DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Mayıs 2007 , 487 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir kaç sayıdır Mali Konular kısmında yer alan Gelir Uzmanlığı ataması ile ilgili olarak yoruml ...
           Sayın 06/14647 No.lu Abonemiz, SORU- 5436 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesi ile Maliye Bakanlığı-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü-14 May ...
           Sayın 42/13529 No.lu Abonemiz, SORU- 483 sayılı Derginizin 31’inci sayfasında 20 yıllığına 150.000 YTL. alan akaryakıt istasyonu ile ilgili sor ...
           Sayın 31/17708 No.lu Abonemiz, SORU- Sorun olarak gördüğümüz ve idare ile çözemediğimiz bir hususu tüm çıplaklığı ile size aktarıyorum. Uluslararası ...
           Sayın 07/18179 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Basit usulde mükellef olan kişi iş makinası (kepçe) işini yapmaktadır. Mükellef iş makinasının birini satıp y ...
           Sayın 72/18219 No.lu Abonemiz, SORU- Yapmış olduğumuz işlemlerde çok farklı uygulamalarla karşılaştığımızdan dolayı dilekçenin ekinde örnekleri veril ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ben bir şirketten dolayı kayıtlı vergi mükellefiyiz ve aynı zamanda şirket müdürüyüm adıma tica ...
           Sayın 34/3051 No.lu Abonemiz, KONU- İşyerimiz denizcilik ile iştigal etmektedir. Şirketimize ait gemiler ile uluslararası karasularda kuru yük taşıma ...
           Sayın 06/18098 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimiz olan bir dernek iktisadi işletme sözleşme yaptığı firmalara iş güvenliği uzmanı göndermekte ve bu u ...
           Sayın 12/6045 No.lu Abonemiz, SORU- Saymanlık müdür yardımcılarının saymanlığa vekaleten baktıklarında vekalet ücreti alabilir mi? Aslında konu hakkı ...
           Sayın 27/18159 No.lu Abonemiz, SORU- 14.07.1979 tarihinde ortaokulu bitiren, 03.09.1976-23.11.1984 ve 22.03.1985-01.04.1986 tarihleri arasında radyo ...
           Sayın 06/4505 No.lu Abonemiz, SORU- İki ortaklı limited şirketimize Şubat ayı içinde yeni bir ortak alınarak diğer ortaklardan pay devri yapılmış v ...
           Sayın 65/11340 No.lu Abonemiz, SORU- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Köylere Hizmet Götürme Birli ...
           Sayın 42/7873 No.lu Abonemiz, SORU- Gelir Vergisi ve KDV. konusunda sizden aşağıda belirttiğim konu hakkında uygulamada bir hata olup olmadığını beli ...
           Sayın 38/18104 No.lu Abonemiz, SORU- Ben, bir kamu kuruluşunda memur olarak görev yapmaktayım. (........ Vergi Dairesi Müdürlüğü) Eşime ait 150 m2 ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 37/18399 No.lu Abonemiz, SORU- Yakınım 1950 doğumlu ve bugüne kadar toplam 1611 gün SSK. primi sayısı mevcuttur. İlk işe giriş tarihi ise 1973 ...
           Sayın 43/17827 No.lu Abonemiz, SORU- Eski bayan mükelleflerimden 13.09.1958 doğumlu şahsın vergi oda ve sicil kayıtları aşağıdaki gibidir. Kayıt Yer ...
           Sayın 45/14227 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalışmalarını dilekçenin ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- Ben meslek lisesi mezunuyum. 1994 yılında Ziraat Bankasında stajımı gerçekleştirdim. Şu an SSK. kayıtlarını sorgul ...
           Sayın EMS-418 No.lu Abonemiz, SORU- Toptan Orman Ürünleri Ticareti ve Orman İşleri Müteahhitliği yapmakta olan müşterim 2005 yılı Eylül ayında TCDDY. ...
           Sayın 42/13529 No.lu Abonemiz, SORU- 483 sayılı Maliye ve Sigorta Yorumları Derginize bakarken; 37’nci sayfada Sayın İlker Koca’nın sorus ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Feyzullah DURGUT- MALİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK (KANUNEN KABUL EDİLMEYEN) BAZI GİDERLER ...
           Hidayet MAT- 5615 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE YATIRIMCILARA BEDELSİZ ARAZİ DEVRİ UYGULAMASI - 1 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- KONTROL EDİLEN YABANCI İŞLETMELERDEN GERÇEK KİŞİLERE DAĞITILMIŞ SAYILAN KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Hasan ERDEMİR- SERVET VE SERVET TRANSFERLERİNDE VERGİ/HARÇ KAYBI VE VERGİ ÖDEME GÜCÜ ...
           Mualla ÖZTÜRK- 5520 SAYILI KANUNA GÖRE ÖRTÜLÜ SERMAYE ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Memiş KÜRK- SİGORTA ACENTELERİ İÇİN FATURA DÜZENLEMEK MECBURİ MİDİR YASAK MIDIR? ...
           Vural GÜNAL- (FİNANSAL KİRALAMA), (FAKTORİNG) VE (FİNANSMAN) ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÜZERİNE ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Şefik ŞENGÜN- KDV. KANUNUNDAKİ TEVKİFATLAR İLE İLGİLİ SON DURUM ...
           Nihat ARI- TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE FAZLA ÖDENEN FATURA BEDELLERİNİN DURUMU VE KONUNUN KDV. YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Ahmet TEKİN- KATMA DEĞER VERGİSİNİN GİDER KAYDEDİLMEME HALİ ...
           Ünal ÖZCAN- AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ YATIRIMLARDA KDV. İSTİSNASI VE KDV. İADESİ ...
           Muhammet Ali YENİ- ULUSLARARASI KURULUŞLARA VE YABANCI DEVLETLERİN TÜRKİYE’DEKİ TEMSİLCİLİKLERİNE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE TANINAN DİPLOMATİK İSTİSNA ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Salih ÜSTÜNOL- KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
           Tezcan ATAY- YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI ...
           Fethi AYGÜN- LİMİTED ŞİRKETLE İLGİSİ KALMAYAN KİŞİNİN KAMU ALACAĞINDAN SORUMLULUĞU ...
           Ali Hadi ORHUN- GELİR VE İDARESİ ...
           Tahir ERDEM- SÖZLEŞMELERDE YER ALAN CEZAİ ŞARTIN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet YAŞİN- TEMEL İHALE USULLERİ İLE TEMİNİ GEREKEN İHTİYAÇLARIN DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE KARŞILANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU ‹HALELERİNDE İHALE KOMİSYONUNUN OLUŞUMU VE İHALE İŞLEM DOSYASI UNSURLARINA GENEL BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdal SANLI- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ SORUNU ...
           Ahmet ÖZDEMİR- SPOR KULÜPLERİNİN FAALİYETLERİ - 3 ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ İZİN BELGESİ VE SEYAHAT ACENTALARININ SORUMLULUKLARI ...
           Hamit DÜNDAR- MAKBUZ SENEDİ VE VARANT ÜZERİNE BİR İNCELEME - 1 ...
           Vecdi KARANFİL- İDARİ YARGIDA VERİLEN KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI - 3 ...
           Dr. Halil YILMAZ- APARTMAN YAŞAMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI OTOPARK SORUNU - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           DANIŞTAY KARARI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ(Seri No:84) ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İSTİNADEN DÜZENLENEN EK NİTELİKTEKİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN E-BİLDİRGE KANALIYLA GÖNDERİLMESİ ...
           Ergun ÖZDEMİR- KIZ ÇOCUKLARINA ÖDENEN YETİM AYLIKLARI HAKKINDA ...
           Mehmet UZUN- SİGORTALI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SÖZLEŞMENİN DEVAMLILIĞINI KORUYAN DÜZENLEMELER Geçici İş İlişkisi - Ödünç İşçilik) ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÖZÜRLÜ ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR - 3 ...
           M. Nadir ARICA- DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ SUÇ İDDİALARININ ARAŞTIRILIP İNCELENMESİNDE “ARAMA VE EL KOYMA” İŞLEMLERİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Sinan SEVİNDİK- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN KURULUŞU, ŞİRKETLER İÇİN ÖNEMİ, BU BÖLGELERE SAĞLANAN DESTEK VE MUAFİYETLER ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİ - 4 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- 5582 SAYILI KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) YASASI BAZI BAKANLIKLARA VE KURULUŞLARA DÜZENLEMELER YAPMA YETKİSİ VE GÖREVİ VERMİŞTİR ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARLAR İLE ORTAYA ÇIKARTILMIŞ ÇERÇEVE VE TEŞVİKLER KONUSUNDA BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler