DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Haziran 2007 , 489 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 01/16690 No.lu Abonemiz, SORU- Dairemize bağlı bir kaç köy tüzel kişiliği var. Bunlardan bazıları sadece saha koruma işi yapıyor. Bir kaçıda sa ...
           Sayın 61/17790 No.lu Abonemiz, SORU- Örnek olarak, kırtasiye işiyle uğraşan mükellef 17.08.2006 tarihinde kırtasiye işi yaptığı işyerinin yan tarafın ...
           Sayın 42/13933 No.lu Abonemiz, SORU- Minibüscü müşterim var ve bunlar minibüsleri noter huzurunda satış yaparak değişmişlerdir. Bu müşterilerimin bir ...
           Sayın 28/16792 No.lu Abonemiz, SORU- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Muafiyetler başlıklı 4’üncü maddesinin (k) fıkrasındaki şartları ta ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Münfesih durumda olmayan bir Ltd. Şti.’nin yeri yurdu belli değil 1996 yılından beri beya ...
           Sayın 48/11262 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebesini tutmakta olduğum AŞ. ve Ltd. Şirket ortaklarından alacaklı durumdadır. Ortaklardan alacaklara % ka ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ben vergi dairesi çalışanıyım. Bilindiği gibi kurumumuzda Gelir İdaresi teşkilatının kurulmasıy ...
           Sayın 07/10866 No.lu Abonemiz, SORU- Müstahsilden süt toplayan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mükellefim var. Sütü sattığı mandıra faturayı kesen koop ...
           Sayın 78/6296 No.lu Abonemiz, SORU- Bu sene bilanço esasına geçen kuyumcu (sadece altın alım satımı, bunun yanında arızi olarak saat ve gümüş hediyel ...
           Sayın 20/2208 No.lu Abonemiz, SORU- Mobilya ticareti yapan Limited Şirket müşterimiz, Hollanda’daki gurbetçi şirket ortağı akrabasına oturma gr ...
           Sayın 22/17857 No.lu Abonemiz, SORU- 2006 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanununun 4/k maddesinde Tüketim ve Taşımacılık Kooperatiflerinin ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Şirketimiz hastane otomasyon yazılımı ve entegrasyonu hizmetiyle iştigal etmektedir. 483 sayılı ...
           Sayın 50/13840 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebesine baktığım şirket bilançosuna kayıtlı 2 tane tır ile yurt dışı taşımacılık yapmaktadır. Bu tırlar ... ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Hayrettin AKKUŞ, SORU- SSK.’lı bir işçinin günlerinin çakışması halinde çakışan günler iptal edilir mi? Başlangıçtan beri SSK.’lıdı ...
           Sayın 01/7283 No.lu Abonemiz, SORU- SSK. ve Bağ-Kur hizmetlerimde çakışma oldu. Bağ-Kur, SSK.’dan çakışan günlerin primlerinin aktarılmasını is ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN VERGİDEN MUAF ESNAF BAŞLIKLI 9’UNCU MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEME ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- GELİR VERGİSİ SİSTEMİMİZDE YER ALAN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ MÜESSESESİ KALDIRILARAK YERİNE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MÜESSESESİ GETİRİLDİ ...
           Levent ERKUŞ- Alparslan GÜLER- SAKATLIK İNDİRİMİ MÜESSESESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR ...
           Memiş KÜRK- EV SANATLARI MUAFLIĞI ...
           Salih ÜSTÜNOL- 5615 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Suna ERDEN- AVANS KÂR PAYI DAĞITIMI ...
           Bülent SEZGİN- KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYETLER ...
           Barış EVREN- KURUMLARDA SPOR SPONSORLUĞU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Fatih DARDAĞAN- ŞARTA BAĞLI OLAYLAR MALİ TABLOLARDA AÇIKLAMA GEREKTİRİR Mİ? ...
           Ahmet TEKİN- TEVSİK ZORUNLULUĞU ...
           M. İrfan AKŞEHİR- BELGE DÜZENİNDE VE UYGULAMADA YAPILAN (SON) DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
           Mehmet DEMİR- Serkan CERAN- UZLAŞMA SONRASI ORTAYA ÇIKAN VERGİ HATALARININ DÜZELTİLİP DÜZELTİLEMEYECEĞİ ...
           Güven KARAKOÇ- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDAKİ DEĞERLEME HÜKÜMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER ...
           Nurullah ÇUHADAR- AKARYAKIT POMPALARINDAN TAŞIT TANIMA SİSTEMİ KULLANILARAK AKARYAKIT VE LPG SATIŞI YAPILMASINA İMKÂN SAĞLAYACAK DONANIMLARIN TAKILMASI ZORUNLULUĞU GETİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Salim ŞEN- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ UYGULAMASININ DAYANAĞINI TEŞKİL EDEN YASA MADDELERİ VE UYGULAMA KONUSUNDAKİ KDV. GENEL ...
           Tezcan ATAY- KATMA DEĞER VERGİSİNDE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA GELİNEN SON NOKTA ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Cemali OKTAY- DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİÊVERGİSİ MATRAHI ...
           Yüksel BOZDAL- ÖTV. KANUNUNDA TECİL-TERKİN UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI HAKKINDA - 2 ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Aysun KOÇAK- BELEDİYELERDE UZLAŞMA MÜESSESESİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HİZMET ALIM İHALE ŞARTNAMELERİ HAZIRLARKEN İDARELERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           Av.Atilla İNAN- 5615 SAYILI KANUNLA KAMU İHALE KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE KAPSAMI ...
           Harun Hakan BAŞ- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular
           Vecdi KARANFİL- İDARİ YARGIDA VERİLEN KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI - 5 ...
           Dr. Halil YILMAZ- APARTMAN YAŞAMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI OTOPARK SORUNU - 3 ...
           Mehmet YAŞİN- KARAPARA AKLAMA SUÇUYLA MÜCADELE VE TÜRKİYE UYGULAMASI -2 ...
           Faruk ŞAHİN- YERLİ AVCILAR İÇİN ÖZEL AVLANMA İZİN BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRME ESASLARI ...
           Hamit DÜNDAR- MAKBUZ SENEDİ VE VARANT ÜZERİNE BİR İNCELEME - 3 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           Tarih:06.04.2006 Sayı:B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-2656/5251 Konusu:6183 sayılı Kanunun 24 ve müteakip maddeleri gereğince iptal davası açılıp açılmaya ...
           Tarih:11.05.2006 Sayı:B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-42-12639/9138 Konusu:Takip eden yıla sarkan, iç ve dış ahşap işlerinin Gelir Vergisi Kanununun 42 ...
           Tarih:17.05.2006 Sayı:B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-103-12653/9393 Konusu:Aynı yıl içinde farklı işyerlerinde çalışan kişinin aldığı ücretlerin vergilen ...
           Tarih:23.05.2006 Sayı:B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-Geç. 69-12659/9832 Konusu:03.08.2004 tarihli yatırım teşvik belgesine istinaden 2006 ve 2007 yılları ...
     4.2. Genelge
           TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (Seri No:2007/3) ...
     4.3. Danıştay Kararları
           Danıştay Dokuzuncu Daire Karar Tarihi : 15.02.2006 Esas No : 2005/573 Karar No : 2006/334 Konusu : Davacı şirket adına hükmolunan yargı harcının ...
           Danıştay Onbirinci Daire Karar Tarihi:22.02.2006 Esas No :2005/5318 Karar No :2006/788 Konusu : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda avuk ...
           DANIŞTAY KARARI Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Karar Tarihi:24.02.2006 Esas No :2005/308 Karar No :2006/36 Konusu: Kesinleşmiş kamu al ...
           Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarihi:09.03.2006 Esas No :2006/398 Karar No :2006/620 Konusu:Davacı adına yapılan tarhiyat bir kısım katma değer ver ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SÖZLEŞMENİN DEVAMLILIĞINI KORUYAN DÜZENLEMELER (Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik) ...
           Hüseyin ACAR- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ASGARİ ÜCRET ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Adil CEYLAN- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMINA GİREN MEMURLAR, MEMURİYET GÖREVİNDEN KAYNAKLANAN SUÇ KAVRA ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA SORUMLULUKLARI - 1 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMU DENETÇİLİĞİ - 1 ...
           M. Nadir ARICA- DEVLET MEMURLARININ KİŞİLERE KARŞI İŞLEYEBİLECEKLERİ KÖTÜ MUAMELE SUÇLARI - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Edat Yücel SEYHAN- Mehmet ÇABUK- İDARE HUKUKU VE KAMU İHALE MEVZUATI UYGULAMASINDA “FERAGAT” ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİ - 6 ...
           Hidayet MAT- DEVLET ORMANLARINDA MUVAFAKAT, İZİN VE KULLANMA HAKKI İŞLEMLERİ - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler