DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Eylül 2004 , 424 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 6/804 No.lu Abonemiz, SORU 1- Kooperatiflerde ve Tasfiye Halinde Limited Şirketlerde “GEÇİCİ VERGİ” muafiyeti bulunuyor mu? SORU 2 ...
           Sayın 47/1512 No.lu Abonemiz, SORU- Yurdumuzda nakliyecilikten dolayı mükellef olanların, kasa üstü depoda mazot taşımacılığı yapmak için sırası geld ...
           Sayın 55/631 No.lu Abonemiz, KONU- Firmamız kat karşılığı inşaat faaliyeti sürdürmektedir. SORU 1- Firmamız bitirdiği inşaatlardan bir işyerini satm ...
           Sayın 1/296 No.lu Abonemiz, SORU- Bir işyerini kiraya tutarken, belli bir miktar üzerinden anlaşma sağlanır. Müteselsil sorumlu olarak ta stopaj yönü ...
           Sayın 7/664 No.lu Abonemiz, KONU- Turizm ve otelcilik işi ile iştigal eden otelin muhasebecisiyim. Yurt içinde ve yurt dışındaki acentalar ile (Turiz ...
           Sayın Halit CELLAT KONU- 1993 yılında kurulan konut yapı kooperatifine üye oldum. Kooperatif 108 daireli, 125 m2 brüt alanı olan inşaat yapım işleri ...
           Sayın 70/241 No.lu Abonemiz, SORU- A Limited şirketinin işyerinde Serbest Meslek faaliyeti gösteren B şahsının ödemiş olduğu işyeri kirasından gelir ...
           Sayın 20/568 No.lu Abonemiz, SORU- İhracat KDV’sinin kaydında tereddüte düşmekteyiz. Bildiğiniz gibi ihracat faturaları KDV’siz olarak dü ...
           Sayın 55/631 No.lu Abonemiz, KONU- Eczacılık faaliyeti sürdüren mükellefim 1998 yılında yurt dışından mercedes marka otomobil getirttirip. İşyerinin ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 06/10785 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Adı Soyadı: ......... Doğum Tarihi: 1.1.1960 İlk SSK. Giriş: 1.6.1984 Toplam SSK. Gün: 4068 Askerlik Borç ...
           Sayın A. H. AYDEMİR, SORU- Defterini tutmakta olduğum iki ortaklı (karı-koca) bir aile şirketinin ortaklarına Bağ-Kur'dan sağlık karnesi çıkartırken ...
           Sayın Cengiz ÜNSAL, Adı Soyadı- E. K. Doğum Tarihi: 11.8.1950 EMEKLİ SANDIĞI Sicil No: 50441173 Giriş Tarihi: 12.11.1979 Çıkış Tarihi: 6.5.1980 ...
           Sayın Nazmi ÖZTÜRKÇÜ, SORU- 2.2.1964 doğumluyum. 5.6.1986 ilk sigortalı işe giriş tarihim. 5.6.1986- 31.8.2004 tarihi itibariyle prim ödeme gün say ...
           Sayın Nuh KALAYCI, SORU- Üzerimde 400 dönüm tarla olduğu için 2926 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur'umu yaptım. Eşimin üzerinde 300 dönüm tarlanın tapusu b ...
           Sayın 27/2229 No.lu Abonemiz, SORU- SSK. İlk Giriş Tarihim 19.9.1980 Toplam prim gün sayısı 7000 gün + 600 gün 1993'de askerlik borçlanması yaptırdı ...
           Sayın 27/8259 No.lu Abonemiz, SORU- 10.5.1985 tarihinde vergi dairesine kayıt olarak ticari faaliyetine başlamış ve 1.10.1985 tarihinde işi terk eder ...
           Sayın 45/555 No.lu Abonemiz, SORU- Bir arkadaşımın yılan hikayesine dönen emeklilik olayı ile ilgili olarak yardımınızı istiyorum. Sigortalı ile ilgi ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİĞİNDE SON DURUM - 4 ...
           M. Emin AKYOL- GELİR VERGİSİ STOPAJI, MAHSUBU, İADESİ VE NİHAİ VERGİLEMEYE DÖNÜŞTÜĞÜ HALLER - 5 ...
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ - 1 ...
           Tezcan ATAY- 31.12.2003 TARİHİNE KADAR TEVKİFAT SURETİYLE ÖDENMİŞ FON PAYLARININ 5228 SAYILI KANUNLA GİDER YAZILMASI ...
           - GÜNLÜK YAŞAMDAN KESİTLER, VERGİLENDİRME VE BİR PANELDEN ALINTILAR - 1 ...
           Cem TEKİN- 5228 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
           Süveyda GÜLERYÜZ- GİDER KABUL EDİLMEYEN PARA CEZALARI, VERGİLER, VERGİ CEZALARI VE TEŞEBBÜS SAHİBİNİN SUÇLARINDAN DOĞAN TAZMİNATLAR, GECİKME ZAMMI VE FAİZLERİ ...
           Cemali OKTAY- YATIRIM İNDİRİMİ İÇİN TEŞVİK BELGESİ ŞART DEĞİL ANCAK KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI İÇİN ŞART ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Vefa HATİPOĞLU- 31.07.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTEN KALKAN İŞYERİ KAPATMA CEZASI ...
           Yafes PEHLİVAN- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA RİSTURN İSTİSNASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR - 2 ...
           Mehmet YAŞİN- 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNUNDA (VUK.) YAPILAN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRME - 2 ...
           Hamit DÜNDAR- FATURANIN ŞEKİL ŞARTLARINA UYGUN DÜZENLENMEMESİ, ALICIYA GÖNDERİLMİŞ OLMASI VE İTİRAZ EDİLMEMİŞ OLMASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Salim KARADENİZ- KDV. İSTİSNALARI UYGULAMASINDA 5228 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
           Adnan UYAR- İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mustafa TÜRKKOT- 5228 SAYILI KANUN VE ZOR DURUMDA SÜRE VERME UYGULAMASI ...
           Serdar GÜMÜŞAY- KARAPARA VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ - 3 ...
           Av.Atilla İNAN- 2004 YILI İÇİN MALİYE BAKANLIĞININ HARCAMALARDAN ÖNCE VİZE YETKİSİ VE LİMİTLERİ ...
           Ali Hadi ORHUN- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNDE SON DURUM VE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDE VERGİ MATRAHI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Levent BAŞAK- 5136 SAYILI KANUN İLE 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İRDELENMESİ - 2 ...
           A. Selim SARIKAYA- SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI KURULU BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İLE İLGİLİ KARARLARINDA KATI DAVRANIYOR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MAL ALIMLARINDA ÖDEME SÜRESİNİN LİMİTİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           Tarih:9.10.2003 Sayı:B.07.0.GEL.0.4535/5-12/42427 Konusu:Personel taşımacılığı ve üretilen mamullerin nakli için alınan minibüse yatırım indirimi uy ...
           Tarih:22.12.2003 Sayı:B.07.0.GEL.0.40/4059-75/54573 KonusU:Okul koruma derneğine yapılan bağışların indirim konusu yapılıp yapılmacağı Hk. ...
           Tarih:25.3.2004 Sayı:B.07.0.GEL.0.71/7135-421/013034 Konusu:Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanıl ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarih: 13.10.2003 Esas No: 2003/1733 Karar No: 2003/2369 Konusu: Vergi mükellefi olan davacının vergi borcundan dola ...
           Danıştay Dokuzuncu Daire Karar Tarih: 18.11.2003 Esas No: 2001/2185 Karar No: 2003/5174 Konusu: Mahkeme kararıyla kesinleşen kamu alacağı için ...
           Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarihi: 11.2.2004 Esas No: 2001/3537 Karar No: 2004/306 Konusu: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37'nci maddesini ...
           Danıştay Yedinci Daire Karar Tarihi: 11.2.2004 Esas No: 2001/52 Karar No: 2004/308 Konusu: Serbest bölgeden satın alınarak ithal edilen araca i ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ali DEMİR- YABANCILARIN SİGORTALILIĞI ...
           Ergun ÖZDEMİR- ARACI-ALT İŞVEREN TANIMI İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLULUĞU ...
           Dr. Ö. Hakan ÇAVUŞ- 506 SAYILI KANUNA GÖRE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE ASGARİ İŞÇİLİĞİN TESPİTİNE YÖNELİK İHALE KONUSU İŞLERDE VE Ö ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Vakkas DEMİR- 4956 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE 1479 SAYILI BAĞ-KUR KANUNUNA GÖRE KAYIT VE TESCİL ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI HAKKINDA TEBLİĞ VE GENELGE ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA CEZA YAKLAŞIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK ...
           Sadret ÇAĞLAR- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI - 1 ...
           Erol GÜNER- YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ...
           Erol GÜNER- YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hüseyin ACAR- İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Murat ÖZKAN- DİSİPLİN SUÇLARI, CEZALARI VE SORUŞTURMASI - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Dr. Ömer KÖROĞLU- TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU VE MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMPANYALI SATIŞLARDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE GARANTİ SÜRESİ ...
           Dr. Halil YILMAZ- TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTACININ TEMERRÜDÜ -4 ...
           Mustafa ÇOLAK- YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEDE İKRAMİYE OLGUSU ...
           Osman SARAÇ- KÜLTÜR YATIRIMLARININ TEŞVİKİNDE SON GELİŞMELER ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ DAVA SÜRELERİ - 3 ...
           Türkben PEDÜK- KREDİ ARACILIK MALİYETLERİ - 1 ...
           H. Bayram ÇOLAK- KAMU TARAFINDAN ECZANELERE YAPILAN ÖDEMELERDE SON DURUM ...
           Mahmut ERSERT- ATAMA VE NAKİLLERDE İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMASININ SINIRLANMASI ...
           Hamza EYİDEMİR- BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU VE UYGULAMASI - 1 ...
           Dr. Selami DEMİRKOL- İDARİ YARGILAMA USULÜMÜZE YENİ BİR BOYUT GETİRİLDİ "5070 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Kapatma Cezalarında Danıştay Temyiz Yolu İşletilemeyecek" ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMUNUN BORÇLANMASI - 5 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler