DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Nisan 2008 , 509 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 53/11201 No.lu Abonemiz, SORU- A şahsı, 2006/12 ayda 10 yıl vadeli (120 ay) banka kredisi kullanmak suretiyle Ankara’da satın almış olduğ ...
           Sayın 34/17234 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınım 1998 Ağustos ayında kendisi için hayat sigortası yaptırmış olup 2008 Şubat ayında bu sigortayı sonla ...
           Sayın 21/17532 No.lu Abonemiz, SORU- Zahireci bir tanıdık çiftçilerden satın aldığı ürünleri borsaya tescil ettirip % 1 üzerinden müstahsil makbuzu i ...
           Sayın 05/14959 No.lu Abonemiz, KONU- 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87’nci maddesi hükmü gereğince Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin gen ...
           Sayın 16872 No.lu Abonemiz, SORU- 23.12.2006 tarihinde yurt dışında (Irak) yanan araçla ilgili TC. Musul Başkonsolosluğunun 31.01.2008 tarihli tutana ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İşletmenin işe başlamasından önce kanunen tutması gereken defterleri tasdik ettirmesi gerekir. ...
           Sayın 45/5973 No.lu Abonemiz, KONU- Cami Yaptırma Derneğine ait işyeri Basit Usul Gelir Vergisi mükellefine kiraya veriliyor. SORU- 1- Derneğin elde ...
           Sayın 09/936 No.lu Abonemiz, SORU- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve özel okullar muhtasar beyannameleri elektronik ortamda göndermek ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- (A) vergi dairesinin yakalamalı haczine istinaden (B) vergi dairesi yetki alanında (başka şehir ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir yakınımın sorunu hakkında sizden görüşlerinizi ve emsal teşkil eden mahkeme kararı veya uym ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Kaskolu taşıtlarımız veya bina sigortası kapsamında olan otomatik kapılarımız hasar gördüğünde ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Bir gerçek kişi 2007/10 ayında 1’inci el 4 adet binek oto almış ve faturalarını da muhafa ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 20/2919 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın annesi 01.06.1947 doğumlu. 01.07.1979 tarihinde SSK. girişi var ve 210 gün SSK. primi ödenmiş bugün ...
           Sayın Sami AKŞAHİN, SORU- Vergi dairesine kayıtlıyım. Yani mükellefim. Bir fıstık hali yapmaktayım. Ruhsatı fotokopisi dilekçemin ekindedir. Ne kada ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir tanıdığım, 1980 yılında babası tarafından kurulan A.Ş.’nin kurucu ortağı olmuş ve yön ...
           Sayın 57/8859 No.lu Abonemiz, SORU- Bayan bir yakınım 1960 doğumlu, 1992 yılında Bağ-Kur başlangıcı var, Şuan 15 yıl (5400 gün) hizmet süresi olmuş ...
           Sayın 09/756 No.lu Abonemiz, SORU- ......... ismindeki yakınım 06.10.1983 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra askerlik borçl ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- 01.11.1989 tarihinde Vergi Dairesinde sözleşmeli memur (SSK.’lı) olarak çalışmaya başladı ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Serdar AYTEKİN- MÜKELLEF GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI GELİRİNİ YÜKSEK BEYAN EDEREK VERGİ AVANTAJI SAĞLIYOR ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Genel Bütçeye Doğan Nur) ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- 2007 HESAP DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Altar Ömer ARPACI- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           N. İlgihan ATİLA- DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARINA YAPILAN MAL VE HİZMET TESLİMLERİ İLE İLGİLİ KDV. İSTİSNALARI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- SÜRATLE DEĞİŞTİRİLEN KANUNLAR HATALARI DA BİRLİKTE GETİRİYOR ...
           M. Nadir ARICA- EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI - 2 ...
           - VERGİ KAYIP VE KAÇAĞIYLA MÜCADELE İÇİN NAKİT KULLANIMI AZALTILMALIDIR ...
           Abdullah KİRAZ- VERGİLENDİRMEDE ADALET VE ETKİNLİK İLKESİNİN ÜLKEMİZ VERGİ SİSTEMİ AÇISINDAN ANALİZİ ...
           Ali Hadi ORHUN- ŞAKACI AYIMIZ ...
           Zekeriya UYANIK- KAMUYA YARARLI DERNEKLERE TANINAN VERGİSEL AYRICALIKLAR ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU KONUTLARI KANUNU KAPSAMINDAKİ KONUTLARIN 2008 YILI AYLIK KİRA BEDELLERİ 317 SIRA NO.LU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ İLE YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE YAPILMAYAN İŞLER İÇİN KESİNTİ YAPILIR MI? ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- POLİÇEDE CİRO SİLSİLESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 4 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Av.Atilla İNAN- BELEDİYELERİN KURULMASINA VE KAPATILMASINA İLİŞKİN SON YASAL DÜZENLEME ...
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Yunus YELMEN- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYA YÖNELİK İŞ SÖZLEŞMELERİNDE SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 2008 YILI GELİR VE AYLIK ARTIŞLARI HAKKINDA GENELGE ...
           Ergun ÖZDEMİR- ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARI ...
           Ersin UMDU- YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK TÜRK İŞÇİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE TEMEL HAKLARIN DURUMU ...
           Doğan KESKİN- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE TEMEL HAKLARIN DURUMU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- AYLIK İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ VE CEZAİ İŞLEM ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ÇEKİLME HAKKI - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ahmet ÖZDEMİR- BELEDİYE ZABITASI - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- MAVİ BAYRAK’A BAŞVURU NASIL YAPILIR? ...
           Ünal DEMİRCİ- DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ÜZERİNE TAM YARGI DAVASI - 1 ...
           DANIŞTAY- DANIŞTAY KARARI ...
           Suat ŞİMŞEK- İMAR VE İNŞAAT HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAKLAR AYKIRI YAPILANMA HAKKI - 1 ...
           Adil CEYLAN- ORMAN VE HAZİNE ARAZİLERİNDE BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİ YER BULMA, BAŞVURU, ÖN İZİN, KREDİ-HİBE VE PROJELENDİRME - 5 ...
           Dr. Halil YILMAZ- KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU - 5 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- TÜRKİYE’DE YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNEBİLMELERİ ...
           Erdal SANLI- VEKİL EDEN İLE VEKİL ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler