DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Nisan 2007 , 486 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 03/17780 No.lu Abonemiz, SORU- 5436 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesine göre atanmış olan Mali Hizmetler Uzmanlarından, 1- Kadro derec ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir ticari işletme işleten Bay Ahmet 09.09.2006 tarihinde vefat ediyor. Vefat ettiğinde eşi Sel ...
           Sayın 40/14018 No.lu Abonemiz, SORU- Önlisans mezunu olarak göreve başlamış ve halen vergi dairesinde şef olarak görev yapan Gelir İdaresi çalışanıyı ...
           Sayın 07/5469 No.lu Abonemiz, SORU- 02.12.2006 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı özel sınavında başarılı olarak Gelir Uzmanı olarak atandım. Bugüne k ...
           DÜZELTME: ...
           Sayın 38/5080 No.lu Abonemiz, SORU- 484 sayılı Derginizdeki 10/16759 no.lu abonenize vermiş olduğunuz cevabi yazınızı okudum. Söz konusu yazıda ̶ ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Özel idare müdürlüğüne kaymakamlık oluru ile müdürlük görevine bakıyorum. Kadrom malmüdürlüğünd ...
           Sayın 01/15356 No.lu Abonemiz, SORU- 2006 yılı Mayıs ayında mükellefim Limited Şirketi için adres değişikliği vererek ....... Vergi Dairesi sınırları ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- Malum Telekom satıldı. Uygulamada malmüdürlüklerinden Telekom adına yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi ya ...
           Sayın 22/13748 No.lu Abonemiz, SORU- 08.03.1991 tarihinden bu yana Anadolu Hayat Sigortasının 090 2182733-8 no.lu üyesiyim. Üyeliğim 08.03.2007 tarih ...
           Sayın 63/8220 No.lu Abonemiz, SORU- A Ltd. Şti.’nin 100.000,00 YTL. kurumlar vergisi borcu var, söz konusu borç A Ltd. Şti.’den tahsil ed ...
           Sayın 44/16437 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebesini yaptığımız mükellefimiz geniş çaplı toptan gıda ticareti ile uğraşmaktadır. Alıcılara kesilen fatur ...
           Sayın 55/11248 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi dairesi denetçileri tarafından 2005 yılına ait defter ve belgelerimiz BS formu kapsamında incelenmiş ve ka ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- (X) A.Ş. bünyesinde A Şubesi olarak faaliyet gösterirken 01.07.2006 tarihi itibariyle (Y) A.Ş.& ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 33/16815 No.lu Abonemiz, SORU- SSK.’dan emekli olmak isteyen bir mükellefim hakkında. Mükellefim 14.08.1988 tarihinde sigortalı olarak Tü ...
           Sayın 24/16826 No.lu Abonemiz, SORU- Benim öğrenmek istediğim; öteden beri SSK.’lı olanlar kendi adlarına işyeri açtıkları zaman Bağ-Kur’ ...
           Sayın 42/16546 No.lu Abonemiz, SORU- Öğrenmek istediğim konu kardeşimin emekliliği ile ilgilidir. Kardeşim inşaat işinde 10.01.1982 yılında çalışmaya ...
           Sayın 31/7577 No.lu Abonemiz, SORU- Bir arkadaşımın emeklilikle ilgili sorununu cevaplarmısınız? Doğum tarihi: 07.04.1973 Bağ-Kur giriş: 04.09.2001 ...
           Sayın 30/938 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 21.02.2001 tarihinden beri şirket ortağı olarak zorunlu Bağ-Kur’lu olan şahıs 2005 yılı Kasım ayında geçi ...
           Sayın 02/10020 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 01.01.1966 doğumlu olan Bağ-Kur mükellefi olan şahsın durumu aşağıdadır. A) Bağ-Kur Başlama-Bırakma: 17.06.1 ...
           Sayın Fatma KAYA, SORU- 1995 yılından bu yana Fransa’da inşaat işçisi olarak çalışan bir yakınım var. Türkiye’de 17.05.1988 tarihinde sig ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Nuri ÇEVİK- Özgür ÖZKAN- SERBEST MESLEK FAALİYETLERİNDE GELİR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN VERGİYİ DOĞURAN OLAY İLE İLGİLİ BİR DANIŞTAY KARARININ DEĞE ...
           Güven KARAKOÇ- SERBEST MESLEK KAZANCININ, NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Tezcan ATAY- BEYANNAME VERME VE VERGİLERİ ÖDEME SÜRELERİNDE SON DURUM ...
           Ahmet TEKİN- VERGİ İADESİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ OLDU ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Cengiz SAZAK- KURUMLARDA ZARAR MAHSUBUNUN ESASLARI ...
           Barış EVREN- İŞTİRAKLERE VERİLEN BORÇLAR VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ...
           İrfan ERMİN- DAĞITILAN KURUM KAZANÇLARINDA VERGİ KESİNTİSİ ...
           Hakkı YILDIRIM- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE “İNDİRİLECEK GİDERLER” ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Fethi AYGÜN- DEFTER VE BELGELERİN GEREKÇELİ VE GEREKÇESİZ İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMU ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Cemali OKTAY- FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI ...
           Mahmut POLAT- ORTAKLIKLARDA HİSSE DEVRİNİN KDV. KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           N. İlgihan ATİLA- İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİM VE HİZMETLERE AİT ÖZELLİK ARZEDEN KONULARA GENEL BAKIŞ ...
           Nihat CEYLAN- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Necmi ASLAN- ÜLKEMİZDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ...
           Musa Kazım ÜNVER- YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI UYGULAMASINDAKİ SON DÜZENLEMELER ...
           Hidayet MAT- HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞ VE KİRA BEDELLERİ NASIL BELİRLENİYOR? ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALELERİNE KATILMA YASAĞININ BOYUTLARI ...
           Mehmet YAŞİN- DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ ZORUNLU MUDUR? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER 1 ŞUBAT 2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 2007/1 SAYILI KAMU İHALE ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- SPOR KULÜPLERİNİN FAALİYETLERİ - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- KAVRAMLARLA AV TURİZMİ ...
           Vecdi KARANFİL- İDARİ YARGIDA VERİLEN KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI - 2 ...
           Adil CEYLAN- AĞAÇLANDIRMA YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA DÜŞÜK FAİZLİ VE UZUN VADELİ KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN AÇIKLANMASI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           Tarih :26.01.2006 Sayı :B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-2425/1059 Konusu :Üçüncü kişiler tarafından gösterilen teminatın taahhütnamenin düzenlendiği tarih ...
           Tarih : 08.02.2006 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-2546/1506 Konusu :Mükellefin borcuna karşılık haczedilen; 1’inci ve 2’nci arttırmada ...
           Tarih :22.02.2006 Sayı :B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-2589/2145 Konusu :Ödeme emirlerinin mükellef tarafından tebelluğdan imtina edilmesi durumunda, söz ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           Danıştay Altıncı Daire Karar Tarihi:13.10.2005 Esas No :2003/7653 Karar No :2005/4727 Konusu : Yapı estetiğinin bozulmasının 3194 sayılı İmar Kan ...
           Danıştay Altıncı Daire Karar Tarihi:20.02.2006 Esas No :2004/4776 Karar No :2006/659 Konusu :3194 sayılı İmar Yasasının 42’nci maddesi uyar ...
           Danıştay Yedinci Daire Karar Tarihi:28.03.2006 Esas No :2005/3249 Karar No :2006/981 Konusu : Gümrük para cezalarına karşı düzeltme yoluna değil, ...
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi:22.11.2006 Esas No :2006/2999 Karar No :2006/2298 Konusu :Özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için öncelikl ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE BAZI SİGORTA KOLLARININ UYGULANACAĞI SİGORTALILAR ...
           Beyazıt ABLAY- IRAK, RUSYA GİBİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAYAN ÜLKELERE GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ İŞ KAZASI VE HASTALIK RİSKİNE KARŞI SOSYAL GÜVENCEYE KAVU ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SÖZLEŞMENİN DEVAMLILIĞINI KORUYAN DÜZENLEMELER (Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği) ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ SUÇ İDDİALARININ ARAŞTIRILIP İNCELENMESİNDE “BİLİRKİŞİ”DEN YARARLANILMASI ...
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Harun Hakan BAŞ- İDARE HUKUKUNDA YÖNETSEL İŞLEMLERİN GERİ ALINIŞ PROSEDÜRÜ VE USULDE PARALELLİK İLKESİ ...
           Hamit DÜNDAR- ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ÜZERİNE BİR İNCELEME - 6 ...
           Dr. Halil YILMAZ- TELLALLIK SÖZLEŞMESİ - 4 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİ - 3 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN 5582 SAYILI YASA İLE ON KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ...
           Vural GÜNAL- 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- SÖZLEŞMENİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE DEVREDİLMESİNİN SONUÇLARI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler