DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ağustos 2007 , 494 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 8939 No.lu Abonemiz, SORU- 2464 sayılı BGK.’nun 14’üncü maddesinde Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin siyasi faaliyet ...
           Sayın 15/944 No.lu Abonemiz, SORU- Şirket veya kişi işletmesi kart sözleşmesi ile almış olduğu kredi kartını ticari işlemlerinde kullanıyor. Mal alım ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- ..... Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde memur olarak çalışmaktayım. Maliye Bakanlığı Muhaseba ...
           Sayın 19/14959 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 657 sayılı DMK.’na göre kıdem aylığının hesaplanmasında kıdem süresine memuriyetten önceki askerlik sür ...
           Sayın 09/7631 No.lu Abonemiz, SORU- Halen Malmüdürlüğünde çalışan bir görevliyim. Yeni bina maliyeti üzerinden oturum harcı olarak vatandaşın beyanı ...
           Sayın 66/7731 No.lu Abonemiz, SORU- Defterini tuttuğum mükellefim mobilya satışı işi yapmaktadır. Mükellefim kendi arsası üzerine kendi işyeri binası ...
           Sayın 42/14559 No.lu Abonemiz, SORU- Yerel belediyelerin belde dışında yaptıkları taşımacılık hizmetleri kurumlar vergisi yönüyle muafiyet dışına çık ...
           Sayın 27/2248 No.lu Abonemiz, SORU- Yatırım indirimi kullanan firmayız. Yıllık kârımızı % 19,8 üzerinden stopaja tabi tutuyoruz. Yatırım indirim hakk ...
           Sayın 19/369 No.lu Abonemiz, SORU- Defterini tutmakta olduğum bir Limited Şirketi, bağlı olduğu firma tarafından okul ve sağlık problemlerine katkı a ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 5084 sayılı Teşvik Kanunundan faydalanan işyerlerinde, teşvikten dolayı indirilen (SSK. + stopa ...
           Sayın 43/13933 No.lu Abonemiz, KONU- Daha önce bahsetmiş olduğum bir mükellefim konusunda ve yine o konu aklıma takıldı kaldı. Çünkü yapmış olduğu iş ...
           Sayın 01/3192 No.lu Abonemiz, SORU- Araç Alış Tarihi: 2004, Araç Alış Tutarı: 54.560 Enflasyon Düzeltmesi: 8730 Düşülen Yatırım İndirimi: 21.824, A ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Ali AKMAN, SORU- 01.01.2007 tarihinde İlimizde bulunan, resmi bir kurumdan temizlik ve aşçılık ihalesini 1 (bir) yıllığına almış bulunmaktayız. ...
           Sayın Halil KARA, SORU- 1998 yılından bugüne kadar vergi mükellefiyim. Bağ-Kur kaydımı yaptırmadım. Vergi daireside Bağ-Kur’a bildirmemiştir. B ...
           Sayın Nuray GÜNEŞ, SORU- Evlendikten sonra işçi oldum. Kocamın soyadını taşıyordum. Boşandım. Şimdi kızlık soyadımı taşımaktayım. Kızlık soyadım ile ...
           Sayın 58/18381 No.lu Abonemiz, SORU- 491 sayılı Derginizde Sosyal Güvenlik İle İlgili Sorular bölümünde Hacı ÖZDAŞ’a verilen cevapta bir yanlış ...
           Sayın Gazi ULU, SORU- Bir mükellefimin emeklilik ile ilgili bilgileri şöyledir. Doğum Tarihi: 06.08.1960 Sigorta Başlangıcı: SSK.’ya 20.04.19 ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Prof. Dr. Salim ŞEN- GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER VERİLEN MENKUL SERMAYE İRADI TANIMI, TABİ OLDUĞU SINIRLAR VE STOPAJI ...
           Fethi AYGÜN- ÖZEL DERSHANELERE TESLİM EDİLEN TEST SORULARI, YARDIMCI DERS VE TEST KİTABI TESLİMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Özdal ÖZER- 5527 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE EUROBONDLARDAN ELDE EDİLEN İTFA GELİRLERİ VE ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Barış BİRBİR- KAT KARŞILIĞI İNŞAATIN İKİ YÜZÜ ...
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Bülent SEZGİN- TAM MÜKELLEF KURUMLARDA ZARAR MAHSUBU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN İŞE BAŞLAMA VE DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME ...
           Tezcan ATAY- ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ BELGE ALMAMA BOYUTU ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           N. İlgihan ATİLA- TEŞVİK BELGELİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI ...
           Abdülmenaf YAKUT- Canar FİDANCI- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR KDV. İADESİ TASDİK RAPORU ÜCRETLERİNE AİT KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 5 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- MİRAS VE MİRASIN İNTİKALİ - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- DAMGA VE VERGİSİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SPK. KONUT FİNANSMANI FONLARINA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLERİN İHRACINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDAKİ TEBLİĞ TASLAĞINIDA İLGİLİLERİN GÖRÜŞÜNE SUNDU ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- 4734 SAYILI KANUN VE KAMU İHALE KURULU KARARLARI IŞIĞINDA İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
           Av.Atilla İNAN- SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLERİN İŞ DENEYİMİNE ETKİSİ ...
           Mehmet YAŞİN- İHTİYAÇLARIN DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SÜRECİ VE BELGE DÜZENİ - 2 ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdal SANLI- VEKALETLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KOBİLERİN MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI - 2 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 2926 SAYILI KANUNDA PRİM TEVKİFATI NEDENİYLE TESCİL VE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Ahmet ARAS- BAĞ-KUR’LU SİGORTALILARIN VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN ALMAKTA OLDUĞU YURTDIŞI TEDAVİYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- YENİ ÖZEL ÖĞRETİM KANUNUNUN İŞ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Sözleşmenin Türü ve Kıdem Tazminatı) ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- HAZIRLAMA TAMAMLAMA TEMİZLEME İŞLERİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdoğan DEDEOĞLU- KONUT EDİNDİRME YARDIMI KAPSAMINDA BİRİKEN PARALARIN HAK SAHİPLERİNE ÖDENMESİNE DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ -2 ...
           - YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞINDA SINIRLAMALAR AZALTILDI MI ARTIRILDI MI? - 1 ...
           Sinan SEVİNDİK- ORMAN ARAZİLERİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ ORGANİZASYONLARININ YAPILACAĞI AVLAKLAR, ÜCRETLER, AVLANMA SÜRELERİ VE KATILIM PAYLARI ...
           Vecdi KARANFİL- İDARİ YARGI KARARLARINDA AVUKATLIK ÜCRETİYLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ UYUŞMAZLIKLAR ÜZERİNE ...
           - FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI - 4 ...
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ BORCUNDAN DOLAYI YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ - 1 ...
           Hidayet MAT- YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞINDA GETİRİLEN YENİLİKLER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler