DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Şubat 2008 , 506 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 35/14634 No.lu Abonemiz, SORU- 1998 yılında okuldan mezun olup, 05.10.1998 tarihinde ön lisans mezunu olarak göreve başladım. 30.06.2001 tarihi ...
           Sayın 64/613 No.lu Abonemiz, SORU- 30.09.2007 tarihinde işletmenin bir demirbaşının amortisman gideri 30.000 YTL.’dir. 31.12.2007 tarihinde dem ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Abim berberlik yapıyordu ve 28.09.2007’de işi bıraktı dükkanını kapattı ve aynı gün ..... ...
           Sayın 06/11534 No.lu Abonemiz, SORU- 1940 yılında orman vasfını yitirmiş orman içinde hazine arazisi devletimizin vatandaşı olan (K)’ce kullanı ...
           Sayın 16974 No.lu Abonemiz, SORU- Karate üzerine faaliyet gösteren karate ihtisas kulübü isimli bir mükellefim var. Dernekler Yasası gereği dernek st ...
           Sayın 33/17061 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği gibi yabancı para cinsinden yapılan finansal kiralama sözleşmelerine istinaden ödenen kira faturaları ...
           Sayın 5741 No.lu Abonemiz, SORU- .......... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ........ sicil numaralı mükellefiyiz. 14.07.2005 tarih ve 56 sayılı Tarım ve K ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 2007 yılına ait yasal defterlerimi 2006 yılı defterlerime 31.01.2007 tarihinde ara tasdik yaptı ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre şartları taşıyan 6/3’de olan bi ...
           Sayın 01/15356 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Mali Müşavirliğini yaptığım bir firma 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden kamu kurumundan hizmet alım i ...
           Sayın 48/16540 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Sahil bölgelerindeki yetersiz kaynaklar nedeni ile, ihtiyaç sahiplerine yeterince su temini, kuyulardan ̶ ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Asgari geçim indiriminde eksik çalışma günü varsa nasıl hesaplanacaktır? 505 sayılı Derginizde ...
           Sayın 48/2213 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim 2’nci sınıf işletme olarak nakliyecilik yapmakta ve KDV. beyannamelerini üçer aylık dönemler hal ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Halil YILDIZ, SORU- İki ayrı İl’de Bağ-Kur’um vardı. Her birinin Bağ-Kur numarası ayrı ayrı idi. Bir İl’de Bağ-Kur’um d ...
           Sayın 14/8813 No.lu Abonemiz, KONU- Kardeşim 7.9.1972 doğumlu olup 14195685 Sigorta Sicil Numarasında kayıtlı bulunmaktadır. Çalıştığı İşyeri Sahibi ...
           Sayın 09/15737 No.lu Abonemiz, SORU- SSK. numarası ile Mahalli İdare Birliği ........ Sel Sahil Sulama Birliğinde (Kamu Kuruluşu) işçi olarak çalışma ...
           Sayın 34/4750 No.lu Abonemiz, SORU- Limited şirket ortağı bir tanıdığım 1.10.1977 tarihinde ilk defa SSK.’lı olmuş daha sonra Bağ-Kur’lu ...
           Sayın Dilek DURUKAN, KONU- 1968 doğumlu olan kız kardeşim Alman vatandaşı ile evlenerek 2001 yılından beri Almanya’da ikamet etmektedir. (Halen ...
           Sayın 12/18018 No.lu Abonemiz, SORU- 1.1.1956 doğumlu olan biri 1.1.1984-31.7.1984 tarihleri arasında Bağ-Kur’a prim yatırmış 1976-1978 yılları ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Cumhur İnan BİLEN- SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYAN ESASLARI VE VERGİLEMESİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞANLARA VERİLEN YEMEK ÇEKLERİNİN GELİR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Feyzullah DURGUT- TİCARİ KAZANCIN NİTELİĞİ, TESPİT YÖNTEMLERİ VE BEYAN ZAMANI ...
           Cemal KILINÇ- OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Ali Hadi ORHUN- BENİM OĞLUM BİNA OKUR ...
           İrfan ERMİN- 2007 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİSEL DURUMU - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- GAYRİMENKUL MALİYETİNİ OLUŞTURAN KREDİ FAİZLERİNİN KAYITLARA İNTİKALİ ...
           Altar Ömer ARPACI- GİDERLERİN BELGELENDİRİLMESİNDE GENEL ESASLAR ...
           Kamil GÜLAYDIN- MERKEZİ VEYA ŞUBESİ SERBEST BÖLGELERDE BULUNAN MÜKELLEFLERİN MÜŞTEREK GENEL GİDERLERİ İLE AMORTİSMANLARININ DAĞITIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA ...
           Hakkı YILDIRIM- KREDİ KARTLARI İLE YAPILAN SATIŞLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR ...
           Tezcan ATAY- Ba-Bs FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİNDE UYULACAK YENİ USUL VE ESASLAR (2008 Yılı ve Müteakip Yıllarda Mal ve Hizmet Alımları İle Satışla ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Zekeriya UYANIK- 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE RESMİ DAİRE TABİRİ ...
           M. Nadir ARICA- SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- POLİÇEDE CİRO SİLSİLESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Ahmet ÖZKAN- BAĞ-KUR’LA İLİŞİĞİ KESİLENLERİN SAĞLIK KARNELERİNİ NE ZAMANA KADAR KULLANABİLECEKLERİNİN AÇIKLANMASI ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5698 SAYILI KANUNLA 1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK GENELGESİ ...
           Atilla POLAT- İHALE KONUSU İŞLERDE TEMİNAT İADESİ İÇİN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ARANILMASININ İSTİSNASI ...
           Doğan KESKİN- İŞYERİNDE BİLGİSAYARIN ŞAHSİ İŞLERE KULLANIMI VE SONUÇLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Murat GÖKTAŞ- ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İŞÇİLER İÇİN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ HANGİ DURUMLARDA HAZİNECE KARŞILANIR? ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUNMA HAKKI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM YAT İŞLETMESİ TEMSİLCİLİĞİ BELGESİ TALEBİNDE İSTENEN BELGELER ...
           Harun Hakan BAŞ- 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNUN UYGULAMA PROSEDÜRÜNE, DERNEK KURULUŞU, FESİH VE KAPANMASINA GENEL BAKIŞ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YASAK FİİL VE DAVRANIŞ NİTELİĞİNDE OLMAYAN BİR HUSUS NEDENİYLE YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ ...
           Suat ŞİMŞEK- KAMULAŞTIRMANIN VERGİ BOYUTU -1 ...
           Adil CEYLAN- ORMAN VE HAZİNE ARAZİLERİNDE BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİ YER BULMA, BAŞVURU, ÖN İZİN, KREDİ-HİBE VE PROJELENDİRME -2 ...
           Dr. Halil YILMAZ- KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU - 2 ...
           Erdal SANLI- KEFALET VE İCRA İNKAR ÖDENCESİ - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ÜZERİNE VERGİ BORCU NEDENİYLE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI -2 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE İLAVE EDİLEN ÖZEL HÜKÜMLER ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KUM-ÇAKIL İŞLETMECİLİĞİ - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler