DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Temmuz 2007 , 492 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 16/6745 No.lu Abonemiz, KONU- Mükellefimiz kendine kullanmak üzere ticari amaçlı olmayan; Kat karşılığı inşaat yapan müteahhitten konut aldı. ...
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bir arkadaşım sorununu aşağıdaki gibi anlatmıştır. “Şubat 2005 tarihinde bazı müşterilerime 2 ay vadeli ...
           Sayın 42/6547 No.lu Abonemiz, SORU- 1- XBelediyesi a) Fırın işletmesi, b) Kaplıca işletmesi, c)Akaryakıt istasyonu işletmesi, d) Otobüs işletmeciliğ ...
           Sayın 19/6122 No.lu Abonemiz, SORU- 491 sayılı Derginizde 03/10316 no.lu abonenize vermiş olduğunuz 5084 sayılı Kanun ile ilgili cevabınızla ilgili t ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- VUK.’nun 220’nci maddesine göre bilanço usulüne göre defter tutan şahıslar için Kebir Defteri tasd ...
           Sayın 64/8240 No.lu Abonemiz, SORU- 5520 sayılı KVK.’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde “Köyler ve köy birlikler ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir Konut Yapı Kooperatifi aldığı malzemenin bir kısmını iade etmiştir. Bu kooperatif iade etti ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir İlçe Malmüdürlüğünde 5 yıldan beridir görev yapmaktayım. Üniversite mezunuyum. İlk başladığ ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- ........... Malmüdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktayım. Dairemizde bir iş ve işlem i ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 20/6886 No.lu Abonemiz, SORU- Sizinde bildiğiniz gibi Bağ-Kur’dan emekli olmakla, SSK.’dan emekli olmanın şartları arasında büyük f ...
           Sayın 06/5128 No.lu Abonemiz, SORU- SSK.’dan emeklilik için son 7 yıla bakılması ile ilgili olarak; 3,5 yılın tamamlanmasında daha önceden ask ...
           Sayın Nail BİLGİÇ, SORU- Bandırma Limanına gelen dökme maden ve benzeri mallar vinçler kanalı ile damperli kamyonlarla yüklenerek taşınıyor. Gemi boş ...
           Sayın 07/16189 No.lu Abonemiz, SORU- Derginizin 489’uncu sayısının 205’inci sayfasında Sayın Kemal GÜNDOĞMUŞ’un makalesinin 2’ ...
           Sayın 57/8859 No.lu Abonemiz, SORU- İlçemiz merkezine Diyanet vakfınca vakıf arazisine yeni bir cami yapılmakta. Bu vakıf malı olan cami yapımı için ...
           Sayın Şeref GÜNER, SORU- 30 Ağustos 1987 yılında Jandarma Astsubay olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde değişik birliklerde görev yaptım. Hal ...
           Sayın 31/8329 No.lu Abonemiz, SORU- Aşağıda SSK. ve kimlik bilgilerini yazdığım bayanın ne zaman emekli olabileceği hakkında bilgi verirmisiniz? Adı ...
           Sayın 42/9563 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim aşağıdaki hizmet süreleri arasında çalışmış bulunmaktadır. Ne zaman emekli olacağı hakkında bilgi ...
           Sayın 34/6203 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Eşim 01.04.1958 doğumludur. SSK. ilk işe giriş tarihi: 01.01.1986, Çıkış: 30.04.1986 SSK. normal prim gün say ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Tezcan ATAY- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNDEN YARARLANMA ŞARTLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER – 1 (Teşvikten Faydalanmada Asgari 10 İşçi Çalıştır ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mahir AKYOL- VERGİ USUL KANUNU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDAKİ ÇELİŞKİLER ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE SORUMLULUK (TEVKİFAT) UYGULAMASI ...
           Salim ŞEN- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV. ALACAKLARININ İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Erkan KORKMAZ- LİMİTED ŞİRKETİN AMME BORÇLARINDAN KANUNİ TEMSİLCİ VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNUN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Hakkı YILDIRIM- VERGİ MAHREMİYETİ ...
           Memiş KÜRK- VERGİ MAHREMİYETİ KAPSAMINDA İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLEBİLECEK BİLGİ VE BELGELER ...
           Sinan SEVİNDİK- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE SATIŞI ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -3 ...
           İrfan ERMİN- 5582 SAYILI KANUNLA GİDER VERGİLERİ KANUNU VE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 3 ...
           Hidayet MAT- YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE HAZİNE ARAZİLERİNDE ECRİMİSİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİLİKLER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALELERİNE YÖNELİK YAPILACAK ŞİKAYET BAŞVURULARINDA YENİLİKLER ...
           Av.Atilla İNAN- MAL ALIM İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİ ...
           Harun Hakan BAŞ- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHALELERİN İDARECE İPTALİ KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- YAŞAMDAKİ ÖRTÜLER VE YASALARDA ÖRTÜLÜLER ...
           Dr. Halil YILMAZ- FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA DİLEKÇELERİN VERİLECEĞİ YERLER - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Ahmet ARAS- 1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN BUGÜNE KADAR TESCİLLERİNİ YAPTIRMADIKLARI TAKDİRDE, SİGORTALILIKLARININ NE ZAMAN BAŞLATILACAĞI, GERİYE DOĞR ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN İŞ VE İŞLEMLERİN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HÜKÜMLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- MALİ TATİL KANUNU KAPSAMI VE İŞ DENETİMİNE ETKİSİ ...
           Hüseyin ACAR- İŞYERLERİNDE KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- GEÇİCİ İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ YASAL DÜZENLEMELER - 3 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA SORUMLULUKLARI - 4 ...
           M. Nadir ARICA- DEVLET MEMURLARININ KİŞİLERE KARŞI İŞLEYEBİLECEKLERİ KÖTÜ MUAMELE SUÇLARI - 4 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPACAKLAR İLE DİPLOMATİK KİMLİK SAHİBİ GÖREVLİLERİN AVLANMA İZNİ VE BAŞVURU ESASLARI ...
           Vecdi KARANFİL- İDARİ DAVALARDA DAVADAN FERAGAT ÜZERİNE - 2 ...
           Adil CEYLAN- MERA KANUNUNUN GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MADDESİ MERA ARAZİSİNİ İŞGAL EDENLERE NE GİBİ HAKLAR VERMEKTEDİR “YENİ YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRME ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- 5582 SAYILI KANUNLA TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLIĞI BİRLİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN MADDELERİN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ ...
           Vural GÜNAL- BASEL II ÜZERİNE ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCR ...
           8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler