DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Ağustos 2007 , 493 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 06/13057 No.lu Abonemiz, SORU- ....... Vakfında SSK.’lı olarak çalışmaktayım. Serbest Muhasebecilik ruhsatım bulunmaktadır. Kurumumuzun b ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Serbest meslek avukatına yapılacak ödemede % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. ...
           Sayın 42/14823 No.lu Abonemiz, SORU- 18.15.1998 tarihi işe başlama. 10/2 yüksekokul mezunu. 30.07.2003 AÖF.’den mezun oldum intibakım yapıldı ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Dedem ....... ‘li olmasına rağmen .......’ya yerleşmiş ve babası rahmetli olunca hi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Maden sevk fişi düzenlendikten sonra fatura kaç gün içinde düzenlenmelidir? Süresi içinde fatur ...
           Sayın 10/2697 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere liman hizmetleri KDV.’den istisna edilmiştir. Ancak gümrük beyannamesinde (ithalatta)KDV. h ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 20/1697 No.lu Abonemiz, SORU- Türkiye İş Kurumuna verdiğiniz 29.06.2007 tarihli dilekçe ile itiraz ettiğiniz 20.06.2007 tarih ve 209627 sayılı ...
           Sayın 80/18330 No.lu Abonemiz, SORU- X Ltd. Şti. yapmakta olduğu işyerine ek olarak başka bir işyerinin güvenlik hizmeti alımı yapmıştır. Güvenlik hi ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
           Tezcan ATAY- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNDEN YARARLANMA ŞARTLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER - 2 (Teşvikten Faydalanmada Asgari 10 İşçi Çalıştırma) ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- FAKİRLERE YARDIM MI? STOKLARI ERİTMEK Mİ? (Gıda Bankacılığı Kapsamındaki Bağışlara Farklı Bir Bakış) ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Kürşat ÖDEN- 5520 SAYILI KANUNA GÖRE KURUMLARDA TASFİYE ...
           Bülent SEZGİN- KURUMLAR VERG‹Sİ MÜKELLEFLERİNCE YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN VE GEÇİCİ VERGİLERİN, HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- AMORTİSMANA TABİ MALLARIN SİGORTA TAZMİNATIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME ...
           Cengiz SAZAK- ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Salim ŞEN- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMALARI TAM İSTİSNA-KISMİ İSTİSNA-İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER-KDV.’NİN MASRAF YAZILMASI-İNDİRİLEMEMESİ VEY ...
           Özdal ÖZER- İNŞAAT İŞLERİNDE KDV. İNDİRİMİ VE ÖZELLİKLİ KONULAR ...
           Ahmet TEKİN- SERBEST MESLEK ERBABI (SM-SMMM) OLARAK FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ NE ZAMAN DOĞAR ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Adil CEYLAN- VERGİ YÖNETİMİ REFORMUNDA YARI ÖZERK GELİR İDARELERİ VE ÇEŞİTLİ ÜLKE UYGULAMALARI ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -4 ...
           Feyzullah DURGUT- İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA VE DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ ...
           M. Nadir ARICA- MİRAS VE MİRASIN İNTİKALİ - 1 ...
           M. Nadir ARICA- MİRAS VE MİRASIN İNTİKALİ - 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ZEYİLNAME YAPILMASI KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
           Mehmet YAŞİN- İHTİYAÇLARIN DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SÜRECİ VE BELGE DÜZENİ - 1 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- HASTANELER ÇERÇEVE SÖZLEŞMELERİ İLE TEKLİF TOPLAMA YOLUYLA MAL VE HİZMET SATIN ALABİLECEK ...
     3.4. Diğer Konular
           Y. Ziya ERÇOKLU- ÜST KURULLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ...
           Hidayet MAT- SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE HAZİNE ARAZİLERİ İLE TRAMPA İŞLEMLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA DİLEKÇELERİN VERİLECEĞİ YERLER - 2 ...
           Dr. Halil YILMAZ- FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI - 3 ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU ZARARININ TANIMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ÖNEMİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KOBİLERİN MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KURULUŞLARIN SSK.’NA OLAN BORÇLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME ...
           Atilla POLAT- 3201 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN YURTDIŞI BORÇLANMALARINDA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ASKERİ İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ ...
           Doğan KESKİN- İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN BİLDİRİMLERİN MALİ TATİL KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERME VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Vecdi KARANFİL- İDARİ YARGIDA ADLİ TATİL UYGULAMASI ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİNDE KULLANILACAK SİLAHLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE ÇIKARTILMASI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KONUT EDİNDİRME YARDIMI KAPSAMINDA BİRİKEN PARALARIN HAK SAHİPLERİNE ÖDENMESİNE DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ -1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler