DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Mart 2008 , 507 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- İki ortaklı bilanço usulüne göre defter tutan mükellefimiz yaptığı işe bir iş ilave ederek Limited Şirket kurmak ...
           Sayın 63/6915 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 8.000 YTL.’lik satışları banka ve PTT kanalı ile ödeme zorunluluğu getirilmiş olup, bu zorunluluk kapsam ...
           Sayın 66/9845 No.lu Abonemiz, SORU- 5615 sayılı Yasa ile değişen 5084 sayılı Yasanın 3’üncü maddesi 49 İl’de 01.01.2004-31.12.2008 tarihl ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 167 sayılı Yeraltı Suları Kanuna ek 4916 sayılı Yasanın 22’nci maddesinde bu miktarı aşan ...
           Sayın 06/13832 No.lu Abonemiz, SORU- Aşağıda belirtmiş olduğumuz konuda görüşlerinizi bildirirmisiniz? .......... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ....... ...
           Sayın 14546 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi dairelerinin araç satışları sırasında karşılaşılan aşağıdaki konular hakkında bilgi verirmisiniz? 1-Vergi da ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan okul inşaatının yapım işini noter aracılığı ile ö ...
           Sayın 03/16822 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim bilanço usulünde defter tutmakta (2008 yılından itibaren işi ben yapacağım), 2005 Aralık ayı KDV. ...
           Sayın 33/6415 No.lu Abonemiz, SORU- Ekte göndermiş olduğum tablodaki 8’inci sütunda yer alan rakamların (Devreden KDV. 1.400 YTL.) nerden geldi ...
           Sayın 06/5344 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Muhasebe işlemlerini takip ettiğimiz bir öğretmen evinde, üyelerin yapmış olduğu üye aidatları ve dışarıdan vey ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Mehmet DÖNMEZ, SORU- 03.06.1984 tarihinde SSK. girişim vardır. Halen sigortalılığım devam etmektedir. 31.12.2007 itibariyle 7196 gün sigortam b ...
           Sayın Hüseyin MERT, KONU- SSK. No. : .................. Başlangıç tarihi : 20.04.1972 Gün : 472 Bağ-Kur (Tarım) : .................. Başlama tar ...
           Sayın Mehmet Ali ÇAKIR, SORU- Gerekli prim günümü ödedim. Askerlik borçlanmamı ödedim. Emekli olmak isteğimi 2007 Ağustos ayında dilekçeyle ilgili SS ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- SSK.’na tabi olarak çalışan işçiye verilen aile zammının asgari ücretin %10’luk kıs ...
           Sayın 31/17335 No.lu Abonemiz, KONU- Bayan mükellefim ilk defa bir yerde sigortalı olarak işe başladı. Başlama tarihi 01.03.2007, doğum tarihi 1959. ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Cemal KILINÇ- GELİRİN UNSURLARI, TOPLANMASI VE BEYANI ...
           Necmi ASLAN- ŞAHSİ SERVETE DAHİL ARSALARIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİTLERE VERİLMESİ SURETİYLE YAPILAN İNŞAATLARA İLİŞKİN VERGİLEME VE MUHASEBE UYGULAMALARI ...
           İrfan ERMİN- 2007 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Mustafa Gürhan ACAR- ECRİMİSİL ÖDEMELERİ TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ? ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- İKTİSADİ KIYMETLERDE MALİYET BEDELİNİN OLUŞUMU ...
           Altar Ömer ARPACI- VAZGEÇİLEN ALACAKLAR VE MUHASEBESİ ...
           Yusuf Ziya SARI- BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN “Ba” ve “Bs” FORMLARI... ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Bülent SEZGİN- KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINDA BELGE DÜZENİ SON YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE) ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- (MURİSİN) ALTSOYUNUN MİRASÇILIĞI ...
           Güven KARAKOÇ- VERGİ TARHİYATLARINA KARŞI MÜKELLEFLERİN VE CEZA SORUMLULARININ BAŞVURU YOLLARI ...
           Volkan AKSOYOĞLU- 5728 SAYILI KANUN SONRASI KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE UYGULANACAK HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- POLİÇEDE CİRO SİLSİLESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME-2 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI KURULU KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN SERİ: IV, NO: 7 TEBLİĞİN YERİNE SERİ: IV, NO: 38 SAYILI TEBLİĞİNİ YÜRÜRLÜĞE KOYDU ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ALT YAPI VE ULAŞIM HİZMETLERİ VE DENETİM YETKİSİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           A. Kadir İLBAŞ- DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR? ...
     3.4. Diğer Konular
           Ali Hadi ORHUN- ÖZÜRLÜLER VE ÖZÜRLÜLEŞTİRİLEN TERÖR MAĞDURLARI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ VE EMZİRME YARDIMI ÖDEMELERİNDE YENİ UYGULAMA ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ergun ÖZDEMİR- HİZMET ALIM İHALELERİNDE TEMİNAT İADELERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Yunus YELMEN- KIDEM TAZMİNATININ ASKERLİK, EMEKLİLİK, EVLENME VE ÖLÜM HALLERİNDE ÖDENME USUL VE ESASLARI ...
           Doğan KESKİN- İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAZILI YAPILMAMASININ SONUÇLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ EKİPMANLARININ KULLANILMASINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- BELGELİ YAT İŞLETMELERİNE AİT YATLARIN TİPLERİ, NİTELİKLERİ VE BU YATLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR ...
           Suat ŞİMŞEK- KAMULAŞTIRMANIN VERGİ BOYUTU -2 ...
           Vecdi KARANFİL- KEFALET KANUNUNDAKİ HİZMETTEN ÇIKARMA UYGULAMASININ BU KONUDAKİ YENİ KARARLAR IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Sami SÜZER- GELİR İDARESİNİN YENİDEN YAPILANMASI ...
           Adil CEYLAN- ORMAN VE HAZİNE ARAZİLERİNDE BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİ YER BULMA, BAŞVURU, ÖN İZİN, KREDİ-HİBE VEPROJELENDİRME -3 ...
           Dr. Halil YILMAZ- KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU - 3 ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ÜZERİNE VERGİ BORCU NEDENİYLE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI -3 ...
           Tezcan ATAY- YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASINDA GELİNEN SON NOKTA (Kanun Tasarısında Uygulama Yeniden Getirilmektedir) ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2008 YILINDA MEMURLARDAN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ 1 SIRA NO.LU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- SAYIŞTAYIN MALİ SORUMLULUK MÜESSESESİNE BAKIŞI ...
           Erdal SANLI- KEFALET VE İCRA İNKAR ÖDENCESİ - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KUM-ÇAKIL İŞLETMECİLİĞİ - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler