DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Ekim 2004 , 425 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 34/16426 No.lu Abonemiz, SORU- Doktorlar hem memur olarak kurumlarında çalışabiliyorlar hem de özel muayenehanelerinde. Bir doktor öğleden sonr ...
           Sayın 86 No.lu Abonemiz, SORU- Malumunuz üzere 2003 yılına ait gelir ve kurumlar vergisi beyanamelerinde il defterdarlığının talebi üzerine az kârlı ...
           Sayın 34/14521 No.lu Abonemiz, SORU- Sırbistan'a geçen aylarda yaptığımız bir ihracatta mallarımızın 4000 Œ'luk kısmı bozuk çıkmış karşı firma b ...
           Sayın 72/8220 No.lu Abonemiz, SORU- Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2001 yılında yapılan memurluk sınavı sonucu ile 6.11.2002 tarihinde ÖSYM.'ce Maliye Ba ...
           Sayın 07/13972 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebesini tutmakta olduğum bir mühendislik firması bir firmanın yapımı devam eden bir otel inşaatının malzeme ...
           Sayın 65/11340 No.lu Abonemiz, SORU- Ben bir kamu kuruluşunda görev yapmaktayım. (Öteden beri) lise mezunuydum. 7.7.2003 tarihinde Yüksekokul Diploma ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyim. Basit usul mükelleften kasko bedeline göre araç ki ...
           Sayın 20/4727 No.lu Abonemiz, SORU- Defter tastik süresi yeni işe başlamalarda sizinde bildiğiniz gibi işe başlamadan en az bir gün önce. İşe başlama ...
           Sayın 34/10956 No.lu Abonemiz, SORU- 15.7.2004 tarih ve 420 sayılı Derginizde ismini açıklamayan bir okuyucunuzun "2003 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanna ...
           Sayın 06/2699 No.lu Abonemiz, SORU- Fabrika servis taşımacılığı yapmakta olan mükellefim basit usule tabi bir mükelleften 25 kişilik otobüs satın alm ...
           Sayın 16/17030 No.lu Abonemiz, KONU- Yeni işe başlayacak bir mükellefim; İşyerini gerçek usulde gelir vergisine tabi olarak eşinin üzerine açmak isti ...
           Sayın 37/14959 No.lu Abonemiz, KONU- 657 sayılı Yasaya tabi olarak .......X ilinde 6 yıldır çalışıyorum. Her Devlet memurunda olduğu gibi düzenli ola ...
           Sayın 25/3437 No.lu Abonemiz, SORU- 16 yıllık mühendisim. Diplomamın 87.000.000.000.-TL. ile çarpılmasından 1.392.000.000.000.-TL., iş denetlemeden 1 ...
           Sayın 19/13245 No.lu Abonemiz, KONU- Yıllık cirosu 400 milyar olan, makine imalatı yapan ve sürekli ihracata çalışan bir limited şirket her ay en az ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Ben birinci sınıf tüccar olup bilanço esasına, göre defter tutmaktayım; Defterdarlığa anlaşması ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Ayhan BOZKURT, SORU- Kamuya yararlı bir dernekte çalışmaktayım. Aylık 697.836.706.-TL. brüt ücret almaktayım. İşe 10.04.2004 tarihinde başladı ...
           Sayın Yasemin BALOĞLU, SORU- (A) şirketimiz belli bir yerde galeri işi ile iştigal ederken; (X) bir firmayla sözleşme ile gıda ve personel tahsisi iş ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Nuh IRMAK- İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE İŞİN BİTİMİ SORUNU ...
           Levent GENÇYÜREK- SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMASI ...
           Mustafa ÇOLAK- GAYRİMENKULÜN KULLANIM ŞEKLİNE BAĞLI TEVKİFAT İLE KİRA ÖDEMESİ OLMAYAN GAYRİMENKUL GELİRLERİNİN BEYANI ...
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ - 2 ...
           Süveyda GÜLERYÜZ- 5228 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Levent BAŞAK- 5228 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANALİZİ - 1 ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR - 3 ...
           Mehmet YAŞİN- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN “DAMGA VERGİSİ DEFTERİ TUTMA” VE “BEYANNAMESİ VERME” YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 1 ...
           Tamer BALCI- FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) İŞLEMLERİNİN HUKUKİ VE MALİ BOYUTU - 1 ...
           Hamit DÜNDAR- FATURAYA İLİŞKİN KARİNENİN SIHHAT ŞARTLARINDAN OLAN FATURANIN TİCARİ DEFTERE İŞLENMİŞ OLMASI, TARAFLARIN TACİR OLMASI,KARİNENİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ETKİS ...
           Altar Ömer ARPACI- YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİĞİNDE SON DURUM - 5 ...
           Emre KARTALOĞLU- İŞYERİ KAPATMA CEZASININ KALDIRILMASININ BELGE DÜZENİ AÇISINDAN ANALİZİ ...
           Yafes PEHLİVAN- ŞÜPHELİ ALACAKLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Beytullah YURTTUTAN- 5228 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
           Osman SARAÇ- VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ VE İDARİ YARGI -1 ...
           Hidayet BERKSOY- BAKANLIĞIN, İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN KAYNAKLANAN AYLIK İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEME KONUSUNDAKİ GECİKMESİ, MÜKELLEFLER ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet ÖZDEMİR- VERGİ MÜKELLEFLERİNİN TAŞINMAZLARININ SATIN ALINMASI YOLUYLA AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ...
           Yücel ŞEN- EMEKLİ OLAN DEVLET MEMURLARINA HARCIRAH OLARAK NE ÖDENECEKTİR? ...
           Serdar GÜMÜŞAY- KARAPARA VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ - 4 ...
           Murat KALEM- KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE METODOLOJİSİ BELGESİ (AML/CFT METODOLOJİSİ BELGESİ) ...
           Ali Hadi ORHUN- ARAMA (EL ATMAYIN HARAMA) ...
           Dr. Halil YILMAZ- PARA BORÇLARININ İFASINDA TEMERRÜT İHTARI -1 ...
           - GÜNLÜK YAŞAMDAN KESİTLER, VERGİLENDİRME VE BİR PANELDEN ALINTILAR - 2 ...
           Doğan ALANTAR- 6183 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLUNUN TEMEL HAKLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Bilal KOCABAŞ- MALİYE BAKANLIĞINA VİZE İÇİN GÖNDERİLEN İHALE DOSYALARINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER İLE BUNLARIN EKSİK OLMASININ SÖZKONUSU İHALEYE ETKİLER ...
           H. Bayram ÇOLAK- YÜRÜRLÜKTEKİ DÜZENLEMELERE GÖRE GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ OLARAK KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI VERİLENLER ...
     3.4. Diğer Konular
           Taner SARISOY- Hatice KALKANLIKOCA- FRANCHISING İŞLETME SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI İLE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ...
           Ercan ALPTÜRK- İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE İŞLEVLERİ ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BORSADA GERÇEKLERİ GÖREREK KARAR VERMEK GEREKİR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- EMEKLİLERİN SSK. VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA SGDP. ÖDEMESİ HALİ ...
           Ali DEMİR- GÜNCEL KONULAR ...
           Ergun ÖZDEMİR- ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA YETERLİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASINA YENİ İŞ KANUNU AÇISINDAN BAKIŞ ...
           Sadret ÇAĞLAR- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Murat ÖZKAN- DİSİPLİN SUÇLARI, CEZALARI VE SORUŞTURMASI - 3 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA KADIN MEMURLARIN DOĞUM İZİNLERİ KONUSUNDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Mustafa TÜRKKOT- TL.'DEN SIFIR ATILMASI-YENİ TL. SÜRECİ - 1 ...
           Harun Hakan BAŞ- DAVA DİLEKÇELERİNDE BELİRTİLEN ADRESTE DEĞİŞİKLİĞİN İDARİ YARGIDAKİ SONUÇLARI ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ DAVA SÜRELERİ - 4 ...
           Türkben PEDÜK- KREDİ ARACILIK MALİYETLERİ - 2 ...
           Hidayet MAT- Yılmaz YANGIN- YENİ BİR UYGULAMA: KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİN SERTİFİKA İLE ÖDENMESİ ...
           Tezcan ATAY- 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA 5228 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI NE GETİRİYOR? ...
           A. Selim SARIKAYA- YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ, PROJEDEN ETKİLENEN ALACAKLILARIN SINIFLANDIRILMASI ...
           Av.Atilla İNAN- BELEDİYELERİN HALKA VE KAMU KURULUŞLARINA UYGULADIĞI SU TARİFELERİ ...
           Hamza EYİDEMİR- BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU VE UYGULAMASI - 2 ...
           Dr. Selami DEMİRKOL- TEORİ VE UYGULAMADA ADİL YARGILANMA İLKESİ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6'ncı maddesi - 1 ...
           Erdal SANLI- HUKUK DAVALARINDA İSPAT - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler