DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Temmuz 2007 , 491 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           DÜZELTME 1- ...
           DÜZELTME 2- ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- ..... İli ....İlçesinde SS. ...... KONUT YAPI KOOPERATİFİ olarak kurulu bulunmaktayız. Şartları ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Bir mükellefim hurda alım ve satımı yapmaktadır. Bu almış olduğu hurdaları gider pusulası il ...
           Sayın 10/1045 No.lu Abonemiz, SORU- 657 sayılı Kanuna tabi olan bir ücretli (memur) aynı zamanda müzisyenlik faaliyetinde bulunabilir mi? Bulunur ise ...
           Sayın 07/18122 No.lu Abonemiz, SORU- Sigortacılık faaliyeti ile iştigal eden Ltd. Şti. (Z) Şirket 2007 Nisan ayında 2006-2007 dönemine ait EK DASK ko ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Başkasının kredi kartı ile cep telefonu veya kontör alan müşteriye fatura keserken faturayı kre ...
           Sayın 65/9449 No.lu Abonemiz, KONU- Bilindiği üzere, 8.000,00 Liranın üstünde bir kişiye kesilen faturaların ödemesi bankaca tahsil edilir. SORU- 1- ...
           Sayın 24/17128 No.lu Abonemiz, SORU- 17 Temmuz 2007 tarihinde ilk defa tescil edilen aracın MTV. 2’nci taksidi ne zamana kadar ödenmelidir. MTV ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Basit usulde olan bir işyerinde sigortalı olarak çalışmakta olan kişinin vergisi hakkında bilgi ...
           Sayın 03/10316 No.lu Abonemiz, SORU- 2007/48 sayılı Tebliğ ve 5084 sayılı Kanun esaslarında ana iş yeri olarak indirim hakkı bulunan bir işletmemin b ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 5084 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin işletilmesinde, vergi dairesi ile kendi uygulamalar ...
           Sayın 57/8859 No.lu Abonemiz, SORU- SMMM. faaliyetinde bulunan kişiler aynı İl sınırları dahilinde olmak üzere birden fazla büro açmalarına imkân var ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Nisan 2003 yılında babamın bana almış olduğu arsaya kat karşılığı inşaat yaptırmak için akit ya ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Defterlerine elde ettiği faiz gelirini net tutarlar üzerinden dahil eden şirket, kurum beyanınd ...
           Sayın 43/8287 No.lu Abonemiz, SORU- Soğutma dolabı imalatı yapan bir mükellefimin alış faturalarından birisinde tevkifat uygulanmıştır. Satıcı firma ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Belediye sebze halinde faaliyet gösteren sebze ve meyve komisyoncusu mükellefimiz var. Komisyon ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Hacı ÖZDAŞ, SORU- Benim babam 25.09.1946 doğumlu. Bağ-Kur’a girişi 29.05.1984 1 yıl 6 ay Bağ-Kur hizmeti var. 24.06.1973 yılında SSK.R ...
           Sayın 38/6510 No.lu Abonemiz, SORU- Ben üç çocuklu dul bir bayanım. Çocuklarımın velayeti mahkeme kararı ile tarafıma verilmiştir. Ben sadece rahmetl ...
           Sayın M. Salih ÖZKAYA, SORU- Nareciye üretimi ile uğraşan Anonim Şirketiz, 32 personelimiz var. Çalışanlarımızla ilgili problemlerimizde İş Kanunu hü ...
           Sayın 27/5971 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimiz Maliyede kaydı olduğundan dolayı Bağ-Kur’ludur. Ancak, Bağ-Kur’a borcu olduğundan do ...
           Sayın İ. ÖVET-E. EKİM, SORU- 01.03.2007 tarihinde inşaatına başlamış bulunduğum konutuma ait ne kadar asgari işçilik bildirmem gerekmektedir? İnşaat ...
           Sayın 50/13840 No.lu Abonemiz, SORU- Bir sözleşmenin belirli süreli sözleşme olması için işin nitelik itibariyle belirli süreli olması veya Kanundan ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- 5615 SAYILI KANUNLA YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNDE GELİR VERGİSİ VE SSK. AÇISINDAN YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ...
           Levent ERKUŞ- Alparslan GÜLER- 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİK KANUNUNDAKİ VERGİSEL VE DİĞER AVANTAJLAR ...
           Bülent SEZGİN- VERGİDEN MUAF ESNAF HAKKINDA 5615 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
           Barış EVREN- YATIRIM TEŞVİKİNDE YENİ DÜZENLEME ...
           Nurullah ÇUHADAR- YATIRIMLARIN VE ‹STİHDAMIN TEŞVİKİ KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJINA İLİŞKİN TEŞVİK UYGULAMASINDAKİ SON DURUM ...
           N. İlgihan ATİLA- EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI KAPSAMINDA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL BOYUTU ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Derya ATCI- 5520 VE 5422 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞINMAZ, İŞTİRAK VE RÜÇHAN HAKKI KUPON SATIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI ...
           Güven KARAKOÇ- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DÜZENLENEN ÖRTÜLÜ SERMAYE, UNSURLARI VE ÖNCEKİ KANUNLA KIYASI VE DANIŞTAY KARARLARI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Kürşat ÖDEN- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ BEDELSİZ TESLİMLERİNE İLİŞKİN KDV. İSTİSNASI ...
           Cengiz SAZAK- YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN GİDER VEYA MALİYET UNSURUNA DÖNÜŞTÜĞÜ DURUMLAR -2 ...
           Salih ÜSTÜNOL- Arzuhan AKTAŞ- MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK YENİ KDV. ORANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ...
           Tezcan ATAY- KATMA DEĞER VERGİSİNDE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASININ GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ SON HALİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Cemali OKTAY- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYANNAME VERİLME SÜRELERİ VE BEYANNAME VERME SÜRELERİNE GÖRE UYGULANACAK CEZALAR ...
           Mehmet YAŞİN- MOTORLU TA½ITLAR VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -2 ...
           Musa Kazım ÜNVER- EMLAK VERGİSİ İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TARH ZAMANAŞIMI UYGULAMASI ...
           İrfan ERMİN- 5615 SAYILI VE 5582 SAYILI KANUNLARLA GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
           Hidayet MAT- GAYRİMENKUL REHNİ; İPOTEK ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI KURULU İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLARI TEBLİĞ TASLAĞINI İLGİLİLERİN GÖRÜŞLERİNE SUNDU ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET İHALELERİNDE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ - 1 ...
           Dr. Halil YILMAZ- FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           Tarih:24.01.2007 Sayı:KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.01.461 Konusu:Dava sonunda mahkeme kararına göre tarifeye dayanılarak borçludan alınıp müvekkil ...
           Tarih:26.02.2007 Sayı:KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.GEÇİCİ,08.1328 Konusu:Kooperatifin KDV. karşısındaki durumu Hk. ...
           Tarih:22.03.2007 Sayı:B.07.1.GİB.4.34.16.01./GVK-42-13496/4455 Konusu:2006 yılında başlanılan ve geçici kabul tutanağının onayı 2007 yılına sarkan d ...
           Tarih:26.03.2007 Sayı:B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-88-13512/5645 Konusu:İlgili takvim yılı zararlarının beyannameye yansıtılmaması ve geçmiş yıllardan ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           Danıştay Üçüncü Daire Karar Tarihi:21.03.2006 Esas No :2005/282 Karar No:2006/735 Konusu: Devletin yatırımcıya verdiği teşviklerin bir taahhüdü ni ...
           Danıştay İkinci Daire Karar Tarihi:27.03.2006 Esas No : 2004/2524 Karar No: 2006/970 Konusu: Kalbe takılan stentin bedelinin tamamının ödenmesi ge ...
           Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi:04.04.2006 Esas No : 2005/1776 Karar No: 2006/724 Konusu:Tecile ilişkin şartları düzenleyen 6183 sayılı Kanun ...
           Danıştay İkinci Daire Karar Tarihi:02.05.2006 Esas No : 2006/341 Karar No: 2006/1492 Konusu:Tek hakimle verilen geçici görevlendirme, görevden uza ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN KURUMA OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ ...
           Beyazıt ABLAY- SİGORTA PRİM TAHSİLATINDA ETKİN BİR YÖNTEM OLARAK PRİM BORÇLARININ HAKEDİŞ, TEMİNAT, ALACAK VE VERGİ İADELERİNDEN KESİNTİ VE MAHSUP YOLUYLA TAHS ...
           Umut TOPÇU- ÖLEN SİGORTALININ YAKINLARININ ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI DEĞİŞTİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Ergun ÖZDEMİR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN ÖNEMLİ BAZI MADDELERİ İLE SSK. AÇISINDAN GÜNLÜK VİZİTE UYGULAMASI ...
           Doğan KESKİN- SERBEST ZAMAN VE TELAFİ ÇALIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ (Ücretli İzin Hakkı Doğuran Müesseseler ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ KANUNU VE ÇALIŞMA SÜRELERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Erdoğan DEDEOĞLU- GEÇİCİ İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ YASAL DÜZENLEMELER - 2 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA SORUMLULUKLARI - 3 ...
           M. Nadir ARICA- DEVLET MEMURLARININ KİŞİLERE KARŞI İŞLEYEBİLECEKLERİ KÖTÜ MUAMELE SUÇLARI - 3 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av.Atilla İNAN- CEZA KANUNU AÇISINDAN BİLİRKİŞİLERE ETKİ VE BASKI YAPANLARIN DURUMU ...
           Sinan SEVİNDİK- KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNDE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE YILLIK MALİYET ORANI HESAPLAMA USUL VE ESASLARI ...
           Harun Hakan BAŞ- 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA İSTİNADEN TAŞINMAZ MAL İÇİNDE BULUNAN MÜTECAVİZE AİT EŞYALARIN ...
           Vecdi KARANFİL- İDARİ DAVALARDA DAVADAN FERAGAT ÜZERİNE - 1 ...
           Adil CEYLAN- TEKNOLOJİK VEYA JEOTERMAL SERACILIK VE ORGANİK TARIM YAPACAK YATIRIMCILARA HAZİNE ARAZİLERİNİN TAHSİS EDİLMESİ ...
           Ali Hadi ORHUN- KONUT EDİNDİRME YARDIMI ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİ - 8 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
           GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ Seri No: 85 (13 Haziran 2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.) ...
     8.3. Sirküler