DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Kasım 2007 , 500 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın EMS/1644 No.lu Abonemiz, SORU- Öğrenci servis taşımacılığı yapan bir mükellefim bir okul ile öğrenci servisi için servis sözleşmesi yapmıştır. ...
           Sayın 07/4061 No.lu Abonemiz, SORU- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi 7338 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre ve 8 ...
           Sayın 922 No.lu Abonemiz, SORU- Memurlara Banka Promosyonlarının Dağıtılması Hakkında Başbakanlık Genelgesi yayınlandı. Benim sormak istediğim ben M ...
           Sayın 07/15001 No.lu Abonemiz, SORU- Sizden bilgi almak istediğim konu BSMV. Beyannamesi ile ilgilidir. Önceki yıllarda sigorta acentalığı faaliyetin ...
           Sayın 61/5659 No.lu Abonemiz, SORU- 01.10.2007 tarih ve 497 sayılı Derginizin, Mali Konular Sorular-Cevaplar kısmında 32’nci sayfada 64/13700 n ...
           Sayın 19/14959 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Özel İdare Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ....... şahsın boş bulunan (A)İlçesi Kaymakamlık Yazı İşleri ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ünvanımız Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı. Çeşitli zaman ve dönemlerde Vergi Dairesi Müdürlüğü v ...
           Sayın 07/3169 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim bilgisayar satışı yapan bir mükelleften bilgisayar aldı. Bilgisayar firması mükellefimin bilgilerini g ...
           Sayın 16/15688 No.lu Abonemiz, SORU- Üyesi bulunduğum Konut Yapı Kooperatifi müteahhit firmaya ilköğretim okulu yaptırarak Milli Eğitime vermiştir. K ...
           Sayın 16/10303 No.lu Abonemiz, SORU- Kayyım olarak atandığımız bir A.Ş.’de % 51 hisseye sahip ortak 2002 yılında vefat etmiştir. Mirasçıları da ...
           Sayın 33/17061 No.lu Abonemiz, SORU- Finansal kiralamada oluşan lehte ve aleyhte kur farkları ile ilgili muhasebe kaydı nasıl yapılır, örnekle açıkla ...
           Sayın 07/10006 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimin 2003-2004 yılı defter ve belgeleri incelenmektedir. Mükellefimin, 31.12.2003 yılında girmesi ge ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 5620 sayılı Kanuna göre 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesindeki pozisyonlardan ...
           Sayın 16/11959 No.lu Abonemiz, SORU- Bildiğim kadarı ile gerekli şartları taşıyan Konut Yapı Kooperatifleri; Kurumlar vergisinden, Geçici vergiden, ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 65/6089 No.lu Abonemiz, SORU- Sosyal Sigortalar Kurumunun çeşitli nedenlerle (Şikayet, başka kurum denetmeni ihbarı ve) haklı veya haksız yere ...
           Sayın 48/13037 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum Tarihi: 01.05.1960 Cinsiyeti: Erkek Yurtdışı çalışmaları, 24.04.1978-12.07.1978 02.10.1978-30.06.1980 ...
           Sayın 01/9201 No.lu Abonemiz, SORU- 01.01.1963 doğumluyum. 01.03.1976 yılında SSK. Kurumuna tabi olarak çalışmaya başladım ve 1983’e kadar 276 ...
           Sayın 32/7915 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bir yakınımın Bağ-Kur’la ilgili sorunu hakkında; 09.08.1985 Bağ-Kur’a ilk tescil tarihi, bu tarih ...
           Sayın Zeliha YILMAZ, SORU- Eşim 18.08.2007 tarihinde vefat etti. Eşimin hem Bağ-Kur’u var hem de sigortası. Eşimin muhtelif tarihlerde çalışma ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Cengiz SAZAK- TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -11 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Kürşat ÖDEN- 5520 SAYILI KANUNA GÖRE KOOPERATİFLERDE VERGİ MUAFİYETİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Tahir ERDEM- BEYANNAMELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ UYGULAMASINDA SON DURUM ...
           Ahmet ÖZDEMİR- GENEL YÖNETİM KAMU İDARELERİ TAŞINMAZLARI İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMASI - 3 ...
           Memiş KÜRK- AYNİ ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNLULUĞU ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ömer KÖKSAL- FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE SORUMLULUK VE İNDİRİMLİ ORANDA KDV. UYGULAMASI ...
           Hidayet MAT- SON DÜZENLEMELERE GÖRE HAZİNE ARAZİLERİNDE İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ, BU İŞLEMLERDE KDV VE BU YERLERİN HAK SAHİPLERİNE DOĞRUDAN SATIŞI - 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ali Hadi ORHUN- BİR MUKTEZA VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ ...
           İrfan ERMİN- SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI İŞLEMLERLE İLGİLİ İSTİSNA ...
           Uğur UĞURLU- DAMGA VERGİSİ UYGULAMASINDA NÜSHA-SURET AYIRIMI ...
           M. Nadir ARICA- MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNE BAĞLI TASARRUFLARINDAN MİRAS SÖZLEŞMESİ ...
           Özdal ÖZER- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ YAPILMASINA İLİŞKİN GENEL UYGULAMA ESASLARI - 2 ...
           Av.Atilla İNAN- YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALANINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet TEKİN- 500. SAYIYA ULAŞTIK ...
           Dr. Halil YILMAZ- YAPIMCININ SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 4 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ Seri No: 2007/2 (*) ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ergun ÖZDEMİR- 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER - 1 ...
           Atilla POLAT- SSK. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA KURUMA BİLDİRİLMEYEN İŞÇİLİKLERİN DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Hüseyin ACAR- PRİME ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR - 1 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SERBEST BÖLGE VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ YAPILARIN SINIF VE GRUBUNUN BELİRLENMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERMEDEN İŞVEREN TARAFINI DEĞİŞTİREN HUKUKİ DÜZENLEMELER - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Güven KARAKOÇ- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE DİSİPLİN CEZALARI, ÖZELLİKLERİ, SORUŞTURMA USULLERİ VE UYGULAMALI ÖRNEKLER ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Tezcan ATAY- MESLEK MENSUPLARINDA ETİK KURALLAR - 1 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- YAT LİMANI YAPILMASI AMACIYLA SEÇİLECEK KURULUŞ YERLERİNDE ARANACAK VASIFLAR NELERDİR? ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BDDK.’NUN BANKALARDA DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARI İÇİN YAYIMLADIĞI YÖNETMELİĞİN KOŞULLARINI GERÇEKLEŞTİRMEDE KARŞILAŞACAĞI ZORLUKLAR ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA YER ALAN MUHASEBE YETKİLİLERİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI - 1 ...
           Harun Hakan BAŞ- MADEN HAKKI, ARAMA RUHSATI VE SERTİFİKA ALIMI PROSEDÜRÜNE BAKIŞ ...
           Uğur KARADOĞAN- İCRA TAHSİL HARCININ HUKUKİ NİTELİĞİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler