DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Temmuz 2008 , 516 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 06/6363 No.lu Abonemiz, SORU- Defterini tuttuğum bir Ltd. Şirketin, 2005 yılı dağıtılabilir dönem net kârı 2.868,99 YTL.’dir. 2006 yılı ...
           Sayın 20/5927 No.lu Abonemiz, KONU- Hazine adına kayıtlı taşınmaz imar uygulamasında, belediye hizmet alanı olarak ayrılıyor. Parselin bir kısmına bi ...
           Sayın EMS 210 No.lu Abonemiz, SORU- KDV. mükellefi olan (B)Sigorta Acentesine ödenen komisyon bedeli üzerine KDV. hesaplanabilir mi? Ya da KDV. dahil ...
           Sayın 34/16710 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Banka sistemi içinde ödeme kavramının açıklanması. Örneğin: Satıcının banka hesabına yapılan havale banka si ...
           Sayın 07/10265 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bir aile şirketi olan şirketimize ortaklar kurulu kararı ile müdür olan eşe şirket adına alınacak aracın KDV. ...
           Sayın 07/9058 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim Yeni tesis edeceği akaryakıt tesisi için Petrol OfisiÊ10 yıllık bir anlaşma imzalayarak yapacağı h ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 42/470 EMS Abonemiz, SORU- 5763 sayılı Kanuna istinaden istihdam artırıcı önlemler dahilinde gerekli indirimlerden yararlanabilmemiz için neler ...
           Sayın 06/11213 No.lu Abonemiz, SORU- Üç yıl önce SSK.’dan emekli oldum. Ltd. Şti.’lerde ortak sayısı iki olduğundan, bir yakınımın şirket ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- 1952 doğumlu R. Değer 16.05.1977 tarihi ile 03.02.1982 tarihleri arasında 4 yıl 8 ay 17 gün ...
           Sayın 06/13057 No.lu Abonemiz, SORU- Babam 01.01.1952 doğumlu, Askerliğini 1971 yılında 20 ay olarak yapmıştır. SSK.’lı olarak ilk işe başlam ...
           Sayın 14/8813 No.lu Abonemiz, SORU- ....oğlu 1928 doğumlu babam ......, 10 yıl gibi bir süre 24 ay askerlik borçlanması ile birlikte 3600 gün prim öd ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Arzu KAYA- Bilal KUZU- İKRAZATÇILIK FAALİYETİNİN TEFECİLİĞE DÖNDÜĞÜ AN VE TEFECİLİĞİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Bülent SEZGİN- 5084 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNDEN YARARLANAN İŞVERENLERCE İSTİHDAM EDİLEN ÜCRETLİLERİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet ÖZDEMİR- TERKİN-VAZGEÇME VE LİMİTLERİ - 2 ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRE UZATAN HALLER - 1 ...
           Ali Hadi ORHUN- ŞÜPHELİ ALACAK VE KARŞILIĞI ...
           Nuri ÇEVİK- TAHSİLİ İMKÂNSIZ HALE GELEN ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASININ VERGİSEL BOYUTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGULAMASI ...
           İrfan ERMİN- YENİLEME FONU ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Hakkı YILDIRIM- ZOR DURUM NEDENİYLE MÜHLET VERME ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 4 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- İMAR PARA CEZALARI - 1 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALE KANUNU TASARISINDA DİPLOMAYA DAYANILARAK EDİNİLEN İŞ DENEYİM BELGESİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Erdal SANLI- DAVAYA VEKALETLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR - 3 ...
           Hasan TURGUT- HAKKANİYET, HUKUKSAL GÜVENLİK, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK, HAKLI BEKLENTİLER, KARİYER VE LİYAKAT İLKELERİ KARŞISINDA ANAYASA MAHKEMESİNİN 29.12.2005 TARİHLİ, E: ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BORSA EKONOMİK İSTİKRARININ DEVAMLI OLMASINI İSTER ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet TEKİN- 5510 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İTİBARİ HİZMET SÜRESİ UYGULAMASI ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5754 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN EK HÜKÜMLER - 3 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Yunus YELMEN- SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE ARACI KAVRAMI İLE FATURA KARŞILIĞI HİZMET ALIMLARINDA ASIL İŞVERENİN HİZMET ALDIĞI İŞVERENİN ÖDENMEMİŞ PRİM BORÇLARIND ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA ÖZLÜK DOSYASI - 1 ...
           Doğan KESKİN- ZORUNLU İSTİHDAMDA 5763 SAYILI YASA DÖNEMİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ MÜRACAAT VE ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI VE ÖZELLİKLERİ - 2 ...
           Vecdi KARANFİL- YARGI KARARLARI IŞIĞINDA MEMURLARIN SAĞLIK KARNESİ UYGULAMASI ÜZERİNE - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Hasan ERDEMİR- ARTIK YARGI KARARLARI EŞİTSİZLİK YARATMAYACAK! ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA KAMU MALİYESİ VE KAMU MALİYESİNİN TEMEL İLKELERİ KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İŞLERİNDE YENİ BİRİM FİYATLAR NASIL TESPİT EDİLECEK? ...
           Faruk ŞAHİN- PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI ...
           Dr. Halil YILMAZ- TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ TALEBİ - 4 ...
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ İHTİLAFLARINDA İDARİ BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİNİN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler