DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Aralık 2007 , 501 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 21/17324 No.lu Abonemiz, SORU- Canlı hayvanlarda müstahsil kesme üst sınırı nedir? Bununla ilgili Tebliğ var mı? Yıllık kaç adet küçük ve büyük ...
           Sayın 58/2138 No.lu Abonemiz, SORU- 8/6 dereceli memurun 09/10/2007 tarihinde 7/3 dereceli mühendis ünvanına atandığında derece aylığı, tazminat ve z ...
           Sayın 79/17770 No.lu Abonemiz, KONU- 13.10.1998 tarihinde göreve başladım. Anılan tarihten önce Emekli Sandığına tabi 3 yıl vekil öğretmenlik görevi ...
           Sayın 38/6998 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği gibi KDV. Kanununa göre perakende satış yapan veya hizmet satan işyerlerinin “fiyatlarımıza KDV. ...
           Sayın 42/17986 No.lu Abonemiz, SORU- Bir nakliyeci olan mükellefimin 18.07.2007 tarihinde ford marka kamyonu mücbir sebeplerle yanmış bulunmaktadır. ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- 12 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5538 sayılı Kanunun 3’üncü maddes ...
           Sayın 06/8063 No.lu Abonemiz, SORU- Bir işverenin yanında ücretli olarak çalışan birinin mesai saatleri dışında aynı işverenle arızi serbest meslek f ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Tereddüt ettiğim bir konuda TÜRMOB kanalıyla Maliye Bakanlığı’ndan Mukteza istedim. Açıklamaya 1 seri no ...
           Sayın 26/6185 No.lu Abonemiz, SORU- Değirmencilik faaliyetinden dolayı fakat şu anda işletmesi faal olmayan ve hiçbir beyannamesini 2 yıldır ibraz et ...
           Sayın 38/1245 No.lu Abonemiz, SORU- Yap-Sat (ticari arsa karşılığı daire teslimi) ile; - İnşaat malzemelerinin alımında ödenen % 18 KDV. işletmenin ...
           Sayın 34/14522 No.lu Abonemiz, SORU- Türkiye’de mukim bir Ltd. Şti. ortağına ait; Yine kendisine ait Yunanistan’daki şahıs firmasının 20 ...
           Sayın 38/11547 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği gibi, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3/a maddesinde; Yönetmelikte belirlenen makam ve rütbe sahi ...
           Sayın 26/11507 No.lu Abonemiz, SORU- Dairemizin GMSİ’den dolayı kayıtlı mükellefimize 2006 yılında kesinti yoluyla ödenen vergilerden dolayı ia ...
           Sayın 06/499 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimizin çalışanı; ikinci bir işyerinde de çalışacak. a)İşyerinde ayda 25 gün (mükellefimizin yanında), ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 06/11971 No.lu Abonemiz, SORU- İtibari hizmet süresiyle ilgili, Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen ve 01.09.1977 tarihinde yürürlüğe giren Ek 5 ...
           Sayın 01/3192 No.lu Abonemiz, SORU- SSK.’lı 07.12.2007 tarihinde emekliliği hak ediyor. Bu tarihte mi müracaat etse iyi olur? 2008 Ocak ayını y ...
           Sayın Ali Rıza DOĞAN, SORU- Şirket olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren bir oteliz. Otellerimiz sadece yaz sezonunda açık olduğundan kış ayları ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- Bir yakınım 01.07.1956 doğumlu. 04.03.1978 yılında 200 gün SSK.’ya prim yatırmış. 11.10.1 ...
           Sayın Mehmet TANRİCİ, SORU- Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktayım. Maaşımdan ayrı olarak ek ders gelirimden bugüne kada ...
           Sayın 38/12343 No.lu Abonemiz, SORU- Şahsım ile ilgili bilgiler şunlardır: Vatandaşlık Numaram : .................. SSK. Sicil Numaram : ......... ...
           Sayın 06/9051 No.lu Abonemiz, SORU- Yakınım olan bir bayan, ikamet ettiği köyde tarım ile uğraşmaktadır. Bağ-Kur Ankara İl Müdürlüğünün yakınımın ika ...
           Sayın 55/10671 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın durumu: 25.06.2007 tarihinden beri özel bir banka şubesinin temizlik ve evrak işlerini yürütüyor. ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ SON DÜZENLEMELER ...
           Tezcan ATAY- DAĞITILAN KÂR PAYLARINDA VERGİ TEVKİFATI VE BEYAN ...
           Hamit DÜNDAR- YASAL UNSURLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINI TAŞIMAYAN BONO İLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN TAKİP YOLLARI VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -12 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Uğur KARADOĞAN- VERGİ DAİRELERİNCE MENKUL MALLARA UYGULANAN HACZİN HUKUKİ NİTELİĞİ ...
           Necmi ASLAN- UZLAŞMA - 2 ...
           Adem BAYDERE- VERGİ BEYANNAMESİNDE E-BEYANNAME UYGULAMASI ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE BELİRTİLEN HESAPLAR, İŞLEYİŞ MEKANİZMALARI VE YEVMİYE DEFTER KAYITLARI ...
           Zekeriya UYANIK- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ OLARAK EMSAL BEDELİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Bülent SEZGİN- İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN GAYRİMENKULLER İLE MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMİNİN KDV. KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           N. İlgihan ATİLA- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU ARAÇLARINA İLİŞKİN KDV. İSTİSNASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI - 1 ...
           Uğur UĞURLU- DAMGA VERGİSİNDE İADE SORUNU ...
           M. Nadir ARICA- MİRASIN AÇILMASI SONRASINDA ALINABİLECEK KORUMA ÖNLEMLERİ - 1 ...
           Nuh IRMAK- SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİ İŞLEYENLERE İLİŞKİN SUÇ DUYURULARI VE BU KONUDA KARŞILAŞILAN BİR SORUN ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALELERİNDE ŞİKAYET HAKKI KULLANILDIKTAN SONRA VAZGEÇİLEBİLİR Mİ? ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular
           Ali Hadi ORHUN- YÖNETİM VE YÖNETİCİLERLE SORUMLULUKLARI ...
           Dr. Halil YILMAZ- YAPIMCININ SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 5 ...
           Harun Hakan BAŞ- MADEN RUHSATLARININ DEVİR VE İNTİKAL PROSEDÜRÜ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ergun ÖZDEMİR- 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER - 2 ...
           Umut TOPÇU- YARGITAY, AYNİ YARDIMIN NAKİT OLARAK ÖDENMİŞ OLMASI DURUMUNDA SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL EDİLEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ ...
           Hüseyin ACAR- PRİME ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR - 2 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK BORCU YOKTUR YAZILARI HAKKINDA TEBLİĞ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- BASIN VE DENİZ İŞ KANUNLARINDA KIDEME BAĞLI HAKLAR VE İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİNİN ROLÜ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE RESMİ BELGE VE ARAÇLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR ...
           Vecdi KARANFİL- DEVLET MEMURLARININ EĞİTİM AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Tezcan ATAY- MESLEK MENSUPLARINDA ETİK KURALLAR - 2 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Y. Ziya ERÇOKLU- MORTGAGE SİSTEMİNİN İYİ ÇALIŞMASI İÇİN KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ, SÜRELERİNİN KISA OLMAMASI, BÜROKRATİK ENGELLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI GEREKİR ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA YER ALAN MUHASEBE YETKİLİLERİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI - 2 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ALT YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONELİN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLARDAN DOLAYI İDARENİN SORUMLULUĞU VAR MIDIR? ...
           Ahmet ÖZDEMİR- İMAR KANUNUNA GÖRE TASARRUFUN KISITLANMASI - 1 ...
           Faruk ŞAHİN- YAT LİMANI TURİZM YATIRIM BELGESİNİN İŞLETME BELGESİNE ÇEVRİLMESİ TALEBİ VE YAT LİMANLARININ İDARESİ ...
           Adil CEYLAN- YÜKSELEN PAZARLARDA MORTGAGE SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ SİSTEMİN MALİ, YASAL VE KURUMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler