DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Mayıs 2007 , 488 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 42/6738 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere Ba, Bs bildirim süresi 02.04.2007 günü sona erdi. Bildirimler süresinde dolu olarak verildi. Faka ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 5615 sayılı Kanunu okudum. Kanun içeriğinde 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış gelir ve ku ...
           Sayın 05/7443 No.lu Abonemiz, SORU- 15 Nisan 2007 tarih ve 486 sayılı Derginizde, 63/8220 no.lu abonenize verilen cevapta, (A)Ltd. Şti. kurumlar verg ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Dört ortağı bulunan bir adi ortaklığın 2005 yılı satışları 400.000 YTL.’yi aktif toplamı ...
           Sayın 35/18124 No.lu Abonemiz, SORU- VUK. gereğince yapılan değerlemede, “Depozito ve Teminatlar Hesabı” Döviz cinsinden olduğunda “ ...
           Sayın EMS 1689 No.lu Abonemiz, SORU- Turizmcilik üzerine kurulmuş olan Limited Şirketin hiçbir faaliyeti olmamıştır ve tasfiyeye girmiştir. Ancak şir ...
           Sayın 64/16495 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Maliye’ye vergi borcu olan 2 ortaklı bir Limited Şirket; hisselerinin tamamını noterde yapılan sözleşme ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bizler 1978 yılında kurulan SS. Umut Evler Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine üye olduk. Kooperat ...
           Sayın 33/17600 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim inşaat-taşeronluk işine başladı. 3’üncü ayda karayollarına yaptığı iş için fatura kesti. F ...
           Sayın 45/12273 No.lu Abonemiz, SORU- Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında gelir şefi olarak 1’inci derecenin 4’üncü kademesinde ...
           Sayın 64/4127 No.lu Abonemiz, SORU- Basit Usül mükellefi olup kendi isteğimle KDV. mükellefiyeti tescil ettirip üçer aylık dönemlerde KDV. beyannames ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Gelir İdaresi Başkanlığı ....... Vergi Dairesi Başkanlığı Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürl ...
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- POS cihazı ile karşılaşılan problemleri sizlerle paylaşarak çözüm yolları talep ediyorum. 1- POS cihazı kullana ...
           Sayın 42/18376 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Malmüdürlüğünde çalışmaktayım. Telefon faturası ödemelerinde damga vergisi kesip kesmeyeceğimiz konusunda tere ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 07/3812 No.lu Abonemiz, SORU- 2926 sayılı Kanunun 36’ncı maddesine göre 94/2006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.03.1994 tari ...
           Sayın 65/13550 No.lu Abonemiz, SORU- Aşağıda bilgileri verilen şahsın emeklilik durumu hakkında bilgi verirmisiniz? Doğum tarihi:01/02/1952 Erkek B ...
           Sayın 3568 No.lu Abonemiz, SORU- Bir tanıdığımızın, Bağ-Kur’a giriş kaydı 10.07.1987 olup, 23.03.2000 tarihinde Bağ-Kur kaydı silinmiştir. Bağ- ...
           Sayın 57/8859 No.lu Abonemiz, SORU- Yaklaşık 17 yıldır kendi adına bir market işleten kişi bu süre zarfında Bağ-Kur primlerini yatırmış durumdadır. H ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortalısı. 15.08.2005 tarihinde Bağ-Kur sigortalılığı sona eriyor. Borcunu taks ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- SÜRESİ UZATILAN VE TAKSİTLENDİRİLEN SSK PRİMLERİNİN GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI ...
           Musa Kazım ÜNVER- VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HUSUSUNDA YAPILAN SON DÜZENLEME ...
           Hidayet MAT- 5615 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE YATIRIMCILARA BEDELSİZ ARAZİ DEVRİ UYGULAMASI - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. İrfan AKŞEHİR- BELGE DÜZENİNDE VE UYGULAMADA YAPILAN (SON) DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
           Fatih DARDAĞAN- BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR DÜZELTME VEYA AÇIKLAMA GEREKTİRİR Mİ? ...
           Ali Hadi ORHUN- LEVHANIZDA AÇTIRIN MAYIS’IN GÜLLERİNİ ...
           İrfan ERMİN- SON DÜZENLEMELERE GÖRE VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ ...
           Tezcan ATAY- BEYANNAME VERME SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ (371 Sıra No.lu VUK. Genel Tebliği Bağlamında) ...
           Hakkı YILDIRIM- SAHTE FATURAYI NASIL TANIRIZ? ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Süleyman TURAN- KATMA DEĞER VERGİSİ NAKDEN VE MAHSUBEN İADELERİN TABİ OLDUĞU ESASLAR VE YAPILAN SON DÜZENLEMELER ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV.) KANUNUNDA YER ALAN İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ UYGULAMASININ DAYANAĞINI TEŞKİL EDEN YASA MADDELERİ VE UYGULAMA KONUSUNDAKİ KDV. ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Cengiz SAZAK- SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2007 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ MİKTARLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI HAKKINDA - 1 ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           İsmail YOĞUN- YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU VE VERGİ BORCUNUN İHALE HUKUKU AÇISINDAN SONUÇLARI ...
           Sinan SEVİNDİK- KOOPERATİF ORTAKLARININ HAKLARI, ÖDEV VE SORUMLULUKLARI İLE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI ...
           Harun Hakan BAŞ- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA DAYALI OLARAK İDARELERCE ALINAN İVEDİLİK VE KAMU YARARI NEDENİYLE İHALE İŞLEMLERİNE DEVAM KARARLARI ÜZERİNE GENEL ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE KURUMUNUN BELİRLEDİĞİ MÜCBİR SEBEP HALLERİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdal SANLI- İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI ...
           Ahmet ÖZDEMİR- SPOR KULÜPLERİNİN FAALİYETLERİ - 4 ...
           Mehmet YAŞİN- KARAPARA AKLAMA SUÇUYLA MÜCADELE VE TÜRKİYE UYGULAMASI -1 ...
           Faruk ŞAHİN- YABANCI TURİST AVCILARIN GEÇİCİ AVCILIK BELGESİ BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRME VE AVLANMA ESASLARI ...
           Hamit DÜNDAR- MAKBUZ SENEDİ VE VARANT ÜZERİNE BİR İNCELEME - 2 ...
           Vecdi KARANFİL- İDARİ YARGIDA VERİLEN KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI - 4 ...
           Dr. Halil YILMAZ- APARTMAN YAŞAMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI OTOPARK SORUNU - 2 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ALACAKLARIN TAHSİLİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER ...
           Ergun ÖZDEMİR- ÖZEL BİNA İNŞAATLARI İLE YÜKLENİM KONUSU İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİ ...
           Beyazıt ABLAY- ÇAKIŞAN SİGORTALI HİZMETLERİN MAHSUPLAŞTIRILMASI VE 2007 YILI BÜTÇE KANUNUNDA DÜZENLENEN YERSİZ ALINAN SAĞLIK YARDIMI BORÇLARINDAN VAZGEÇİLMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SÖZLEŞMENİN DEVAMLILIĞINI KORUYAN DÜZENLEMELER (İşyerinin Devri) ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMINDA USUL VE ESASLAR ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR - 4 ...
           M. Nadir ARICA- DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ SUÇ İDDİALARININ ARAŞTIRILIP İNCELENMESİNDE “MÜDAFİ TAYİNİ” ...
           Edat Yücel SEYHAN- Mehmet ÇABUK- GEÇİCİ TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ VE BU İŞLEME KARŞI YAPILAN BAŞVURULAR HAKKINDA BİR İNCELEME ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİ - 5 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler