DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Eylül 2007 , 495 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 14959 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Maliye Bakanlığında Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapan DM.’nun, vekalet ettiği 1’inci der ...
           Sayın 26/12704 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellef gerçek kişi (A), (B) işletme kooperatifinin mülkünde kiracı olarak bulunmaktadır. (B) işletme kooperat ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- İlçemiz Devlet parasız yatılı pansiyonunun et, ekmek, kuru gıda, hizmet alımı ihaleleri yapılacak olup, bu ihale i ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Firmaya 720,00 YTL.’ye alınan cep telefonu firmamızdan mal alan firmaya bedelsiz olarak f ...
           Sayın 33/14469 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest muhasebecilik faaliyetim yanında zirai faaliyetim de bulunmaktadır. Ölçüleri aştığım için zirai yönden d ...
           Sayın 07/9030 No.lu Abonemiz, SORU- A şahsı leasing yoluyla bir adet ekskavatör almış işlemleri hala devam etmektedir. Ancak A şahsı adi ortaklık şek ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Maliye Bakanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yapmakta iken müdür yardımcılığı sınavını kazanar ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Gürsel YURTBAHAR, SORU- Eş 3 sene önce ...... üniversitesinden memur olarak emekli oldu. T.C. Emekli Sandığından emekli maaşı almaktadır. Bugün ...
           Sayın M. Emin ÖZİŞ, SORU- 1988-1999 yılları arasında bir firmada mevsimlik işçi olarak çalıştım. Ama primlerim yatmadı. Daha sonra işvereni mahkemeye ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Muhasebesini tutmuş olduğum bir firmada yaklaşık olarak 50 kişi çalışmaktadır. Bu firma 2005 yı ...
           Sayın 06/3998 No.lu Abonemiz, SORU- Yakınım olan iki kişinin emekli olabilmeleri için veriler şöyledir. 1-Doğum Tarihi: 01.09.1961 SSK. Başlangıç: ...
           Sayın 06/9543 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimin Bağ-Kur’dan emekli olması için Bağ-Kur Kanununun geçici 10’uncu maddesine göre (4447 ...
           Sayın 17649 No.lu Abonemiz, SORU- SSK. Unkapanı Müdürlüğüne müracaat ettiğim halde detaylı bilgi elde edemediğimden; aşağıdaki SSK. ve Bağ-Kur çalışm ...
           Sayın 5128 No.lu Abonemiz, SORU- 1-SSK.’dan emeklilik için son 7 yıla bakılması ile ilgili olarak; 3,5 yılın tamamlanmasında daha önceden asker ...
           Sayın Çetin TOKMAK, SORU- Benim % 55’lik sakatlık derecem var ve 2022 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığından sakatlık maaşı almaktayım. Şu an ma ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Necmi ASLAN- ÜLKEMİZDE ENGELLİLERE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Prof. Dr. Salim ŞEN- ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAVRAMLARI VE MALİ SİSTEME İLİŞKİN DÜŞÜNCELER ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Hakkı YILDIRIM- VERGİ HATALARI ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- UZLAŞILAN VERGİ VE CEZALARDA DÜZELTME İŞLEMİ YAPILABİLİR Mİ? (Hem evet hem de hayır) ...
           Güven KARAKOÇ- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN AMORTİSMAN MÜESSESESİ, ÖZELLİKLERİ ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLEDİKLERİ TASDİK RAPORU DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV’NİN İADESİ ...
           Kürşat ÖDEN- KATMA DEĞER VERGİSİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUK VE SAHTE BELGE ...
           Niyazi ÖZKAYA- SATILDIKTAN SONRA İADE EDİLEN MALLARDA KDV.’NİN DURUMU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- MİRAS VE MİRASIN İNTİKALİ - 3 ...
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMU TAŞINMAZLARININ KAYDI ...
           Ali Hadi ORHUN- MÜCBİR SEBEPLER VE TUTUKLULUK HALİ ...
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ UYGULAMASINDA BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ BORCUNDAN DOLAYI YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ - 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -6 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER VE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE D ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ALT YÜKLENİCİLERE İŞ BİTİRME BELGESİ VERİLMESİNDE ÖNE ÇIKAN BAZI SORUNLAR ...
           Mehmet YAŞİN- DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE BİRKAÇ ÖZELLİKLİ KONU - 1 ...
     3.4. Diğer Konular
           Hidayet MAT- KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ ...
           Hasan ERDEMİR- YARGI KARARLARI EŞİTSİZLİK YARATIR (MI)? ...
           Erdal SANLI- EL ATMANIN ÖNLENMESİ - AİLE KONUTU ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 3201 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ...
           Ekrem TAŞBAŞI- SEYYAR GÖREV TAZMİNATI VERGİYE VE SİGORTA PRİMİNE TABİ MİDİR? ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARIN KULLANILMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- YENİ ÖZEL ÖĞRETİM KANUNUNUN İŞ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Sözleşmenin Kurulması, Feshi, Ücret ve Sosyal Haklar) ...
           Hüseyin ACAR- İŞ MEVZUATINA GÖRE İŞÇİLERE ÇALIŞMA BELGESİ VERİLMESİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdoğan DEDEOĞLU- MEMUR MAAŞLARININ ÖDENDİĞİ BANKALARCA VERİLEN PROMOSYONLARIN MEMURLARA DAĞITILMASINA İMKÂN SAĞLAYAN 2007/21 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYIMLANDI ...
           - YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞINDA SINIRLAMALAR AZALTILDI MI ARTIRILDI MI? - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMA VE AVLANMA İZİN ÜCRETLERİ, AVLANMA SÜRELERİ VE KATILIM PAYLARI ...
           Dr. Halil YILMAZ- FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI - 5 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler