DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 256
Dergi İçeriği: 9701
Mevzuat: 2146

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ekim 2007 , 498 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 495 sayılı Derginizde 26/12704 no.lu abonenize verdiğiniz cevabı okudum. 5520 sayılı KVK. 1 no.lu Tebliğinin 15. ...
           Sayın 1192 No.lu Abonemiz, SORU- Kat karşılığı yap-sat inşaatlarda arsa sahibine kesilen faturanın KDV.’ sini arsa sahibinden tahsil edemediğim ...
           Sayın 17152 No.lu Abonemiz, SORU- 1- (496 sayılı Derginizdeki cevabınız tatmin etmediğinden tekrar soruyorum.) Süreksiz damga vergisi mükelleflerinde ...
           Sayın 74/10689 No.lu Abonemiz, SORU- Karşılıklı alış-veriş yaptığımız firmamızla hareketlerimiz aşağıdaki gibidir. 120 NO.LU HESABIMIZ 320 NO.LU HES ...
           Sayın 09/6251 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Belediyemiz birkaç banka ile çalışmakta ve bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmaktadır. İnternet üze ...
           Sayın 39/14663 No.lu Abonemiz, SORU- 05.09.2003 tarihinde 1 milyar liraya 3495 m2 bir tarla satın aldım. Aldığım kişi 06.08.2004 tarihinde vefat etmi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1-Sebze hallerinde komisyonculuk yapan şirketler ve şahıs işletmeleri köylüden veya zirai faali ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 33/1371 No.lu Abonemiz, SORU- 1- X ........ A.Ş. özel sağlık hizmetleri (özel hastane) ile ilgili olarak faaliyet göstermektedir. Firmamızda ç ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Bir yakınımın sigorta bilgileri aşağıdaki gibidir. Bağ-Kur No: 0724530635 (1296 sayılı Kanu ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- İlişikteki SSK. Sigortalı Hizmet Dökümü olan şahıs 27.06.1962 doğumlu olup, 2008 Haziran ayında emekli olacak. Şu ...
           Sayın Yaşar KÜNTECİ, SORU- 1929 doğum tarihli babam Yaşar Künteci 1971 tarihinde vefat etmiştir. Yaşam süresinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına aşağıda ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Prof. Dr. Salim ŞEN- GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER VERİLEN ARIZİ KAZANÇLARIN TANIMI VE TABİ OLDUĞU SINIRLAR ...
           İrfan ERMİN- SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI - 1 ...
           Adem BAYDERE- GAYRİMENKULLERİN ALIM-SATIMINDA VERGİLEME ...
           Tezcan ATAY- GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI ...
           Kürşat ÖDEN- DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Cengiz SAZAK- SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet ÖZDEMİR- GENEL YÖNETİM KAMU İDARELERİ TAŞINMAZLARI İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMASI - 1 ...
           Ali Hadi ORHUN- TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           N. İlgihan ATİLA- MALUL VE ENGELLİLERİN KULLANILMAMIŞ ARAÇ ALIMINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI ...
           M. Nadir ARICA- VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -9 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İŞLERİNİN KISMİ TEKLİFLE İHALESİ MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Av.Atilla İNAN- İDARENİN KAMU İHALE KURULU KARARLARINA UYMAMASI HALİ ...
           Harun Hakan BAŞ- MADEN İHALELERİ PROSEDÜRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME ...
     3.4. Diğer Konular
           Dr. Halil YILMAZ- KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE ALT KİRAYA ETKİSİ - 3 ...
           Ünal DEMİRCİ- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 2 ...
           Hidayet MAT- OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZDE YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNİMİNE İLİŞKİN UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE SON İSTATİSTİK GÖSTERGELER - 3 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 506 SAYILI KANUNUN EK MADDE 5/IV’ÜNCÜ BENDİNDE YAPILAN DÜZENLEME ...
           Atilla POLAT- 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA İTİBARİ HİZMET SÜRESİ UYGULAMASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK VE BUNA İLİŞKİN PRİM BELGELERİNİN VERİLME ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ KANUNUNDAKİ TAZMİNATLARIN GELİR VERGİSİ İLE İLİŞKİSİ ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ İLİŞKİSİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞİN DURDURULMASI VE İŞYERİNİN KAPATILMASI ...
           Ergun ÖZDEMİR- İŞYERİ DEVRİ VE İNTİKALİNİN İLGİLİ YASALAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- AV VE YABAN HAYATINA İLİŞKİN SUÇLARIN TAKİBİ ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- YENİ ANAYASADA YARGI BAĞIMSIZLIĞI KORUNABİLECEK Mİ? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA YER ALAN HARCAMA YETKİLİLERİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler