DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Kasım 2007 , 499 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 34/975 No.lu Abonemiz, SORU- 1991 tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memuru olarak görev yapmaktayım. Memuriyete girmeden önce 1986 yılından ...
           Sayın 79/17770 No.lu Abonemiz, KONU- 13.10.1998 tarihinde göreve başladım. Anılan tarihten önce Emekli Sandığına tabi 3 yıl vekil öğretmenlik görevi ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- Müşterimin yanında karşılaştığım bir vatandaşın başına gelen bir iş ilgimi çekti ve sizin görüşlerinize ihtiyaç d ...
           Sayın 35/9908 No.lu Abonemiz, SORU- 20.01.2007 tarihinde vefat eden mükellefin kanuni mirasçıları tarafından 4 ay içinde veraset ve intikal vergisi b ...
           Sayın 66/2868 No.lu Abonemiz, SORU- Gelir Vergisi Kanununun (zirai kazançlar) 94’üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak su ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İki ortaklı bir Limited Şirket kurdum. Sermayesi 150.000,00 YTL.’dir. Sermayesinin 1/4 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ortağı olduğum Limited Şirket 2002 yılından beri faaliyetsizdir. İndirilecek KDV. miktarı 17.00 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1999 yılında staja başlama sınavını vererek 01.01.1999 yılından itibaren resmi olarak stajıma b ...
           Sayın 01/15356 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesinin (b) bendinin 2’nci fıkrasında benzer iş kavramı ve Hizmet ...
           Sayın 44/5787 No.lu Abonemiz, SORU- İddia bayiliği yapan bir mükellefim var iddia bayiliği yanı sıra sigara satışı yapmaktadır. Başka bir faaliyeti b ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 35/10017 No.lu Abonemiz, SORU- 07.06.1963 doğumluyum. SSK.’ya tabi olarak 15.06.1981 yılında 9976206 sigorta sicil numarası ile sosyal gü ...
           Sayın 07/9030 No.lu Abonemiz, SORU- SSK. emekli maaşı hesaplama kriterlerini değiştirdi. İşler biraz karıştı. Emekli maaşı bağlanan bir SSK.’lı ...
           Sayın 01/17778 No.lu Abonemiz, Doğum Tarihi: 04.06.1954 SSK. No: 7145852 İlk SSK. Giriş: 01.07.1972 Bağ-Kur No: 0868791338 30.09.2007 tarihi itib ...
           Sayın 72/16014 No.lu Abonemiz, SORU- 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre Bağ-Kur’lu oldum. ...
           Sayın 07/14790 No.lu Abonemiz, SORU- 5615 sayılı Yasadan yararlanan bir mükellefim 14.08.2007 tarihinde işe bir işçi daha aldı ve işe giriş bildirges ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Zekeriya UYANIK- 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE MÜŞTEREK GENEL GİDERLER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITIM ŞEKLİ ...
           İrfan ERMİN- SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI - 2 ...
           Hakkı YILDIRIM- ARSA KARŞILIĞI İKTİSAP EDİLEN DAİRE VE İŞYERLERİNİN SATIŞI VERGİYE TABİ Mİ? ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDAKİ BAĞIŞLAR (Hazine Aleyhine Yaratılan Vergisel Boşluk!) ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet ÖZDEMİR- GENEL YÖNETİM KAMU İDARELERİ TAŞINMAZLARI İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMASI - 2 ...
           Necmi ASLAN- UZLAŞMA - 1 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Hidayet MAT- SON DÜZENLEMELERE GÖRE HAZİNE ARAZİLERİNDE İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ, BU İŞLEMLERDE KDV VE BU YERLERİN HAK SAHİPLERİNE DOĞRUDAN SATIŞI-1 ...
           Bülent SEZGİN- GERÇEK KİŞİLERCE ELDE EDİLEN TELİF HAKKI VE İHTİRA BERATI KAZANÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Abdülmenaf YAKUT- KATMA DEĞER VERGİSİNİN MAHİYETİ VE MUHASEBESİ ...
           Ali Hadi ORHUN- KAYBOLAN SADECE KDV.’Mİ? ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -10 ...
           M. Nadir ARICA- VASİYETNAME ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ YAPILMASINA İLİŞKİN GENEL UYGULAMA ESASLARI - 1 ...
           Av.Atilla İNAN- DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE İHTİYAÇ İLE İLGİLİ ÖZEL BİR HAKKA SAHİP OLMAK DURUMU ...
     3.4. Diğer Konular
           - KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE ALT KİRAYA ETKİSİ - 4 ...
           Ünal DEMİRCİ- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 3 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet TEKİN- 5698 SAYILI KANUNLA EMEKLİLERİN BAZI HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ DURDURULMASI ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Umut TOPÇU- KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINMASI-ALINMAMASI GEREKEN ÖDEMELER ...
           Doğan KESKİN- İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERMEDEN İŞVEREN TARAFINI DEĞİŞTİREN HUKUKİ DÜZENLEMELER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA YER ALAN HARCAMA YETKİLİLERİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI - 2 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BANKALARA DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 ...
           Faruk ŞAHİN- YAT LİMANI TURİZM YATIRIMI BELGESİ ALABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR? ...
           Harun Hakan BAŞ- MADEN SEVKİYATI PROSEDÜRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME ...
           Adil CEYLAN- YÜKSELEN PAZARLARDA MORTGAGE SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ SİSTEMİN MALİ, YASAL VE KURUMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler