DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ocak 2008 , 503-504 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 20/16974 No.lu Abonemiz, SORU- Akaryakıt satışlarında belge düzeni ile sorun yaşayan bir mükellefim var. Mükellef özellikle köylülere mazot sat ...
           Sayın 16/11015 No.lu Abonemiz, SORU- 2575 sayılı Yasa 86 ve 2577 sayılı Yasa 61’inci maddelerinde ‘... Ağustos’un birinden Eylül ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sayı 265), malümünüz ilgili Tebliğ de Asgari Geçim İndirimi Uygula ...
           Sayın 40/14018 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere, 265 seri no.lu GVK. Genel Tebliği ile; Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgari Geçim İndi ...
           Sayın 38/6666 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Asgari geçim indiriminde şirket ortağımız olan bir şahıs aynı zamanda yönetim kurulunda görevli ve ücretli ola ...
           Sayın 15/10137 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Serbest meslek faaliyeti ile iştigal etmekteyim. 2007/11 ayda CADDY COMBİ marka aracı sıfır olarak satın aldı ...
           Sayın 42/3936 No.lu Abonemiz, KONU- (Mücavir alanlar dışında) ilçe veya belde belediyelerinin veya belediyelere bağlı iktisadi işletmelerin il merkez ...
           Sayın 20/11099 No.lu Abonemiz, SORU- VUK. 322’nci maddesi uyarınca “kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık ...
           Sayın 63/6915 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest Muhasebecilik faaliyetinde bulunan abonenizim. Muhasebe işlerini yürütmekte olduğum bir şirket mevcuttur. ...
           Sayın 78/6296 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim kendi mermer ocağından çıkardığı blok mermerleri liman teslimi nakliye dahil ihraç kaydı ile satmıştır ...
           Sayın 41/2511 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest bölgede 6 Şubat 2004 tarihinden önce (10/2003) kurulan Kollektif şirket mükellefim var. Bu şirketin KDV., ...
           Sayın 42/9563 No.lu Abonemiz, KONU- Defterini tuttuğum bir şirket 19.07.2006 tarihinde 182.492,00 EURO banka kredisi kullanmıştır. Aylık faiz oranı k ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Tek araçla yolcu taşımacılığı işi yapan 2. sınıf bir mükellefim var. 2006 yılı Mayıs ayında iş ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 501 sayılı Derginizin 30’uncu sayfasındaki 38/6998 no.lu abonenizin sorusu üzerine vermiş ...
           Sayın 20/16974 No.lu Abonemiz, SORU- 1 Kasım 2007 tarihli Dergide başka bir abonenizin (süresinde verilen veraset ve intikal vergisine ek olarak ilk ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Mehmet KAHRAMAN, SORU- Halen çiftçilik yaptığımdan dolayı Bağ-Kur’luyum. 22.03.1985 tarihinde vergi kaydım vardı. Vergi kaydımı sildikten ...
           Sayın 20/11099 No.lu Abonemiz, SORU- Hanımım 04.01.1962 doğumlu olup şimdiye kadar adına ödenen sosyal güvenlik primleri şu şekildedir. Sosyal Güven ...
           Sayın İbrahim KARADUMAN, SORU- Serbest Muhasebeci olarak çalışmaktayım. Ticari faaliyette bulunan bir mükellefimin Bağ-Kur’dan emekli olabilmes ...
           Sayın Hakan GÜL, SORU- 2926 sayılı Kanunun sigortalılığın sona ermesi başlıklı madde 6/b “Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamına tabi bir ...
           Sayın 38/373 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimin:(Erkek) Doğum Tarihi: 10.01.1954 Bağ-Kur Hizmeti: 13.01.1984-30.12.2003 tarihleri arası 19 yıl 11 a ...
           Sayın 06/10059 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın, doğum tarihi 11.09.1962, yaş 45 (Erkek) Türkiye’de İşe Giriş Tarihi: 13.08.1979 Ayrılış T ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- Bir işyerimizde işçi sayısı 50 civarında olmaktadır. 50 işçi çalıştırma sınırı bir ay içerisind ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Yusuf Ziya SARI- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ [Gelir Vergisi Kanunu (1) Md. 32] ...
           Bülent SEZGİN- MÜKELLEF, ŞAHSINA AİT BİNEK OTOMOBİLİ TİCARİ İŞLETMESİNE KİRALAMASI DURUMUNDA, SÖZ KONUSU ARACA İLİŞKİN GİDERLERİ TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE DİKKATE A ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Yüksel BOZDAL- ÜRETİM KOOPERATİFLERİNDE MUAFİYET VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- TAŞITLARDA AMORTİSMAN ...
           Ali Hadi ORHUN- KAPANIŞ ...
           Zekeriya UYANIK- VERGİNİN TARAFLARI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ayhan YAMAN- BAKIR-ÇİNKO-ALÜMİNYUM KÜLÇELERİNDE KDV. TEVKİFATINA YÖNELİK UYGULAMA SORUNLARI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Medeni YAKUT- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN KORUNMA HÜKÜMLERİNDEN İHTİYATİ HACİZ ...
           Nuri ÇEVİK- GENEL OLARAK RANDIMAN İNCELEMESİ, TÜRK VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İPLİK ÜRETEN İŞLETMELERDE FİRE VE ELEKTRİK SARFİYATINA DAYALI RA ...
           Kamil GÜLAYDIN- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TECİL VE TERKİN MÜESSESESİ ...
           İrfan ERMİN- DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI - 3 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- MORTGAGE SİSTEMİNE DEVLET GARANTİSİ VERİLEBİLİR Mİ? ...
           İsmail PAMUK- MÜNFERİT BEYANNAME-ÖZEL BEYANNAME ...
           M. Nadir ARICA- VASİYETNAMENİN AÇILMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- POLİÇE VE UNSURLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME -2 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KİK. KARARLARI IŞIĞINDA YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI - 1 ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİKTE YETİM AYLIĞI HAKKINDA YARGITAY KARARI ...
           Ergun ÖZDEMİR- HİZMET TESPİTLERİ ...
           Atilla POLAT- İHALE KONUSU VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞLERİNİN İŞVERENLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILMASI HALİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR ...
           Ayhan BOSTAN- DEFTER VE BELGELERDE GEÇERSİZLİK HALLERİ VE UYGULANABİLECEK İDARİ PARA CEZALARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           M.S.Y.- EVLATLIK VERİLEN ÇOCUKLAR ASIL ANA/BABALARI ÜZERİNDEN BAĞ-KUR’DAN YETİM AYLIĞI ALABİLİRLER Mİ? ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞÇİYE ÜCRETLİ İZİN KAZANDIRAN YENİ DÜZENLEMELER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ELLE TAŞIMA İŞLERİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Vecdi KARANFİL- DEVLET MEMURLARININ EĞİTİM AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ - 3 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Tezcan ATAY- MESLEK MENSUPLARINDA ETİK KURALLAR - 4 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Adil CEYLAN- YÜKSELEN PAZARLARDA MORTGAGE SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ SİSTEMİN MALİ, YASAL VE KURUMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ - 3 ...
           Ömer KÖSE- BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARI HACZEDİLEBİLİR Mİ? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA YER ALAN GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI - 2 ...
           Erdal SANLI- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ SATIŞ BEDELİNİN GERİ ÖDENMESİ - 1 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- İMAR MEVZUATINDA YETKİ KULLANANLAR - 1 ...
           Faruk ŞAHİN- TÜRK BAYRAKLI YATLAR İÇİN TURİZM YAT İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİNDE İSTENEN BELGELER ...
           Harun Hakan BAŞ- 5232 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMEYE GENEL BA ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler