DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Eylül 2005 , 448 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 06/3578 No.lu Abonemiz, SORU- Konsorsiyum şeklinde ihaleli işle ilgili aşağıdaki bilgileri öğrenmek istiyorum. 1- Yerli ve yabancı ortak açısı ...
           Sayın 57/8859 No.lu Abonemiz, SORU- Ana sözleşmesinde “yurt dışında şubeler açmak” maddesi yer alan bir limited şirketin; Yurt dışında şu ...
           Sayın Sefa Daştan, SORU- Özel bir şirkette çalışıyorum. Aynı fabrika içerisinde iki adet imalathane var. Kamyon ve otobüs. Bizler iade irsaliyesi ke ...
           Sayın 23/14727 No.lu Abonemiz, SORU- İlçemizde sözleşmeli olarak çalışan tarım danışmanı bir arkadaşımız var. Hem vergi mükellefi hem de Devlet memur ...
           Sayın 26/16974 No.lu Abonemiz, SORU- 446 sayılı Derginizde tarafıma verilen cevapla ilgili olarak tereddütlerimi gidermek için, gönderdiğim Yargıtay ...
           Sayın 06/8577 No.lu Abonemiz, SORU- Vakfımız 06.12.2004 tarih ve 8190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden vergi muafiyeti almış bulunmaktadır. ...
           Sayın 16030 No.lu Abonemiz, KONU- ..... Defterdarlığı Personel Müdürlüğünde Personel Şefi olarak görev yapmaktayım. Ayrıca, bazı Malmüdürlüklerinde M ...
           Sayın 42/4394 No.lu Abonemiz, SORU- Süt inekçiliği üzerine, Tarım ve Hayvancılık Muhasebesi ile ilgili bilgi ve kaynak önerileriniz var mı? ...
           Sayın Mustafa KÖSE, SORU- Mükellefim 14.6.2005 tarihinde finansal kiralama yoluyla kepçe sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşme EURO bazında yapıldı. Ödem ...
           Sayın 47/13630 No.lu Abonemiz, SORU- 15 Ağustos 2005 tarihli ve 446 sayılı Derginizde yayınlanan sorumla ilgili verilen cevapta sadece nihai tüketici ...
           Sayın 20/13362 No.lu Abonemiz, SORU- Ruhsatında camlı kamyonet olarak geçen (Ford Connect, Pejo Partner, Fiat Doblo gibi) araçların 2. el alımlarında ...
           Sayın 31/13623 No.lu Abonemiz, SORU- 10 Adet Tır yenileme teşvik belgesi almış bir yükümlü, 2004 yılında 4 adet Tır almıştır. Bu araçların toplam tut ...
           Sayın EMS 07/137 No.lu Abonemiz, SORU- Kat karşılığı inşaat yapan bir şirket müşterim var. Kat karşılığı inşaat işleri ile ilgili bir kaç sorum olaca ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- 1-İşle ilgili olmak şartıyla dolmuşla, taksiyle gidilen yerlere ödenen paraları gider olarak ya ...
           Sayın 09/14916 No.lu Abonemiz, SORU- Özel okullar ve dershanelerde kayıt anında ücret ve ödeme şekilleri ve ödeme miktarı karşılıklı olarak belirlenm ...
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- 1- İcra dairelerince yapılan satışlarda hesaplanan KDV., 5 no.lu KDV. Beyannamesi ile bedelin tahsil edildiği gü ...
           Sayın 29/16251 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Nakliyecilik faaliyeti yapmakta olan bir mükellefin vergi dairesi mükellefiyet tescilini yaparken mükellefiye ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Salih GÜRCÜ, SORU- 10.8.1983 tarihinden bu yana maden ocaklarının yer altında çalışan bir işçinin emeklilik bilgilerini aşağıda sunuyorum. Bu i ...
           Sayın 79/14508 No.lu Abonemiz, SORU- 1982 yılından beri maliye kaydım esnaf sicili kaydım dernek kaydım devam etmekte iken Aralık 2004 yılında maliye ...
           Sayın Abdulmuttalib KADAKÇI, SORU- Babam ilk sigortalı olarak 3.11.1980 tarihinde giriş yapmıştır. Toplam günü 1024’dür. Babam 17.7.2002 tarih ...
           Sayın 01/1658 No.lu Abonemiz, SORU- Bir işçimiz 10.8.1983 tarihinden bu yana aralıklı zamanlarda maden ocaklarının yer altı işlerinde çalışmaktadır. ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Halim İPEK- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINA YÖNELİK GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ VE BİR ÖNERİ ...
           Tahir ERDEM- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARIN TESLİMİNDE KDV. İSTİSNASI UYGULAMASI ...
           Ali URAL- ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet Cem KURBAN- ÖDEME, TAHSİLAT VE AVANS İŞLEMLERİNDE TEVSİK ZORUNLULUĞU ...
           Ahmet FESLİ- VÂDELİ ÇEKLERİN UYGULAMA VE MEVZUAT AÇISINDAN NİTELİĞİ ...
           Nihat ARI- VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ...
           Salim ŞEN- TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- DAMGA VERGİSİ, KONUSU, VERGİLEME ÖLÇÜLERİ, ORANI VE ÖDEME ŞEKİLLERİ- 2 ...
           Halil COŞKUN- İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ ORANI UYGULAMASINDA SON DURUM ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZLI PAYLARIN MEVCUT TÜRK TİCARET YASASI VE DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ - 1 ANONİM ORTAKLIKLARDA İ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Tezcan ATAY- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KURULUŞLAR İLE SERMAYESİNİN YÜZDE ELLİSİNDEN FAZLASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE/BELEDİYELERE AİT ...
           Ahmet ÖZDEMİR- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- KAMU İHALE MEVZUATINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ - 1 ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALELERİNDE MESLEKİ YETERLİLİĞİN BELİRLENMESİNDE MESLEK ODASI ÜYE BELGESİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN KURUMLAR ARASI NAKİL TALEPLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Haluk ESENER- MEDENİ KANUNA GÖRE HAZİNEYE MAL İNTİKALİ ...
           Dr. Halil YILMAZ- KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ - 3 ...
           Burhan ORMANOĞLU- BİR ÖDEME UNSURU OLARAK MAKAM VE GÖREV TAZMİNATLARI - 1 ...
           Burhan ORMANOĞLU- BİR ÖDEME UNSURU OLARAK MAKAM VE GÖREV TAZMİNATLARI - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA BİLİRKİŞİ - 3 ...
           Hidayet MAT- TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE GAYRİMENKULLERDE PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- YENİ BANKACILIK YASASINA GÖRE KOĞUŞTURMA USULÜ VE KOŞULLU SALI VERME ŞARTLARI ...
           Mahmut ERSERT- ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE NAKLEDİLEN PERSONELİN PARASAL HAKLARI - 1 ...
           Erdal SANLI- KIYI KENAR ÇİZGİSİ İLE İLGİLİ SORUNLAR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler