DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Mart 2008 , 508 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bildiğiniz üzere 213 sayılı VUK.’nun 128’inci maddesine 5345 sayılı Kanunla 16.05.2 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 505 sayılı Derginizin Sorular-Cevaplar Bölümünün 32’nci sayfasında canlı hayvan teslimler ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Müşterim sürekli nakit sıkıntısı içinde olduğundan kendisinin ve arkadaşlarının kredi kartların ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 04.01.2008 tarih 26746 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV. Tebliğinin tevkifat uygulam ...
           Sayın 16900 No.lu Abonemiz, SORU- Yatırım indiriminden yararlanmak için bir mükellef 2004 yılında yatırım teşvik belgesinin fotokopisini ve Hazine Mü ...
           Sayın 13806 No.lu Abonemiz, SORU- “Vergi Teminatı: Madde 55- Mükelleflerin fabrika, imalathane, ticarethane, şube, satış mağazası ve depoların ...
           Sayın 63/15907 No.lu Abonemiz, KONU- 23.11.2001 tarihinde % 60 oranında özürlü olarak devlet memuriyetine başlayan ve hala bu göreve devam eden bir e ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 06/7174 No.lu Abonemiz, SORU- Bayan bir yakınım 1962 doğumludur. İşe giriş tarihi 1.1.1987’dir. 1400 gün SSK. gün toplamı var. Ayrıca 474 ...
           Sayın Kemal TUNAY, SORU- 1965 doğumluyum, şu an İsteğe Bağlı SSK.’lıyım ve düzenli isteğe bağlı primlerimi ödüyorum. 10 yıllık SSK. primim var. ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Mükelleflerimden birisi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. SORU- 1982 yılında SSK.’l ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- 657 sayılı Kanuna göre çalışmakta iken emekliliğine 4 yıl kala görevinden istifa edip yurt dışında şirket kurup ça ...
           Sayın 31/7577 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum tarihi : 26.05.1969 Erkek. SSK. Giriş : 15.08.1988 (105 gün hizmeti var ve Bağ-Kur hizmeti ile birleş- ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Mükelleflerim arasında bulunan bir işletmede iki ayrı faaliyet kolunda işçi çalıştırılmaktadır. ...
           Sayın Fayik DEMİR, SORU- Babam .......’in 01.05.2007-24.03.2008 tarihleri arasındaki almış olduğu 5372,19 YTL. SSK. maaşının borç kaydedilmesi ...
           Sayın 20/5319 No.lu Abonemiz, SORU- Bir müşterimin sosyal güvenlik durumu şöyledir. 1-Doğum Tarihi: 06.01.1970 Bayan 2-SSK. hizmeti yok. 3-Esnaf B ...
           Sayın 07/5226 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımızın emeklilikle ilgili durumu aşağıda belirtildiği gibidir. 1- 05.04.1976 tarihinde SSK. ........... ...
           Sayın 45/4895 No.lu Abonemiz, KONU- Babam 8.5.2003 tarihinde vefat etti. 1981-1982 yıllarından toplam 378 gün SSK.’sı var. 2 yıl (24 ay) askerl ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- KURUMLARDA DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI VE MUHASEBESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN TESPİTİ VE MUHASEBE KAYITLARINA İNTİKALİ ...
           Bülent SEZGİN- 5728 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Hakan EKİNCİ- FAİZ VE KUR FARKLARININ SABİT KIYMET DEĞERLEMESİNDEKİ YERİ ...
           Ali Hadi ORHUN- YASAKLAR ...
           Nuri ÇEVİK- DEFTER VE BELGELERİN ZAMANINDA İBRAZ EDİLMEMESİ İLE MÜKELLEFLERDEN İSTENEN BİLGİLERİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ DURUMUNUN VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE ...
           Mehmet SAY- e-BEYANNAMENİN GETİRDİKLERİ VE MUHASEBECİLİK HİZMETLERİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Kamil GÜLAYDIN- Köksal KÖKEN- SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULARINDA BELGE DÜZENİ KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI VE KAZANCIN BEYANI ...
           İrfan ERMİN- TURİZM İŞLETMELERİNDE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI, FARKLI VERGİ ORANLARINA TABİ MAL VE HİZMETLER İLE KDV. İNDİRİMİ VE İNDİRİMİ KABUL EDİLMEYEN KDV. ÖZELLİKLERİ ...
           Memiş KÜRK- BİNEK OTOMOBİLİ KİRALAMA ŞİRKETLERİNDE KDV. UYGULAMASI ...
           Cengiz SAZAK- AYNİ BAĞIŞLARDA KDV. UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI - 1 ...
           Sami SÜZER- VERGİ DÜZENLEMELERİ ÜZERİNE ...
           Hakkı YILDIRIM- FORWARD İŞLEMLERİ VERGİYE TABİ Mİ? ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- POLİÇEDE CİRO SİLSİLESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 3 ...
           Medeni YAKUT- SERMAYE ŞİRKETLERİ AÇISINDAN TASFİYEYE BAKIŞ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ŞİRKET İLE VEKİL ARASINDA KURULAN HUKUKİ İLİŞKİ VEKALET AKDİNDE İMZASI BULUNAN MÜDÜRÜN MÜDÜRLÜK YETKİSİNİN KALDIRILMASI HALİNDE SONA ERER Mİ? ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA ASKERLİK VE YURTDIŞI ÇALIŞMALARI BORÇLANMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Atilla POLAT- (DEVREDİLEN) SSK. SİGORTALI İL/SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİNDE “OTOMATİK İCRA” DÖNEMİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA USULLERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- TARIMDA İŞ VE İŞÇİ BULMA ARACILIĞINA İZİN VERİLMESİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU PERSONELİNE YAPILAN ÖDEMELER KONUSUNDA 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE 2008/13055 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE GETİRİLEN YENİ DÜZE ...
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ÇEKİLME HAKKI - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- MAVİ BAYRAK NEDİR? ...
           Harun Hakan BAŞ- 5535 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİL VE TERKİNİNE İLİŞKİN KANUNA İSTİNADEN UYGULANAN PROSEDÜRE 1416 SAYILI YASA KAPSAMINDA BAKIŞ ...
           Adil CEYLAN- ORMAN VE HAZİNE ARAZİLERİNDE BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİ YER BULMA, BAŞVURU, ÖN İZİN, KREDİ-HİBE VE PROJELENDİRME -4 ...
           Dr. Halil YILMAZ- KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU - 4 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ...
           Ünal DEMİRCİ- ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ÜZERİNE VERGİ BORCU NEDENİYLE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI -4 ...
           Erdal SANLI- KIYMETLİ EVRAKTA ÖDEMENİN İSPATI ...
           Ahmet ÖZDEMİR- BELEDİYE ZABITASI - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler