5234 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKULLER İLE ÖDENMESİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           - ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE SENETLERİNİ İKTİSAP ETMELERİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular
           Dr. Selami DEMİRKOL- TEORİ VE UYGULAMADA ADİL YARGILANMA İLKESİ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6'ncı maddesi - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- BİLİR-KİŞİLİK ...
           Türkben PEDÜK- KREDİ KURULUŞLARI KANUN TASARISI VE FİNANSAL HOLDİNG - 2 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           Tarih: 12.7.2002 Sayı: B.07.0.GEL.0.46/4600-54793/30962 Konusu: Sakatlık indiriminden faydalanma şartı Hk. ...
           Tarih: 16.2.2004 Sayı: B.07.0.GEL.0.60/6001-707/6202 Konusu: Tüzükte amaç olarak belirlenen eğitim, ilim ve sosyal konularındaki faaliyetlerin herke ...
     4.2. Genelge
           UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2004/12 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi : 18.12.2002 Esas No : 2002/3256 Karar No : 2002/3928 Konusu : Bir kısım hasılatını yasal defter ve belgeler ...
           Danıştay Beşinci Daire Karar Tarihi : 6.5.2003 Esas No : 2002/1895 Karar No :2003/1891 Konusu : İlan edilen boş kadro için yapılan görevde yüksel ...
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi:27.6.2003 Esas No :2002/2066 Karar No :2003/1871 Konusu : Davacının ihtilaflı dönem beyannamelerini vermemes ...
           Danıştay Sekizinci Daire Karar Tarihi:16.9.2003 Esas No :2002/2675 Karar No :2003/3329 Konusu : Sonradan 4'üncü dingil ilavesi yapılan araçların ...
           Danıştay Dokuzuncu Daire Karar Tarihi:9.10.2003 Esas No :2000/4207 Karar No :2003/4771 Konusu : Uzlaşıldıktan sonra aynı dönem hakkında tekrar in ...
           Danıştay Birinci Daire Karar Tarihi:11.11.2003 Esas No :2003/145 Karar No :2003/153 Konusu : Belediye meclisinin, süresinde ödenmeyen kira, işgal ...
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi:8.3.2004 Esas No :2003/389 Karar No :2004/410 Konusu : Üyelerine verilen çay hizmeti karşılığında elde edile ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 2925 VE 2926 SAYILI KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDELERİNDEN SONRAKİ DURUMLARI ...
           Ergun ÖZDEMİR- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI ...
           Vakkas DEMİR- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ BAĞ-KUR’DAKİ ÖLÜM AYLIĞI AÇISINDAN KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ali DEMİR- SSK. HASTANELERİ SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLİYOR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÇALIŞMA SÜRESİNİN SINIRLANDIRILMASI (İş Türleri, Gün Dönemi ve İşçilerin Durumu Açılarından) ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNDA HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR ...
           Erol GÜNER- YENİ İŞ ARAMA İZNİ NEDİR, HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR? ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Ömer KÖROĞLU- TÜRKİYE'DE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI- 1 ...
           Faruk ŞAHİN- 4483 SAYILI YASAYA GÖRE VEKALET EDEN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZİN YETKİSİNİ KULLANACAK MERCİLER ...
           Ünal DEMİRCİ- MEMUR SENDİKALARININ DAVA EHLİYETİ- 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdal SANLI- HUKUK DAVALARINDA İSPAT - 3 ...
           Murat ÖZKAN- BİLGİ EDİNME HAKKI ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖREV ALANI BELİRLENMESİ, AYNI VE FARKLI YARGI DÜZENLERİNİN GÖREVLİ OLMASI DURUMU ...
           Dr. Halil YILMAZ- PARA BORÇLARININ İFASINDA TEMERRÜT İHTARI -3 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- SAYIŞTAY İLAMLARI VE SAYIŞTAY İLAMLARINA UYGULANACAK FAİZ ORANLARI KONUSUNDAKİ SON GELİŞMELER ...
           Süleyman H. AYDIN- İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA VE ABD.'DE ÜST DÜZEY KAMU YÖNETİCİLİĞİ - 2 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN YAPIMINDA GÖREV ALANLARA İŞ DENEYİM BELGESİ VERİLİR Mİ? ...
           Adnan UYAR- DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞIMIZCA İHRACATCILARIMIZA VERİLEN PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ ...
           A. Selim SARIKAYA- YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN ONAYLANMASINDA DAVET VE OYLAMA USULÜ ...
           Av.Atilla İNAN- GREV VE LOKAVTTA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler
           KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 21 Konusu : İnternet Ortamında Verilecek KDV Beyannamesi Hakkında Tarihi : 19.10.2004 Sayısı : KDVK-21/2004-21 ...