DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Eylül 2007 , 496 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 1282 No.lu Abonemiz, SORU- Aynı seriyi takip eden 6 cilt faturanın yarısına kadar olan kısmını perfere (sürekli form), diğer yarısını cilt olar ...
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- 15.01.2006 tarihli 5 yıllık, aylık 500,00 YTL. işyerine ait kira kontratını mülkiyet sahibi 7 aylık kirayı alama ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Özel eğitim kursu işleten bir mükellef açtığı kurslara ders vermek üzere gerek Milli Eğitim Bak ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların kantin ihaleleri şu anda yapılmakta olup % 3 ...
           Sayın 33/5870 No.lu Abonemiz, SORU- 01.06.1989 tarihinde TBMM.’de kabul edilen 13.06.1989 tarihinde 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan ...
           Sayın 31/12833 No.lu Abonemiz, SORU- 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişt ...
           Sayın 06/10796 No.lu Abonemiz, SORU- Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de Vergi Kanunları açısından dar ve tam mükellefiyetleri açısınd ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 06/7174 No.lu Abonemiz, SORU- Büro bazında Serbest Mali Müşavirlik yapmaktayım. 30 yaşlarında diyaliz hastası olan bir bey bana müracaatla eşi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- Doğum Tarihim: 12.03.1965 İlk Sigortalılık Başlangıcı: 20.09.1989 Sigortalılık Bitiş Tarihi: ...
           Sayın 44/924 No.lu Abonemiz, SORU- 01.12.1961 doğumlu bir yakınım 15.12.1991 yılında bir temizlik şirketinde asgari ücretli olarak işe başlamış ve ha ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Prof. Dr. Salim ŞEN- GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER VERİLEN DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI TANIMI, TABİ OLDUĞU SINIRLAR VE STOPAJI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Abdülmenaf YAKUT- Vergi Uygulamalarındaki Gerçek Dışı Belge Kullanımı Özelinde Vergi Kayıp-Kaçağıyla ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Bir Öneri AKILLI BELGE BE ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Bülent SEZGİN- 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN BORÇLAR KARŞILIĞINDA, TAŞINMAZLARIN MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN UYGULAMA VE BU TÜRDEN TESLİ ...
           Niyazi ÖZKAYA- SON HALİ İLE KUR FARKI VE VADE FARKLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ ...
           Lokman FİDAN- TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE KDV. ORANI İLE TEVKİFAT UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ BORCUNDAN DOLAYI YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ - 3 ...
           M. Nadir ARICA- MİRAS VE MİRASIN İNTİKALİ - 4 ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -7 ...
           Nuh IRMAK- YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DE ELDE ETTİĞİ ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ (ALMANYA ÖRNEĞİ) ...
           İrfan ERMİN- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ UYGULAMASINDA BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ - 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MECLİS ÜYELERİ İHALE KOMİSYONLARINDA GÖREV ALABİLİRLER Mİ? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Mehmet YAŞİN- DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE BİRKAÇ ÖZELLİKLİ KONU - 2 ...
           Harun Hakan BAŞ- İHALE İLANLARININ UYGUN OLMAMASI HUSUSUNUN 4734 SAYILI KANUN VE KAMU İHALE KURULU KARARLARI IŞIĞINDA İRDELENMESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Hidayet MAT- OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZDE YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNİMİNE İLİŞKİN UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE SON İSTATİSTİK GÖSTERGELER - 1 ...
           Hasan ERDEMİR- YARGI KARARLARININ SÜRESİNDE YERİNE GETİRİLMEMESİ VE SONUÇLARI ...
           Tezcan ATAY- DİLEKÇEMATİK ...
           Av.Atilla İNAN- HAKSIZ TUTUKLAMALAR İÇİN VERİLEN TAZMİNAT ...
           Erdal SANLI- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDE USÜL SORUNLARI ...
           Dr. Halil YILMAZ- KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE ALT KİRAYA ETKİSİ - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ Seri No: 2007/1 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İDARİ PARA CEZALARI UYGULAMASINA GETİRİLEN AÇIKLIK GENELGESİ ...
           Atilla POLAT- İŞYERİNDE YAPILAN İŞİN MAHİYETİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU UYGULAMASINDA KURUMA BİLDİRİLME SÜRELERİ VE MEVCU ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SEYYAR GÖREV TAZMİNATI SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA TABİ DEĞİLDİR ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ GÜVENCESİNDE USULLERİN ÖNEMİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KONUT KAPICILIK HİZMETLERİ VE KAPICI KONUTLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU PERSONELİNE YAPILAN ÖDEMELER KONUSUNDA 2007/12342 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ...
           Vecdi KARANFİL- DEVLET MEMURLARINA GİYECEK YARDIMI ...
           Adil CEYLAN- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME YAPANLARIN YETKİLERİ ...
           Ahmet TEKİN- MEMUR KADROSUNDA ÇALIŞANLAR TİCARET YAPABİLİR Mİ? ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Y. Ziya ERÇOKLU- TÜRKİYE’DE MORTGAGE KRİZİ YAŞANIR MI? ...
           Zekeriya UYANIK- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE TECİL MÜESSESESİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ - 1 ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİ ORGANİZASYONLARINDA DÜZENLENECEK BELGELER VE GÖREV ALACAKLAR ...
           Sinan SEVİNDİK- KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI ...
           Tamer BALCI- FERDİ İŞLETMELERİN SERMAYE ŞİRKETİNE DEVRİ - 1 ...
           Ali Hadi ORHUN- BÜTÇE ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler