DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Haziran 2008 , 513 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- ....... Vergi Dairesi Başkanlığı ....... İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğünde görev yapmaktayım. . ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- ....... Vergi Dairesi Müdürlüğüne kayıtlı mükellefi ........ 29.9.2005 tarihinde iki ortaklı ad ...
           Sayın 06/4726 No.lu Abonemiz, SORU- İştirakimiz olan S. Ltd. Şti.’nin Temmuz 2007’de tasfiye işlemleri tamamlanarak faaliyeti sona erdiri ...
           Sayın 01/8780 No.lu Abonemiz, SORU- Bir Ltd. Şti.’nin 2004 yılına ait kazancına yatırım indirimi istisnası uyguladık. Gelir Vergisi Kanununun G ...
           Sayın 22/17857 No.lu Abonemiz, SORU- 512 sayılı Mesleki yayınınızın 32’nci sayfasında 05/14959 sayılı abonenizin sormuş olduğu 2’nci soru ...
           Sayın 26/9234 No.lu Abonemiz, SORU- Açmış olduğum bir dava ile ilgili olarak (X) İlçesi Adliyesi veznesine mahkeme harcını yatırdım. Dava lehime sonu ...
           Sayın 55/15191 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimiz olan bir şirkete EPDK. tarafından 57.000,00 YTL. İdari Para Cezası kesilmiş. İlgili Kurum para ceza ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Ayşe DEMİREL, SORU- Eşim vefat etti. Eşimin 70 gün sigortası vardı. 2 yıl askerlik yapmıştır. Askerliğini borçlanırsam emekli olabilirmiyim? ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 07.02.1960 doğumluyum. 05.06.1982-18.02.1987 yılları arasında yurt dışında çalıştım. 08.02.1988 ...
           Sayın Abdurrahman YİĞİTTEKİN, SORU- 07.06.1957 doğumluyum. 08.03.1985-26.05.1987 tarihleri arasında Libya’da çalıştım. Söz konusu çalışmamı bor ...
           Sayın 2277 (EMS) No.lu Abonemiz, SORU- 08.05.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni SGK.’na göre Bağ-Kur sigortal ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Erdoğan DEDEOĞLU- İŞLETMEDE ÇALIŞANLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERDİKLERİ ZARARLAR NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNATLARIN, MÜKELLEFİN TİCARİ KAZANCININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKAT ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Hakkı YILDIRIM- KONSİNYASYON SURETİYLE YAPILAN SATIŞLAR ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRELER - 1 ...
           Nuri ÇEVİK- İŞLETME İÇİ YATIRIMLARI TEŞVİK ETMENİN BİR YÖNTEMİ OLAN YENİLEME FONU ...
           Kamil GÜLAYDIN- VERGİ HUKUKUNDA DEĞERSİZ ALACAKLAR VE VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ...
           İrfan ERMİN- VERGİ UYGULAMALARINDA BELGE DÜZENİ -4 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- FUARLARDA STAND AÇAN FİRMALARIN BURADA YAPMIŞ OLDUKLARI SATIŞLARI İÇİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMALARI ...
           Ali Hadi ORHUN- HİS’LENDİ İADELER ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI VE UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 1 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- İDARİ MERCİLERCE VERİLEN İHALELERE KATILMA YASAKLARI KALDIRILABİLİR Mİ? ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- SON KAMU İHALE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ NE GETİRDİ? ...
     3.4. Diğer Konular
           Mehmet SAY- ÖZÜRLÜLERİ HATIRLAMAK ADINA ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 506 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLULUK SİGORTASI HÜKÜMLERİ - 2 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Atilla POLAT- SGK. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA “UZLAŞMA” MÜESSESESİ GELİYOR! ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Yunus YELMEN- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLERLE FESHİ HALİNDE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMEYECEĞİ DURUMLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İNCELE ...
           Doğan KESKİN- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI ...
           Hüseyin ACAR- HAMİLELİK, DOĞUM İZNİ İLE EMZİREN KADIN İŞÇİLERİN HAKLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI - 1 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ÇEKİLME HAKKI - 6 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdal SANLI- HUKUK MAHKEMELERİNDE İSTİNAF - 4 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- TÜTÜN MAMULLERİNE İLİŞKİN CEZALAR - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- PROFESYONEL TURİST REHBERİ NASIL OLUNUR? ...
           Suat ŞİMŞEK- TÜM YÖNLERİYLE KAMUYA AİT TAŞINMAZLAR İLE ORMANLARIN TURİZM YATIRIMCILARINA TAHSİSİ - 3 ...
           Uğur KARADOĞAN- VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA 2577 SAYILI KANUNUN 11’İNCİ MADDESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ...
           Dr. Halil YILMAZ- TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ TALEBİ - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA TERDİTLİ DAVALAR - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler