DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Nisan 2007 , 485 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- ...... İl’inde Milli Eğitime bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalıştırmaktayız ...
           Sayın 47/16872 No.lu Müracaat Sahibi, SORU- Hastalara memurların dışında yakınlarının refakatçılık edip edemeyecekleri ile ilgilidir. ...... Vergi D ...
           Sayın; EMS 1689 No.lu Abonemiz, KONU- Bir mükellefimiz 2006/12 ay da kamyon aldı Noter satış sözleşmesi ve faturası alındı. Kamyonete ilişkin KDV. ve ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 03.06.1971 Doğum tarihim 30.06.1988 Liseyi bitiririş tarihim 29.12.1989 Memur olarak göreve ...
           Sayın 01/2881 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bir mükellefim bir işyerinde sigortalı olarak çalışırken kendi nam ve hesabına işyeri açtı, fakat daha önce ça ...
           Sayın 34/18077 No.lu Abonemiz, SORU- 483 sayılı Derginizin 31’inci sayfasındaki 3’üncü Soru-Cevabında 20 yıllık işletme şartı ile alınan ...
           Sayın 10/16759 No.lu Abonemiz, SORU- 1998 yılından itibaren vergi dairesinde çalışmaktayım. 02/12/2007 tarihinde Maliye Bakanlığı’nın yapmış o ...
           Sayın 23/5223 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest muhasebecilik işi ile iştigal etmekteyim. Ayrıca bir şirketin ortağıyım. Ortağı olduğum şirketin muhasebe ...
           Sayın 07/17962 No.lu Abonemiz, SORU- ....... muz sarartma deposu işletmekteyiz. Firmamız Kurumlar Vergisi mükellefi. Muz alışlarımızı müstahsil makbu ...
           Sayın 06/4935 No.lu Abonemiz, SORU- Mükelleflerin Gelir/Kurumlar Vergisi veya Gelir/Kurum Geçici Vergi Beyannamelerini vermeden bilanço ve gelir tabl ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Vergi Dairesinde ........ İşlemleri Masasında çalışmaktayım. Özellikle ÖTV. matrahı konusunda t ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince bilgi edinme başvuru formunu TÜRMOB‘a gönderdim. TÜRMOB dil ...
           Sayın 04/07 No.lu Abonemiz, SORU- Belediyesi’nde TH. sınıfında istihdam edilen Fen memuru teknisyen, tekniker veya mühendis olarak görev yapan ...
           Sayın 09/16977 No.lu Abonemiz, SORU- 1- A ve B olmak üzere %50’şer paya sahip 2 ortaklı bir kollektif şirketin ortaklarından A tüm hissesisini ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 19/5431 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınım Nisan 1989 yılı ila Ağustos 2006 yılları arasında tavuk çiftliğinde SSK.’lı olarak (aynı zamand ...
           Sayın Zafer ERCAN, SORU- Aşağıda vereceğim bilgilerin ışığı altında ne zaman emekli olabileceğimi ve halen SSK.’lı olarak çalıştığıma göre Kuru ...
           Sayın EMS. 2277 No.lu Abonemiz, SORU- Genel Sigorta Emeklilik Sandığı iştirakçisi olan bir çalışan, 13.03.2007 tarihi itibariyle Genel Sigortadan ayr ...
           Sayın 01/10632 No.lu Abonemiz, SORU- Ben SSK.’lı olarak bir işyerinde çalışıyorum. Bugüne kadar eşim herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna b ...
           Sayın Aysun YEŞİLNACAR, SORU- 1-Bir mükellefimin doğum tarihi 01.04.1960’dır. 01.11.1981 tarihinde sigortalı olarak işe başlamıştır. Sigortada ...
           Sayın 01/9201 No.lu Abonemiz, SORU- Süt alımı yapan bir mükellefimiz bugüne kadar müstahsil makbuzu ile kesmesi gereken % 1 Bağ-Kur primini kesmemiş ...
           Sayın 01/17993 No.lu Abonemiz, SORU- 05.09.1965 doğumlu bayanım. SSK. Başlangıcım 01.04.1987 bu yıldan 2003 yılına kadar 5315 SSK. prim günüm var. 12 ...
           Sayın Tahir ÖZCAN, SORU- 03.11.1969-22.05.1975 yılları arasında Almanya’da işçilik yaptım. Daha sonra Türkiye’ye dönerek aşağıda belirtti ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Beytullah YURTTUTAN- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIM TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER - 4 ...
           Ali Hadi ORHUN- DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI VE VERGİYİ DOĞURAN SÜRE BAŞLANGIÇLARI ...
           Yusuf Ziya SARI- ŞİRKET ORTAKLARINA GELİR VERGİSİ AÇISINDAN BAKIŞ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- BANKALARDAN BİREYSEL KREDİ KULLANIMI SIRASINDA İLGİLİ BANKA TARAFINDAN YAPILAN HAYAT SİGORTASI POLİÇELERİNİN GELİR VERGİSİ AÇISINDAN ÜCRET MATRAHINDAN ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Bülent SEZGİN- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (5520 SAYILI KANUN KAPSAMINDA) ...
           İrfan ERMİN- 2006 HESAP DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ORTAK GİRİŞİMİN ÖZEL ORTAĞININ SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE PİLOT ŞİRKETİ (ORTAĞI) DEVRALMASI HALİNDE SÖZLEŞME İMZALANABİLİR Mİ? ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Cengiz SAZAK- İHTİRAZİ KAYIT MÜESSESESİ VE E-BEYANNAME ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Memiş KÜRK- KDV. MÜKELLEFİYETİ AÇISINDAN ASLİ VE TALİ SİGORTA ACENTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ...
           Fethi AYGÜN- İNŞA EDİLEN BİNALAR İÇİN YÜKLENİLEN KDV.’NİN İNDİRİM VE İADESİ ...
           M. Yavuz ÖNER- KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ SİRKÜLER VE MUKTEZALARLA BELİRLENMESİ (*) ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- KANUNLAR DEĞİŞİYOR AMA TAKİBİ MÜMKÜN MÜ? ...
           Hüseyin KARAKUM- DAMGA VERGİSİNDE NOTERLERİN SORUMLULUĞU ...
           Süleyman TURAN- SON DURUM İTİBARİYLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI VE İTHALATTA TEMİNAT İŞLEMLERİ - 2 ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ İÇİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ VE İÇERDİKLERİ KONUSUNDA MÜ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Murat ÖZKAN- Kezban ACAR- KANUNİ TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ - 2 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- SPOR KULÜPLERİNİN FAALİYETLERİ - 1 ...
           Faruk ŞAHİN- TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETTE BULUNACAK TURİZM İŞLETMELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARE HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKININ KORUNMASI VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ ...
           Vecdi KARANFİL- İDARİ YARGIDA VERİLEN KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- İMKB DENETİMİ ...
           Av.Atilla İNAN- ÖZEL KESİMDE ÇALIŞAN MİMAR VE MÜHENDİSLERİN İŞ DENETLEME VE İŞ YÖNETME BELGELERİ ALABİLMELERİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ergun ÖZDEMİR- ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRENİM KURUMLARINDAN ÖZEL DERSHANELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE DİĞER PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİĞİ ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- YURTDIŞI HİZMETLERİNİN BAĞ-KUR MEVZUATINA GÖRE BORÇLANILMASI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Erdal SANLI- PRİM ÖDEMELERİNİN GERİ ALINMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Mehmet Halil KAPLAN- İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA İŞE İADE VE SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI ...
           Doğan KESKİN- SÖZLEŞMENİN DEVAMLILIĞINI KORUYAN DÜZENLEMELER (Ücretin Zamanında Ödenmesinin Korunması) ...
           Hüseyin ACAR- İŞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMİNATI -3 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ SUÇ İDDİALARININ ARAŞTIRILIP İNCELENMESİNDE “TANIK” DİNLENMESİ ...
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Hamit DÜNDAR- ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ÜZERİNE BİR İNCELEME - 5 ...
           Dr. Halil YILMAZ- TELLALLIK SÖZLEŞMESİ - 3 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİ - 2 ...
           Hidayet MAT- MORTGAGE VE ÜLKEMİZDE UYGULANABİLİRLİĞİ ...
           Vural GÜNAL- MEVDUAT BANKASI-KATILIM BANKASI AYRIMI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler