DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Mayıs 2008 , 512 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 60/8582 No.lu Abonemiz, SORU- İlçemizde bulunan bir lisenin kız öğrenci pansiyonu bulunmaktadır. Lise kız öğrenci pansiyonuna ihale ile almış o ...
           Sayın 06/15985 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Limited Şirket ortaklar kuruluna ve konut yapı kooperatifi yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı adı altında ü ...
           Sayın 31/1451 No.lu Abonemiz, SORU- 01.05.1971 doğumluyum. 11.02.1992-02.03.1992, 04.03.1992-04.05. 1992, 06.05.1992-22.05.1992, 05.04.1993-30.04.199 ...
           Sayın 05/14959 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Basit usul minibüsle yolcu taşıma faaliyetinde bulunan mükelleflerin belge düzeni açısından yolcu taşıma bile ...
           Sayın 48/18452 No.lu Abonemiz, SORU- 511 sayılı Dergide yeralan bir soruya verilen cevabın yanlış olduğunu düşünüyorum. Soruya ilişkin açıklamamı ekt ...
           Sayın 48/18452 No.lu Abonemiz, SORU- 511 sayılı Dergide yeralan bir soruya verilen cevabın yanlış olduğunu düşünüyorum. Soruya ilişkin açıklamamı ekt ...
           Sayın 10/8216 No.lu Abonemiz, SORU- Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığınca 27.03.2008 tarih ve 030811 sayılı yazı ile Hyunda ...
           Sayın 42/411 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Belediyelerin İmar Kanununun 18’inci maddesini uygulayarak arazilerden kendi adlarına tescil edilen küçük ...
           Sayın 24/10769 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 2008 yılında Bilanço Defterine Tabi Mükelleflerde 8.000 YTL. ve üzeri bildiriliyor, geri kalana alım ve hizme ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 2006 yılında 2005 yılına ait indirimli orana tabi KDV. iademizi nakit olarak alırken vergi dair ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Ağabeyim 13.01.1955 doğumlu olup 01.10.2000 yılında Bağ-Kur zorunlu sigortalılığı başladı. Y ...
           Sayın Yaşar DÜNDAR, SORU- Balıkesir Bağ-Kur İl Müdürlüğünün 28.04.1989 tescil tarihli sigortalısıyım. O günden bugüne kadar Kuruma çeşitli ödemelerd ...
           Sayın 09/6221 No.lu Abonemiz, SORU- Ortağı bulunduğum bir yapı kooperatifinin inşaat işleri tamamlanmış, tapuları üyeler adına çıkarılmış, konutlar ü ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Erdoğan DEDEOĞLU- GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA BELEDİYELERE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- RAKAMLAR REVİZE EDİLİRKEN (265 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Revize Edilemez Mi?) ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Arzu KAYA- ELEKTRONİK FATURA KAYIT SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİNDE GELİNEN SON NOKTA ...
           Barış EVREN- BANKALARA ÖDENEN POS KOMİSYONLARI VE Ba FORMLARI ...
           İrfan ERMİN- VERGİ UYGULAMALARINDA BELGE DÜZENİ -3 ...
           Tezcan ATAY- Mustafa KULAK- VERGİ LEVHALARININ TASDİKİ ...
           Zekeriya UYANIK- GEÇİCİ VERGİDE % 10’LUK YANILMA PAYI ...
           Erkan KORKMAZ- Genco Abdullah TEKTÜRK- 5326 SAYILI KABAHATLER YASASI VE 213 SAYILI VERGİ USUL YASASI KAPSAMINDA VERGİ SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Arif ÖZEFE- HİZMET TESLİMLERİNDE KDV. UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN UYGULAMASINDA İHTİYAT TEDBİRLERİ - 2 ...
           Abdullah KİRAZ- KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE VERGİ KAYIP VE KAÇAĞINI ÖNLEMEK İÇİN NAKİT KULLANIMININ AZALTILMASINA YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER ...
           Ali Hadi ORHUN- HA HASAN DAYI, HA DAYI HASAN VERASET’KEN VER-ESAT’A DÖNÜŞÜM ...
           Ömer KÖKSAL- DAMGA VERGİSİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI HUSUSLAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- KIYMETLİ EVRAKTA DEF’İ VE ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 7 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI KURULU ALT YAPI YATIRIM ORTAKLIĞI (AYO) FORMÜLÜ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- İHALE DÖKÜMANINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİ ...
           Beyazıt ABLAY- “İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILIP YAPILAMAYACAĞI”NA YÖNELİK İNCELEME KISTASLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 506 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLULUK SİGORTASI HÜKÜMLERİ - 1 ...
           Ahmet TEKİN- EMEKLİ OLAN VEYA AKTİF SİGORTALI OLAN İŞVERENLERİN SİGORTA PRİM YÜKÜ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Yunus YELMEN- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADAKİ USUL VE ESASLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- ÇALIŞMA BELGESİ NE ZAMAN VE NASIL VERİLECEK? ...
           Hüseyin ACAR- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Sami SÜZER- 5760 SAYILI KANUNLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME ...
           Dr. Halil YILMAZ- MESLEK MENSUBUNUN MAHKÛMİYETİNİN YASAL SONUCU OLARAK MESLEĞİ İCRA ETMEKTEN YOKSUN BIRAKILMASI - 3 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ÇEKİLME HAKKI - 5 ...
           Erdal SANLI- HUKUK MAHKEMELERİNDE İSTİNAF - 3 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- TÜTÜN MAMULLERİNE İLİŞKİN CEZALAR - 1 ...
           Hasan TURGUT- ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA YAPILAN ATAMALARA İLİŞKİN DAVALAR - 2 ...
           Memiş KÜRK- KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KULLANDIRILAN KREDİLERDE BSMV. İSTİSNASI ...
           Faruk ŞAHİN- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) NEDİR? ...
           Suat ŞİMŞEK- TÜM YÖNLERİYLE KAMUYA AİT TAŞINMAZLAR İLE ORMANLARIN TURİZM YATIRIMCILARINA TAHSİSİ - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ÜZERİNE TAM YARGI DAVASI - 4 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler