DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ekim 2004 , 426 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 8220 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellef 1997 takvim yılı KDV. matrahı takdiri için 31.12.2002 tarihinde sevk edilmiş. Mükellefe 4.6.2004 tarihinde ...
           Sayın 54/5260 No.lu Abonemiz, SORU- 2004 yılı içerisinde emekli olacak memurlara emekli sandığı ne kadar ikramiye ödeyecek, bunun hesaplanması nasıl? ...
           Sayın 05/14359 No.lu Abonemiz, SORU- Hurda alım-satımı yapan bir işletmenin nihai tüketiciden aldığı hurda metal, demir vb. gibi alışlarda düzenlemiş ...
           Sayın 27/4936 No.lu Abonemiz, SORU- 150 m2'nin altında konut yapan kooperatif 1998 yılında konutların altında üye sayısından daha az sayıda garaj yap ...
           Sayın 01/6048 No.lu Abonemiz, SORU- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 31'de genel kurullarda oy kullanma tarif edilmiş, ancak vekaletle oy kull ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Mobilya imalatı işiyle uğraşan bir mükellef işletme defteri tutmaktadır. Yanında üç tane asgari ...
           Sayın 44/223 No.lu Abonemiz, SORU- 15 Eylül 2004 tarihinde yayınlamış olduğunuz 424 sayılı Derginizin 01/16213 sayılı aboneniz ile ilgili olarak verm ...
           Sayın 16/11852 No.lu Abonemiz, SORU- 1.3.2004 tarih ve 411 sayılı Derginizin (130'uncu sayfa) Malül ve Engellilerden özür derecesi % 90'ın geçenlerin ...
           Sayın İsminin Açıklanmamasını İsteyen Abonemiz, SORU- Mükelleflerimden birisinin sorusu: Suriye vatandaşıyım. zaman zaman Türkiye'ye gelmekteyim. Son ...
           Sayın 37/1032 No.lu Abonemiz, SORU- Şirket ortağı bir şahsın aynı zamanda bilanço esasına göre defter tutan bir iş yeri mevcuttur. Bu iş yerini terk ...
           Sayın 1688 No.lu EMS Abonemiz, SORU- Serbest Bölgeler Kanununda 5084 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış ve 85 no.lu Tebliğ ile açıklık getirilmişt ...
           Sayın 06/6471 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebe kayıtlarını tuttuğum şirket hububat tohum üretmektedir. Alınan tohumlar elenmeden alınıp eleme, poşetlem ...
           Sayın 44/11776 No.lu Abonemiz, SORU- 1994 Mayıs ayından itibaren herhangi bir faaliyeti olmayan ve TTK.' nun hükümlerine göre münfesih duruma düşmüş ...
           Sayın 20/4727 No.lu Abonemiz, SORU- Fason tekstil işi yapan mükelleflerimizin KDV. beyannamelerinde 53 no.lu satıra yazılacak tutarla ilgili vergi da ...
           Sayın 21/2358 No.lu Abonemiz, SORU- Bir Ltd. Şti. mükellefim Streıcher-Haustadt Tımmermann,Günsayıl-Alsim Alarko A.Ş. (Kısaca STA) ortak girişimi taa ...
           Sayın 31/8203 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimin daha önce Ltd. Şti.'nin ortağı ve müdürü olduğu şirketini 1.6.1999 tarihinde ortaklık hissesini ...
           Sayın 64/9065 No.lu abonemiz, SORU- Otobüs terminal işletmesi (yazıhanecilik) faaliyeti yapmaktayım. Kendi adıma yolcu bileti, fatura ve yolcu listes ...
           Sayın 32/5157 No.lu Abonemiz, ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 64/14112 No.lu Abonemiz, SORU- Bir vatandaşımız 1.7.1995 yılından bugüne kadar yani 2004/7 ayına kadar isteğe bağlı sigorta primlerini yatıran ...
           Sayın 55/635 No.lu Abonemiz, SORU- Eşi emekli sandığına tabi bir bayan, 2926 sayılı Tarım Sigortalılığı için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne müracaat e ...
           Sayın Adnan ALTINBAY, SORU- 1989 yılında SSK. Kurumundan emekli bir bayana buradan yaşlılık aylığı aldığı halde bir de ölen babasının aylığı bağlanmı ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ - 3 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MÜTEAHHİD HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLER ...
           Cem TEKİN- 5084 SAYILI KANUNDA HÜKÜM ALTINA ALINAN TEŞVİK VE DESTEK UNSURLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ - 1 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Ahmet GÜZEL- 5228 SAYILI YASA İLE KVK.'NA EKLENEN MÜKERRER 14'ÜNCÜ MADDENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER ...
           Levent BAŞAK- 5228 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANALİZİ - 2 ...
           Süveyda GÜLERYÜZ- 5228 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Cemali OKTAY- BEYAN VE ÖDEME DÖNEMLERİ DEĞİŞTİRİLEN GELİR, KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİLERİNDE VERGİ ZİYAI CEZASININ HESAPLANMASINDA VADE TARİHLERİ NE OLACAK? ...
           Kadir DEMİRBİLEK- ENFLASYON DÜZELTMESİNE GEÇİŞ SONRASINDA AMORTİSMAN UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Mehmet YAŞİN- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN “DAMGA VERGİSİ DEFTERİ TUTMA” VE “BEYANNAMESİ VERME” YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 2 ...
           Fatih SARAÇOĞLU- BELGE VE KAYIT DÜZENİNİN GENEL NİTELİKLERİ KAYITLARIN TÜRKÇE OLMASI ZORUNLULUĞU ...
           Tamer BALCI- FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) İŞLEMLERİNİN HUKUKİ VE MALİ BOYUTU- 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERDE VE ÖZELLİKLE VERGİLERDE KRİTİK (DOYUM) NOKTASI ...
           Osman SARAÇ- VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ VE İDARİ YARGI -2 ...
           Fethi AYGÜN- VERGİDE ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME (E-BEYAN) İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ...
           Ahmet ARSLAN- TÜRK KAMU MALİ DENETİM SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ...
           Yafes PEHLİVAN- DEĞERİ DÜŞEN MALLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Emre KARTALOĞLU- TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV. İSTİSNASINDA BİR SORUN ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN TASARRUFLAR ...
           Mehmet TOPRAK- ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ...
           Serdar GÜMÜŞAY- KARAPARA VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ - 5 ...
           Muharrem ÖZDEMİR- ÇALINAN, TRAFİKTEN ÇEKİLEN VE KAZA YAPAN ARAÇLARIN MTV. KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Dr. Halil YILMAZ- PARA BORÇLARININ İFASINDA TEMERRÜT İHTARI -2 ...
           Mustafa ÇOLAK- ARAÇLARDA ÖTV. İNDİRİMİ VE YABANCILARA İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞININ İRDELENMESİ ...
           Tezcan ATAY- OKUL AİLE BİRLİKLERİNE DEVREDİLEN İŞLETME HAKLARINDA VERGİLENDİRME ...
           Yakup TOKAT- KUR FARKLARINA İLİŞKİN İDARİ KARARLAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TTK.'NUN 23'ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN KARİNENİN HÜKÜM VE NETİCELERİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Bilal KOCABAŞ- KAMU İHALE KANUNU KARŞISINDA DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPILACAK ALIMLARIN DURUMU VE DAHA ÖNCEKİ UYGULAMALAR ...
           H. Bayram ÇOLAK- KAMU İHALE MEVZUATINDA YER ALAN YASAKLAMA MÜESSESESİ İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAYICI BİRİMLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- SPOR SPONSORLUĞUNDA YENİ DÜZENLEMELER ...
           Türkben PEDÜK- KREDİ KURULUŞLARI KANUN TASARISI VE FİNANSAL HOLDİNG - 1 ...
           Hidayet MAT- Yılmaz YANGIN- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN ÖZEL MÜLKİYETTE BULUNAN TAŞINMAZ MALLARLA TRAMPASI ...
           Süleyman H. AYDIN- İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA VE ABD.'DE ÜST DÜZEY KAMU YÖNETİCİLİĞİ - 1 ...
           Ercan ALPTÜRK- DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER VE ULUSLARARASI TİCARİ TESLİM ŞEKİLLERİ ...
           Adnan UYAR- TÜRKİYE'YE GELECEK YABANCI SERMAYENİN TEŞVİKİNİN ESASLARI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           Tarih:9.7.2003 Sayı:B.07.0.GEL.0.60/6000-2285/29223 Konusu:Tapusuz gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemleri Hk. ...
           Tarih:15.9.2003 Sayı:B.07.0.GEL.0.60/6019-1904/37890 Konusu:Hayat sigortası kapsamında mirasçılara Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası adı altında ...
           Tarih:8.10.2003 Sayı:B.07.0.GEL.0.60/6004-767/42231 Konusu:Süresinde verilmeyen VİV. beyannamesine uygulanacak cezalar Hk. ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi:2.7.2002 Esas No :2001/3884 Karar No :2002/2817 Konusu :Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümleri d ...
           Danıştay Yedinci Daire Karar Tarihi:27.1.2004 Esas No :2000/8348 Karar No :2004/122 Konusu :Mükellefiyetinin konusu inşaat taahhütleri olan şirke ...
           Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarihi : 29.1.2004 Esas No : 2003/85 Karar No: 2004/233 Konusu: Belediyelerin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsi ...
           Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarih:10.2.2004 Esas No : 2002/2790 Karar No: 2004/268 Konusu: 6183 sayılı Yasanın 70'inci maddesinin 11'inci bendine ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ DUL VE YETİM AYLIKLARI ...
           Ali DEMİR- SOSYAL GÜVENLİKTE İSTEĞE BAĞLI UYGULAMANIN SON HALKASI ...
           Ergun ÖZDEMİR- İDARİ PARA CEZALARI İLE ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA BORCU YOKTUR BELGESİ ALINMASINDA YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİKLER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           A. Selim SARIKAYA- YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNDE ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ ...
           Av.Atilla İNAN- RESMİ SAĞLIK KURUMLARINCA ALINAN SAĞLIK KURULU RAPOR ÜCRETLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA (ARASINDAKİ FARK NEDİR?) ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI KANUNA GÖRE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI ...
           Sadret ÇAĞLAR- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI - 3 ...
           Cumhur Sinan ÖZDEMİR- ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARININ İSTİHDAMI HAKKINDAKİ UYGULAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTE ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdal SANLI- HUKUK DAVALARINDA İSPAT - 2 ...
           Mustafa TÜRKKOT- TL.'DEN SIFIR ATILMASI-YENİ TL. SÜRECİ - 2 ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARİ YARGIDA DAVA DOSYALARININ İNCELENMESİNDEKİ GENEL PROSEDÜRE BAKIŞ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ DAVA SÜRELERİ - 5 ...
           Hamza EYİDEMİR- BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU VE UYGULAMASI - 3 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- YATIRIMA YÖNELME DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE PARANIN ADRESİ BORSA OLACAK ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler