DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Ekim 2007 , 497 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 16/13648 No.lu Abonemiz, SORU- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca uygulanacak İdari Para Cezalarına ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Yapılan Noter denetimi sırasında; Hububat hasadı ve nakliye sözleşmesi yapılmış bir işlemden sözleşme tutarı ü ...
           Sayın 64/13700 No.lu Abonemiz, SORU- (A) Acentesi sigortacılık hizmeti yapan Limited Şirketi mükellefim var. Sadece sigorta muamele vergisi ödemek iç ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İşyerimizde çalıştırmış olduğumuz işçilerimizle ilgili olarak SSK. prim ve stopajlarını gerekli ...
           Sayın EMS 1905 No.lu Abonemiz, SORU- Birinci sınıf şahıs firması daha sonra taşınacağı (3-4 ay sürebilir. Mülkü kendine ait) işyerine masraf yapıyor. ...
           Sayın 07/18122 No.lu Abonemiz, SORU- Plastik imalatı yapmakta olan firmam ihracat amacıyla yurt içinde bir firmaya mal tesliminde bulundu ve satış fa ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İşyerimde 15 işçi çalıştırdığımdan sigorta işveren primimin % 80’i devletçe karşılanmakta ...
           Sayın 34/15414 No.lu Abonemiz, SORU- 2003 ve 2004 yıllarında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili şöyle bir sorumuz var. Not: Beyan sahibi, h ...
           Sayın 50/8967 No.lu Abonemiz, SORU- Gelir vergisine tabi olan vergi mükellefim konut inşaatı yaparak satmaktadır. 5084 sayılı Yatırımların Teşviki Ka ...
           Sayın 52/13806 No.lu Abonemiz, SORU- İki kızım için aynı gün ikiside refakatlı olarak ...... Tıp Fakültesine sevk edildi. Birisi için ben diğeri için ...
           Sayın 54/6307 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere meslek mensuplarının 3 Ocak 1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest M ...
           Sayın 01/10018 No.lu Abonemiz, SORU- Yabancı uyruklu bir şirket Türkiye’de şube açmış durumdadır. Firma yetkilileri şu anda Türkiye’deki ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 21/10439 No.lu Abonemiz, SORU- 01.01.1963 doğumluyum. 27.06.1978 tarihinde ilk sigorta girişliyim. 18.03.1993 tarihinde vergi dairesine kaydımı ...
           Sayın Güner ÇOLAK, SORU- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna kaydı olmayan ve maaş almayan bir bayanın babası SSK.’na tabi çalışmış ve vefa ...
           Sayın 06/10081 No.lu Abonemiz, SORU- 18 Ağustos 2007 tarih 26617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 506 sayılı Kanunun Ek 5’inci maddesini ...
           Sayın 01/3707 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimin şahıs işletmesi bulunmakta ve yanında 3 tane sigortalı işçi çalışmaktadır. Mükellefimin; 01.03. ...
           Sayın 01/9395 No.lu Abonemiz, SORU- Babam 2001’de vefat etti. 1930 doğumlu ve SSK.’na tabii hizmeti 173 gün, askerlik tam 2 yıl, askerliğ ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- GAYRİMENKULLERİN VE HAKLARIN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI ...
           Özdal ÖZER- İNŞAAT İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ-DİĞER KAZANÇ VE İRAT AYRIMI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Hakkı YILDIRIM- İŞ ORTAKLIKLARI (JOİNT-VENTURE) ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Memiş KÜRK- YASAL DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ ÖDEVİ ...
           Abdülmenaf YAKUT- Vergi Uygulamalarındaki Gerçek Dışı Belge Kullanımı Özelinde Vergi Kayıp-Kaçağıyla ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Bir Öneri AKILLI BELGE BEY ...
           A. Vahap BULUT- İHRACAT BEDELLERİNİN TESPİTİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ...
           Ali Hadi ORHUN- MİRAS, VERASET VE İNTİKAL VERGİLERİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Güven KARAKOÇ- 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDAKİ SORUMLULUK MÜESSESESİ, MAHİYETİ, ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Tezcan ATAY- GECİKME ZAMMI UYGULAMASININ KÖYLERDEKİ BOYUTU ...
           M. Nadir ARICA- MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ) ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -8 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sinan SEVİNDİK- BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE DÜZENİNDE ALT YÜKLENİCİLİK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAŞANAN BAZI SORUNLAR ...
           Av.Atilla İNAN- GEÇİCİ TEMİNATLARINI GERİ ALANLARIN KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE BAŞVURU HAKLARI ...
           Harun Hakan BAŞ- KAMU İHALELERİNDE UYGULAMA PROJELERİ KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ünal DEMİRCİ- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 1 ...
           Hidayet MAT- OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZDE YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNİMİNE İLİŞKİN UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE SON İSTATİSTİK GÖSTERGELER - 2 ...
           Dr. Halil YILMAZ- KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE ALT KİRAYA ETKİSİ - 2 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet TEKİN- YA EMEKLİ MAAŞINI AL OTUR, YAT.YA DA MAAŞTAN VAZGEÇ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU HASTANESİ NİTELİĞİNDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINCA HASTALARDAN HERHANGİ BİR FARK BEDEL TALEP EDİLMEMESİ KONUSUNDA BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYIMLANDI ...
           Atilla POLAT- GERÇEK ÜCRETLERİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİNİN ÇALIŞANLARIN HAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE KONUNUN İDARİ YAPTIRIM BOYUTU ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞÇİ BİLDİRİM MÜKELLEFİYETİ VE MÜEYYİDELER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VERGİLENDİRİLEBİLİR Mİ? ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- AV TURİZMİNDE AVLANAN AV HAYVANININ ETİ VE TROFESİ İLE YASAKLANAN AVLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ ...
           Tamer BALCI- FERDİ İŞLETMELERİN SERMAYE ŞİRKETİNE DEVRİ - 2 ...
           Adil CEYLAN- YENİ DÜZENLEMELERLE HAZİNE TAŞINMAZLARININ İŞGALİNDE ALINAN ECRİMİSİLDE NELER DEĞİŞTİ ...
           Uğur KARADOĞAN- (K) SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI VE SINAV HARCININ MÜKELLEFİ VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler