DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Eylül 2004 , 423 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Tekel Toptan Satış Bayii Tekel Başmüdürlüğünden kendi arabası ile tekel ürünleri almakta, fatura anında kesilm ...
           Sayın 42/988 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest muhasebeci kesinti yoluyla alacaklı olduğu vergi iadesini, başka vergi dairesinde bulunan ve defterini tut ...
           Sayın 27/10931 No.lu Abonemiz, SORU- Kamu kurumunda ücretli olarak çalışıyorum. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nde özel hayat sigortası poliçem var. 20 ...
           Sayın 06/13824 No.lu Abonemiz, SORU- 1) 4688 sayılı Sendikalar Kanununda belirtilen Sendikaların Tutacakları Defterler ve Tasdik Şekli, Kayıt Düzenle ...
           Sayın 55/607 No.lu Abonemiz, SORU- ........'da nakliye işi ile uğraşan kooperatifimiz muaflık şartlarının 3 tanesini taşıyor fakat bir üst kuruluşa ü ...
           Sayın 06/3127 No.lu Abonemiz, SORU- Şirketlerde şirkette çalışan sigortalıları işveren hayat veya sağlık sigortası yaptığı takdirde gider olarak muha ...
           Sayın 43/4757 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 657'ye tabi kişiler (Emekli Sandığına halen prim ödeyen) limited şirketlerde kurucu ortak olmaları durumunda ...
           Sayın 43/12533 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest meslek erbabı mükellef, 2003 gelir vergisi beyannamesini süresinde verilmediği bahisle, performans derec ...
           Sayın 27/7048 No.lu Abonemiz, SORU- Devlete verilen bir evrakta günün tarihi veya evrak kayıt numarası yoksa resmi evrak özelliği taşır mı ve bu belg ...
           Sayın 34/14536 No.lu Abonemiz, SORU- Tahakkuk etmiş/edecek veya ilerde doğabilecek/doğan (inceleme neticesi ya da TTK.'nu gereği cezalı tarhiyat sonu ...
           Sayın 43/16951 No.lu Abonemiz, SORU-Aşağıda yazmış olduğum konu hakkında bilgi verirmisiniz? - Toptan gıda maddesi satışı ile iştigal eden iki ortak ...
           Sayın 34/15414 No.lu Abonemiz, SORU- Bir limited şirket 1999 yılına ait bütün beyannamelerini verip 2000 yılı ve daha sonrası yıllara ait beyannamele ...
           Sayın 06/1984 No.lu Abonemiz, SORU- Senelere sari inşaat işi yapan bir firmada genel yönetim giderleri dağıtılması esnasında vadesiz mevduat olarak ...
           Sayın 50/10125 No.lu Abonemiz, SORU- 1999 yılında 83.000.000.000.-TL. hazine bonosu geliri elde etmiş olan, o tarihte 6 aydan fazla yurt dışında ikam ...
           Sayın 35/2484 No.lu Abonemiz, SORU- Yargıtay Kararları sonucu maliye hazinesi adına verilen para cezalarının nasıl tahsil veya terkin edileceği hakkı ...
           Sayın 09/320 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Tarımsal amaçlı sulama kooperatifimizin su teslimleri KDV.'den muaf olduğu için KDV. beyannamemizde 27.000.000. ...
           Sayın 65/6089 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimiz Aycelin ana bayisi olup kontör, faturalı hatlar, faturasız hatlar, yedek sim kartları ve kurum hatla ...
           Sayın 01/4273 No.lu Abonemiz, SORU- X mükellefimiz bir Y firmasından toptan olarak sözleşme gereği sürekli mal alıyor. Her 100 birim aldığı mala karş ...
           Sayın 58/13118 No.lu Abonemiz, SORU- 193 sayılı GVK.'nun mükerrer 120'nci maddesi ile 252 seri no.lu Genel Tebliği gereğince mükellefler cari vergile ...
           Sayın 06/8750 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 1994 yılında kurulan ve kurumlar vergisi muafiyeti ile KDV. muafiyeti alınan bir konut yapı kooperatifi 1995 y ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 21/16451 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınım 10 yıldan beridir bir resmi kuruluşta memur olarak emekli sandığına bağlı olarak çalışmaktadır. Bu s ...
           Sayın 34/1665 No.lu Abonemiz, SORU- Daha önce bir şirkette ücretli çalışmakta olan bir mükellefim 30.6.2003 tarihinden itibaren bir şirket kurup önce ...
           Sayın 09/538 No.lu Abonemiz, SORU- .......... İlçesinde Mali Müşavirlik hizmeti vermekteyim. Malum ...... uzak olduğu için işe giriş yapacak işçileri ...
           Sayın 01/9972 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim (G) hanımın durumu aşağıda izah ettiğim gibidir. Doğum tarihi: 2.12.1968 SSK. işe başlama: 20.8.1987 ...
           Sayın M. Serkan KIVRIM, SORU- Sigortalı 1983 yılında SSK.'na girmiş ve 1.5.2001 tarihinde vefat etmiştir. 2400 işgünü bulunmaktadır ve SSK.'da şartla ...
           Sayın 06/3036 No.lu Abonemiz, SORU- 5.5.2000 tarihinde kendi adıma işyeri açtım. Bağ-Kur'a kaydımı hemen yaptırmadım. Ancak 4.10.2000 tarihinde yayın ...
           Sayın 27/7917 No.lu Abonemiz, SORU- İnşaat işinde tekniker olmayan bir bayan çalışabilir mi?SSK. ve İş Kanunu açısından bir sakınca var mı? Not:Baya ...
           Sayın Nuh ŞAHİN, SORU- ......... İlçesinde ikamet etmekteyim. Bağ-Kur'un değerini geç öğrendim. 1932 doğumluyum. 1.7.2004 tarihinden itibaren Tarım B ...
           Sayın 42/816 No.lu Abonemiz, SORU-SSK. Başlangıç : 1.10.1976 SSK. Bitiş : 14.1.2004 SSK. Prim : 6100 Gün Askerlik Primi : 600 Gün Toplam Prim ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİĞİNDE SON DURUM - 3 ...
           Ahmet FESLİ- M.S.İ.'Yİ TUŞA GETİRMEK ...
           Mehmet Tahir UFUK- YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI - 2 ...
           Mustafa ÇOLAK- ÜCRETLERDE VERGİLEME USUL VE ESASLARI ...
           M. Emin AKYOL- GELİR VERGİSİ STOPAJI, MAHSUBU, İADESİ VE NİHAİ VERGİLEMEYE DÖNÜŞTÜĞÜ HALLER - 4 ...
           Cem TEKİN- 5228 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
           Süveyda GÜLERYÜZ- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 40'INCI MADDESİNE GÖRE, SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Salih ÜSTÜNOL- 5228 SAYILI KANUNLA KVK.'NA EKLENEN YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI, YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARI İSTİSNASI VE HOLDİNG ŞİRKETLERE YÖNELİK YURTDIŞI ...
           Yakup TOKAT- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA KABUL EDİLEN YENİ İSTİSNALAR ...
           Yafes PEHLİVAN- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR - 1 ...
           Mehmet YAŞİN- 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNUNDA (VUK.) YAPILAN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRME - 1 ...
           Mustafa TÜRKKOT- 5228 SAYILI KANUN VE SPOR KULÜPLERİNE TECİL KOLAYLIĞI ...
           Hamit DÜNDAR- FATURAYA İLİŞKİN KARİNENİN SIHHAT ŞARTLARI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Beytullah YURTTUTAN- 5228 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
           Salim KARADENİZ- KDV. İSTİSNALARI UYGULAMASINDA 5228 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Serdar GÜMÜŞAY- KARAPARA VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ - 2 ...
           A. Murat YILDIZ- VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN YARARLANMA İMKANINI KAYBETMEMEK İÇİN EYLÜL AYI SON AY ...
           Ramazan IRMAK- YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ DAMGA VERGİSİNE TABİMİDİR? ...
           İrfan ERMİN- DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI - 2 ...
           Türkben PEDÜK- KARA PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ ...
           Tezcan ATAY- 5228 SAYILI "BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNLA" 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL ...
           Cemali OKTAY- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ İÇİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLECEK ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Levent BAŞAK- 5136 SAYILI KANUN İLE 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İRDELENMESİ - 1 ...
           A. Selim SARIKAYA- ŞİRKETLERİN BÖLÜNMESİ HALİNDE SORUMLULUK ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Bilal KOCABAŞ- TAAHHÜT VE SÖZLEŞME TASARILARININ (İHALE DOSYALARININ) MALİYE BAKANLIĞINCA VİZE EDİLMESİ UYGULAMASI SONA ERİYOR ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YENİ DÖNEM İHALELERİNDE BELGE TAMAMLATMA MÜESSESESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ali Hadi ORHUN- ZİRAİ KAZANCI YARATAN HASAT ...
           Osman SARAÇ- BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE - 2 ...
           Erdal SANLI- MÜLKİYET HAKKI VE KULLANIM BİÇİMLERİ ...
           Murat ÖZKAN- DİSİPLİN SUÇLARI, CEZALARI VE SORUŞTURMASI - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- KURUM ALACAKLARININ KDV. İADELERİNDEN MAHSUBU ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Vakkas DEMİR- TABİP, ECZACI, MİMAR, MÜHENDİS VE ŞOFÖRLERİN BAĞ-KUR'DA SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLİP KESİLMEMESİ AÇISINDAN DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ali DEMİR- TAZMİNAT DAVALARI ...
           Ergun ÖZDEMİR- İNŞAATLARDA İŞİN BAŞLAMA VE BİTİM TARİHLERİNİN TESPİTİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA HİZMET SÜRESİNE BAĞLI HAKLAR ...
           Sadret ÇAĞLAR- İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HARİCİNDEKİ SONA ERME HALLERİ ...
           Erol GÜNER- BİLDİRİMLİ FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ...
           Dr. Ö. Hakan ÇAVUŞ- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASININ VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASININ USUL VE ESASLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Harun Hakan BAŞ- TRAFİK GARANTİ FONUNDAN YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİ PROSEDÜRÜNE BAKIŞ ...
           Dr. Halil YILMAZ- TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTACININ TEMERRÜDÜ -3 ...
           Yusuf SOLMAZ BALO- BİLGİ EDİNME HAKKI VE KULLANIMI - 3 ...
           Osman ERKAN- DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALE ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE VERGİ POLİTİKASININ GELİŞİMİ - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ DAVA SÜRELERİ - 2 ...
           Hidayet MAT- Yılmaz YANGIN- HAZİNEYE AİT GAYRİMENKULLERİN İZİNSİZ KULLANIM BEDELİ ...
           H. Bayram ÇOLAK- SAYIŞTAY DENETİMLERİNDE DIŞARIDAN UZMAN İSTİHDAMI ...
           Süleyman H. AYDIN- YÜKSEK YÖNETİCİ ATAMALARININ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMUNUN BORÇLANMASI - 4 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- TREN KAZASI DAHİ BORSADA BAZI HİSSE SENETLERİNİ MÜSPET ETKİLEYEBİLİYOR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler