DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Haziran 2008 , 514 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 512 sayılı Derginizin 138’inci sayfasında SM., SMMM. ve YMM.’lerin Vergi Levhası Ta ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 2008 takvim yılı içerisinde Ba-Bs formları aylık olarak verilmeye başlandığını biliyorsunuz. Mü ...
           Sayın 34/6451 No.lu Abonemiz, SORU- Kamu konutlarından sıra tahsisli lojmanda bulunan Şef/Gelir Uzmanı (Sıra Tahsisli) ve kurumu tarafından Müdür Yar ...
           Sayın 42/17525 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Vergi Dairelerince noterlere ödenen beyiye aidatlarına ilişkin tahakkuk müzekkerelerinin düzenlenme ve saymanl ...
           Sayın 01/17097 No.lu Abonemiz, SORU- 1990 yılında Saymanlık Müdür Yardımcısı olan ve 1991 yılından beride çeşitli ilçelerdeki malmüdürlüklerinde malm ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- Kahvecilik ve sigara satan basit usul mükellefimiz var. 2005 yılında tekel alışı 32.892,00 YTL., tekel satışı 34. ...
           Sayın 33/7816 No.lu Abonemiz, SORU- Defterini tutmuş olduğum şirketler bulunmaktadır. Bunların kârlarını dağıtmayıp geçmiş yıllar kârı hesabına aktar ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Form Ba da ilgili Tebliğde belirtildiği üzere mal ve hizmet alışları denilmektedir. Bu hizmet a ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1-İkinci sınıf vergi mükellefi olan mükellefimiz cep telefonu faturasının gider olarak kullanıl ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 05/6161 No.lu Abonemiz, SORU-Kardeşim 24.02.1970 doğumlu. 31.10.1987 tarihinde Hava Kuvvetleri ........... Astsubay okulunu kazandı. 31.08.1988 ...
           Sayın 01/9356 No.lu Abonemiz, SORU- 27.09.2007 tarihinde SSK.’dan işçi çalıştırmak için 26.09.2007 tarihinde başvuruda bulundum. İşyeri bildirg ...
           Sayın 07/18122 No.lu Abonemiz, SORU- 01.01.1959 Doğumlu. Bayan TC. Kimlik No: ........... ........... SSK. numarası ile 16.05.1976 yılında işe ilk ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Şirketimiz tarafından personele yapılan özel sağlık sigortaları ile ilgili yapılan sigorta bede ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Yüksel BOZDAL- MUAFİYETİ KALDIRILAN KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUĞU FAİZ GELİRLERİNİN DURUMU ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRELER - 2 ...
           Güven KARAKOÇ- DERNEKLER, VAKIFLAR VE İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ YERİ ...
           İrfan ERMİN- VERGİ UYGULAMALARINDA BELGE DÜZENİ -5 ...
           Ömer KÖKSAL- FİNANSAL KİRALAMA BEDELLERİNE EMSAL KİRA BEDELİ UYGULANMASI ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- ELEKTRON‹K BEYANNAME DÜZENLEME ÇALIŞMALARI, ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERİLMESİNDE UYULACAK ...
           Zekeriya UYANIK- BKK. İLE VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN VERGİSEL AVANTAJLARI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Özdal ÖZER- İNŞAAT İŞLERİNDE KDV. İSTİSNASINDAN VAZGEÇME VE AVANTAJI ...
           Cengiz SAZAK- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLARDA KDV. UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ali Hadi ORHUN- 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMINA ALINMAYAN ÖNEMLİ BİR VERGİMİZ GÜMRÜK VERGİSİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 2 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLARIN İSTEKLİ BÜNYESİNDE İSTİHDAMI İHALE YASAĞINA GİRER Mİ? ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI OLUNUP OLUNMADIĞININ TEYİDİ VE SONUÇLARI ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdal SANLI- VEKALETLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR - 1 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- PROJE KARŞILIĞI DIŞ KAYNAKLAR ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- MALİYE TEFTİŞ KURULU KALDIRILIYOR MU? ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5754 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN EK HÜKÜMLER - 1 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ahmet TEKİN- YENİ İŞE BAŞLAYAN ÜCRETLİ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ İŞVERENLERE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU ...
           Tahir ERDEM- ÜCRET GARANTİ FONU VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Beyazıt ABLAY- İŞYERİNDE MANEVİ TACİZİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE ETKİSİ ...
           Doğan KESKİN- SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALDIRILMASINDA İKİ YOL (İşyerini Kapatma, Faaliyeti Durdurma ve İşçinin Çalışmama Hakkı) ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI - 2 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ÇEKİLME HAKKI - 7 ...
           Hasan TURGUT- Kamu PersonelİNİn Görevlerİnden YargI KararlarI, Yenİden YapIlandIrma ve ÖzelleŞtİrme UygulamalarI Sonucu AlInarak BaŞka Görevlere AtanmalarI ve An ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Erdoğan DEDEOĞLU- ASİLDE ARANAN ŞARTLARI TAŞIMAYAN VEKİL MEMURLARA VEKALET AYLIĞI VERİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- PROFESYONEL TURİST REHBERİ KURSLARININ UYGULANMASI VE KURSİYERLERLE İLGİLİ HUSUSLAR ...
           Suat ŞİMŞEK- TÜM YÖNLERİYLE KAMUYA AİT TAŞINMAZLAR İLE ORMANLARIN TURİZM YATIRIMCILARINA TAHSİSİ - 4 ...
           Hamit DÜNDAR- TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ TALEBİ - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA TERDİTLİ DAVALAR - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler