DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Aralık 2007 , 502 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 19/14959 No.lu Abonemiz, KONU- 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5084 sayılı Kanun ile yatırımcı gelir ve kurum ...
           Sayın 16/15065 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınım mesken olarak kiraya verdiği dairesi için yoklama fişi düzenlenmişÊ ve 2004, 2005 ile 2006 yıllarınd ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 7 yıldan beri faaliyette bulunduğum işimi terk etmek istiyorum. İşyerimde kullandığım masa, san ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 15 Kasımdan sonra ilaç fiyatları % 7 düştü dolayısıyla eczanelerin stokları TL olarak % 7 düşmü ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- Eşim Telekom Müdürlüğünde çalışmakta iken nakle tabi personel olarak diğer bir kamu kurumuna atanacaktır. Bu atama ...
           Sayın 20/16974 No.lu Abonemiz, SORU- 1 Kasım 2007 tarihli dergide başka bir abonenizin (süresinde verilen veraset ve intikal vergisine ek olarak ilk ...
           Sayın 23/18261 No.lu Abonemiz, SORU- Gelir Uzmanlığı sınavına bu sene 2’nci girişim. Bir aksilik olurda bu senede kazanamazsam seneye artık böy ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Vekalet edilen görevlerde vekalet edilen kadroya dayanılarak pasaport isteminde bulunulabilir mi? Diyelim ki 4& ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- ..........’nin ......... İlçesinde mali müşavirlik yapmaktayım. Matbaacı bir mükellefimin ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 08.01.1990 tarihinde işe başladım. (657 sayılı Kanuna tabiyim) 01.01. 1970 doğumluyum. GVK.R ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Ayhan UÇAR, SORU- Babam 26.12.1941 doğumluydu ve 1969-1985 yılları arasında yaklaşık 16 yıl Hollanda’da çalışması vardı. 1999 yılında vef ...
           Sayın 01/3192 No.lu Abonemiz, SORU- Maden işletmesine ait 2007 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait aylık prim hizmet belgelerini süresi içeris ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen OKurumuz, SORU- 10.10.2006 tarihinde SSK. Bölge Müdürlüğünde taşeron kaydımızı yaptırdık. Asıl firmanın taşeron ...
           Sayın 1227 No.lu Abonemiz, SORU- İtibari hizmet sigortası ile ilgili bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Bir müşterimiz Demir Doğrama-Günısı İm ...
           Sayın Kemal İSLAMOĞLU, SORU- Şöyleki; Çay sektörü adı altında faaliyet göstermekteyiz. Hammadde mamulü olan yaş yaprağı daha önceleri fabrika olarak ...
           Sayın 01/2874 No.lu Abonemiz, SORU- Mükelleflerimizden birinin bir SSK. hesabını öğrenmek istiyorum. Doğum Tarihi: 27.12.1962 SSK.’ya Giriş ...
           Sayın Nevzat YILMAZ, SORU- Babamın Tarım Bağ-Kur’a girişi 01.04.1986, çıkış 19.05.1996, isteğe bağlı Bağ-Kur’a girişi 20.05.1996 şu anda ...
           Sayın 9064 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın beyi 15.03.1988 tarihinde vergi dairesine ve Bağ-Kur’a kaydoluyor. Ancak hiç ödeme yapmıyor ve 2 ...
           Sayın 2589 No.lu Abonemiz, SORU- 01.01.1965 doğumluyum. SSK. işe giriş tarihim 12.08.1980’dir. 2007 yılında yaş hariç emeklilik şartlarım tuttu ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- TOPLUMDA VE VERGİ YASALARIMIZDA BAĞIŞ VE YARDIMLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Zekeriya UYANIK- VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI VERGİ SUÇ VE CEZALARI ...
           Güven KARAKOÇ- KANUNLARINDAKİ BEYANNAME ÇEŞİTLERİ, BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDENME ZAMANLARI VE E-BEYANNAME ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI - 2 ...
           Kürşat ÖDEN- DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Memiş KÜRK- VERGİ İNCELEMELERİNDE ZAMANAŞIMI ...
           M. Nadir ARICA- M‹RASIN AÇILMASI SONRASINDA ALINABİLECEK KORUMA ÖNLEMLERİ - 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- POLİÇE VE UNSURLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME -1 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- DİĞER SERMAYE PİYASASI KURUMLARINA 5582 SAYILI KANUNLA İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞUDA İLAVE EDİLDİ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- İHALE HUKUKUNUN KAYNAKLARI ...
     3.4. Diğer Konular
           Dr. Halil YILMAZ- YAPIMCININ SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU - 3 ...
           Ünal DEMİRCİ- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 6 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- SAĞLIK İHALELERİNDE DEVRİM ...
           Hakkı YILDIRIM- KONSORSİYUMLAR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN EK 5’İNCİ MADDESİNİN IV NUMARALI BENDİNİN UYGULANMASI HAKKINDA EK TEBLİĞ VE GENELGE ...
           Ergun ÖZDEMİR- SSK. AÇISINDAN YASAL KAYIT VE BELGELERDEN ÜCRET ÖDEME BORDROLARI VE ÜCRET HESAP PUSULASININ İŞYERİ DENETİMİNDEKİ YERİ ...
           Ayhan BOSTAN- 5510 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR VE KISMİ SİGORTALILAR ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- YILLIK İZİNDE DİKKATE ALINACAK HİZMET SÜRELERİ VE BİR YARGI KARARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Vecdi KARANFİL- DEVLET MEMURLARININ EĞİTİM AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ - 2 ...
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE UYGULAMAYI İSTEME HAKKININ ÖZELLİKLERİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Tezcan ATAY- MENSUPLARINDA ETİK KURALLAR - 3 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Edat Yücel SEYHAN- Mehmet ÇABUK- ANAYASANIN 40’INCI MADDESİ HÜKMÜ KARŞISINDA YASAYI BİLMEMEK MAZERET MİDİR? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA YER ALAN GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI - 1 ...
           Erdal SANLI- KIYI KENAR İLE İLGİLİ BİR YARGITAY KARARININ İRDELENMESİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- İMAR KANUNUNA GÖRE TASARRUFUN KISITLANMASI - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- TURİZM AMAÇLI YAT YATIRIM BELGESİ TALEBİNDE İSTENEN BELGELER ...
           Harun Hakan BAŞ- 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU UYARINCA KONUT, İŞYERİ VE SOSYAL TESİSLERDE UYGULANACAK PROSEDÜRE GENEL BAKIŞ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler