DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 255
Dergi İçeriği: 9683
Mevzuat: 2106

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Haziran 2007 , 490 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 34/6451 No.lu Abonemiz, SORU- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda tereddüt hasıl olmuştur. Bil ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 2007 yılında Noter satışı ile aldığımız ticari aracı şuan satmak istiyoruz. Aracın satış fatura ...
           Sayın 66/9845 No.lu Abonemiz, SORU- Hayırsever bir vatandaş okul inşaatı yaptırıyor. Bu vatandaş ile noterden özel sözleşme yaptık. İnşaat ruhsatı ha ...
           Sayın 33/10263 No.lu Abonemiz, SORU- Halen serbest muhasebecilik yapmaktayım. Vergi incelemesinde mükelleflerime 12 aylık tarife üzerinden makbuz kes ...
           Sayın 60/8582 No.lu Abonemiz, SORU- Yapı kooperatifleri Kurumlar Vergisi Kanununun 4’üncü maddesi (k)bendi gereğince yapı ruhsatı ve arsa tapus ...
           Sayın 36/17705 No.lu Abonemiz, KONU- 2006/2007 kurs döneminde de ..... Maliye Mesleki Eğitim Kursu Müdürlüğünde kursiyerdim. 213 sayılı Vergi Usul K ...
           Sayın 10/1045 No.lu Abonemiz, SORU- ...... Vergi Dairesinde süreksiz yükümlülükler servisinde görevliyim. 2006 yılına kadar vefat edenlerden, varisle ...
           Sayın 24/3852 No.lu Abonemiz, SORU- 5303 sayılı Kanun ile onaylanan Türkiye ile AB arasında imzalanan çerçeve anlaşması ile şirketimiz 500 EURO yatır ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 06/6363 No.lu Abonemiz, SORU- Büromda 1977-2002 dönemlerinde çalışarak 7.000 iş günüyle emekli olan personelime şu anda 535.- YTL. emekli maaşı ...
           Sayın 33/4213 No.lu Abonemiz, SORU- Bağ-Kur başlangıç:20.4.1982 Bağ-Kur bitiş :31.3.1993 Sigortalılık süresi:10 yıl 11 ay 11 gün SSK. başlangıç :2 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Şirketimiz bünyesinde çalışan sigortalılarımızın 2006/11’inci dönemine ilişkin SSK.’ ...
           Sayın Temel KORKMAZ, KONU- 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 18.10.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İsmail PAMUK- BAĞIŞ VE YARDIMLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İsmail YOĞUN- TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE BU YOLLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Feyzullah DURGUT- VERGİ VE CEZALARDA UZLAŞMA ...
           Tezcan ATAY- TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDE SON DURUM ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           M. Yavuz ÖNER- PERAKENDE VE TOPTAN SATIŞ AYRIMININ KDV. UYGULAMASINDA YARATTIĞI SORUNLAR ...
           Cengiz SAZAK- YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN GİDER VEYA MALİYET UNSURUNA DÖNÜŞTÜĞÜ DURUMLAR -1 ...
           Barış EVREN- YATIRIMLARIN FİNANSAL KİRALAMA İLE YAPILMASINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI ...
           Muhammet Ali YENİ- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Hakkı YILDIRIM- MÜKELLEF HAKLARI ...
           Sinan SEVİNDİK- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN ORGANİZE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -1 ...
           İrfan ERMİN- 5615 SAYILI VE 5582 SAYILI KANUNLARLA GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Bülent Muharrem YILDIZ- TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE VERGİLEME (Özelde Limited Şirketlerde) ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- GERÇEĞE AYKIRI TAAHHÜTNAME SUNAN VE TAAHHÜT ETTİĞİ BELGELERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ GETİRMEYEN İSTEKLİYE İHALE YASAĞI VEREMİYORUZ ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALELERİNE KATILMA YASAKLARINDA FİİL VEYA DAVRANIŞIN TESPİT EDİLDİĞİ TARİH VE KARAR TARİHİ ...
           Mehmet YAŞİN- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN SATIN ALIMLARDA ŞARTNAME VE SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU İLE FİYAT FARKI ÖDENEBİLMESİ DURUMU ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU İHALELERİNDE TEKLİFLERİN ALINMASI VE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNA BAKIŞ ...
           Edat Yücel SEYHAN- Mehmet ÇABUK- KAMU İHALE MEVZUATINDA İHALENİN İDARECE İPTALİ MÜESSESESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdal SANLI- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR ...
           Dr. Halil YILMAZ- APARTMAN YAŞAMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI OTOPARK SORUNU - 4 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ...
           Ergun ÖZDEMİR- GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA HALİNDE SİGORTALILIK DURUMU ...
           Atilla POLAT- 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU UYGULAMASINDA SAHTE SİGORTALILIK KAVRAMI İLE HUKUKİ VE MALİ YAPTIRIMLARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SÖZLEŞMENİN DEVAMLILIĞINI KORUYAN DÜZENLEMELER (Toplu İşçi Çıkarma) ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- GEÇİCİ İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ YASAL DÜZENLEMELER - 1 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Vecdi KARANFİL- DEVLET MEMURLARINA YİYECEK YARDIMI ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMU DENETÇİLİĞİ - 2 ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA SORUMLULUKLARI - 2 ...
           M. Nadir ARICA- DEVLET MEMURLARININ KİŞİLERE KARŞI İŞLEYEBİLECEKLERİ KÖTÜ MUAMELE SUÇLARI - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet TEKİN- MALİ TATİL ...
           Ali Hadi ORHUN- MALİ TATİL ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİ - 7 ...
           Hidayet MAT- DEVLET ORMANLARINDA MUVAFAKAT, İZİN VE KULLANMA HAKKI İŞLEMLERİ - 2 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- REEL FAİZLER DÜŞMEDEN MORTGAGE’NİN YAYILMASI ARZU EDİLEN SEVİYEYE GELEMEZ ...
           Vural GÜNAL- GARANTİLİ YATIRIM FONLARI-KORUMA AMAÇLI YATIRIM FONLARI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler