DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Temmuz 2008 , 515 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 67/16900 No.lu Abonemiz, KONU- Adi ortaklık şeklinde 5 ortaktan oluşan bir muhasebe bürosunda her bir ortağın kendi adına kayıtlı olan araçları ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bilindiği gibi vergi cezaları şahsilik hükmü dolayısıyla ölüm halinde terkin edilmekte, mirasçı ...
           Sayın 64/8240 No.lu Abonemiz, SORU- Gıda Bankacılığı faaliyetiyle ilgili Derneklerin, gelir elde etmek amacıyla bedelsiz olarak kiraladığı işyerlerin ...
           Sayın 55/1210 No.lu Abonemiz, SORU- Aşağıda durumunu belirttiğim 657 sayılı DMK.’na göre çalışan bir memurun bir üst öğrenimini bitirmesi neden ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Kamu kurumlarında çalışan memurlara dil tazminatı hangi düzenlemeye göre ödenmektedir? Hangi sı ...
           Sayın 07/5226 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimiz 15.05.2006 tarihinde şube işyeri açtı. 28.05.2008 tarihinde ÖKC. izin yazısı alındı. 05.06.200 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İşletmeme almış olduğum arsanın değerini tapudaki satış bedeli üzerinden (5.000 YTL.) kayıtları ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Maliyeye borcu ve mahkemede davaları olan bir Ltd. Şti. 3 yıl önce vergi dairesi tarafından işy ...
           Sayın 34/18077 No.lu Abonemiz, SORU- ......... İli, ........ ‘de bulunan T.H.S.S.92 ....... Konut Yapı Kooperatifi üyesiyim. Bu kooperatiften 1 ...
           Sayın 42/17525 No.lu Abonemiz, SORU- Dairemiz (X) mükellefinin borcundan dolayı 3’üncü kişilerde bulunan hak ve alacağına bono senetlerine el k ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Yurtdışında bulunan müşterilere yapılan bir kısım satışların gönderilmesi “hızlı kargo ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 46/14546 No.lu Abonemiz, SORU-Doğum tarihi : 1954 Ölüm tarihi : 2003 SSK. hizmeti 1979-1980 arasında: 260 gün Bağ hizmeti : 15.10.2000-31.12 ...
           Sayın 07/18179 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Müşterimin birisi; SSK. ilk işe giriş : 01.09.1976 Doğum tarihi : 05.10.1959 SSK. :01.09.1976-1985 tarih ...
           Sayın 34/6203 No.lu Abonemiz, SORU- Eşimin; Doğum Tarihi: 01.04.1958 SSK. İlk İşe Giriş Tarihi: 01.01.1986 29.02.2008 Tarihine Kadar Ödenmiş Primi: ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE DÜZENLEME TASARIMLARI VE DÜŞÜNÜLEN VERGİ KREDİSİ MÜESSESESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Cemal KILINÇ- YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ VE TEKNİK HİZMETLERDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI ...
           Necmi ASLAN- DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet ÖZDEMİR- TERKİN-VAZGEÇME VE LİMİTLERİ - 1 ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRELER - 3 ...
           Yusuf Ziya SARI- SORUNLU BİR CEZA MADDESİ (VUK. Madde - Mükerrer 355) ...
           İrfan ERMİN- VERGİ LEVHASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Bülent Muharrem YILDIZ- KUR FARKI VE KATMA DEĞER VERGİSİ (Kıyas Yasağının İhlali) ...
           Yüksel BOZDAL- MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ HALİNDE KDV. İNDİRİMİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNDE HATALAR BİRBİRİNİ İZLİYOR ...
           Barış BİRBİR- ELEKTRONİK TİCARETE ARACILIK VE VERGİ MEVZUATI ...
           Tezcan ATAY- YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASINDA GELİNEN SON NOKTA (5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler) ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 3 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYE MECLİSİNİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İHALELERİNDE PROJE DEĞİŞİKLİĞİ İLE İŞE DEVAM EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? ...
     3.4. Diğer Konular
           Av.Atilla İNAN- BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HAKKINDA DANIŞTAYIN İPTAL KARARI ...
           Erdal SANLI- VEKALETLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR - 2 ...
           Zekeriya CESUR- TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BANKER KASTELLİ’NİN ÖLÜMÜNDEN DERS ALAN OLUR MU? ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5754 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN EK HÜKÜMLER - 2 ...
           Atilla POLAT- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE PRİMLERE GETİRİLEN DÜZENLEMELER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE BU KANUNDA 5763 SAYILI YASA İLE YAPILAN DÜZENLEMELER SONUCU ALT İŞVERENLERİN DURUMU ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞANLARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ MÜRACAAT VE ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI VE ÖZELLİKLERİ - 1 ...
           Vecdi KARANFİL- YARGI KARARLARI IŞIĞINDA MEMURLARIN SAĞLIK KARNESİ UYGULAMASI ÜZERİNE - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- PROFESYONEL TURİST REHBERİ KURSLARININ UYGULAMA GEZİLERİNİN DENETİMİ, KURSİYERLERLE İLGİLİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ İLE KURSUN BİTİRİLMESİ ...
           Dr. Halil YILMAZ- TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ TALEBİ - 3 ...
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ İHTİLAFLARINDA İDARİ BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİNİN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler