DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 266
Dergi İçeriği: 9850
Mevzuat: 2342

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Ağustos 2008 , 517 SAYILI DERGİ


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 62/5736 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği gibi diğer ücretlerin vergilendirilmesi GVK.’nun 64 ve 110’uncu maddelerinde düzenlenmiştir ...
           Sayın 38/11311 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest meslek erbabı bir doktor muayenehanesinde (akapunktur ve lazerle tedavi merkezinde) ödeme kaydedici ciha ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU-5018 sayılı Kanunla birlikte Maliye Bakanlığı çalışanlarında olan sorumlulukların büyük bir kısm ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İl Özel İdarelerinden yapılan gayrimenkul kiralamalarında kiracı gerçek kişi kira stopajı öder ...
           Sayın 09/936 No.lu Abonemiz, SORU- 1- (X) Vergi Dairesinde şirket ortağı olan Şahıs (A), (Y) Vergi Dairesi yetki alanı içerisinde ikamet ediyor. İki ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Adi Ortaklıklarda ayrılan ortak için hisse oranında yeni ortak adına fatura kesilecek mi? ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İkinci sınıf mükellefimiz (Özel Halk Otobüsü ile yolcu taşımacılığı) 2006/Nisan ayında aracını ...
           Sayın 61/8242 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Yasasına göre; kanun kapsamına giren illerdeki tüm gelir ve kurumlar vergis ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Firmamız girmiş olduğu bir ihaleyi kazandı. Ancak sözleşmeyi piyasa koşulları yüzünden imzalaya ...
           Sayın 78/14824 No.lu Abonemiz, SORU- Adıma kayıtlı meskenim, öğrencilere kiraya verilmiş olup, kiracılar yaklaşık 18 aylık yakıt bedelini ödemeden bi ...
           Sayın 48/13037 No.lu Abonemiz, SORU- 107 seri no.lu KDV. Genel Tebliğinde konaklama işletmeleri ile ilgili olarak herşey dahil sistemde çalışan konak ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Cem YILMAZER, SORU- Toplam 7205 gün mevcut primim vardır. 31.05.2008 tarihi itibariyle; Doğum tarihi : 10.12.1967 Sigortalı çalışma günüm : 3 ...
           Sayın 1644 No.lu EMS Abonemiz, SORU- Bir bayan mükellefim 01.01.1980-30.09.1998 tarihleri arasında yurt dışı çalışmaları ve ev hanımlığı süresini bor ...
           Sayın 34/17649 No.lu Abonemiz, SORU- Aşağıda bilgileri bulunan babam .......’ın emekliliği hakkında bilgi verir misiniz? Doğum tarihi : 01.07. ...
           Sayın 06/15950 No.lu Abonemiz, KONU- 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girecek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İsmail PAMUK- HİSSE SENETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- VERGİ MÜKELLEFİ, 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL’A SPONSOR OL! (Hem Vergi Ödeme Hem de İade Al) ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Tezcan ATAY- Mustafa KULAK- VERGİ MEVZUATINDA GİDER PUSULASI UYGULAMASI ...
           Zekeriya BORAN- VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİNDE YAZILI VERGİ VE CEZALARA KARŞI MÜKELLEFLERİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER ...
           Ahmet ÖZDEMİR- TERKİN-VAZGEÇME VE LİMİTLERİ - 3 ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRE UZATAN HALLER - 2 ...
           İrfan ERMİN- ÖZEL KARTLAR VE YEMEK ÇEKLERİ KULLANIMIYLA VE BAZI TÜR KONTÖR SATIŞLARINA İLİŞKİN OLARAK UYGULAMAYA KONULAN BELGE DÜZENİ - 1 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Prof. Dr. Salim ŞEN- KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI VE ÇERÇEVESİ (TEVKİFAT SURETİYLE KDV TAHSİL EDİLMESİ UYGULAMASININ DAYANAĞI MEVZUAT, MUHASEBE KAYITLARI, ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Erdoğan DEDEOĞLU- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İLE KİŞİLER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLARIN 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Güven KARAKOÇ- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TECİL-TERKİN MÜESSESESİ VE UYGULAMAYA İLİŞKİN SİRKÜLERLER, TEBLİĞLER, ÖZELGELER ...
           Ali Hadi ORHUN- BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...
           Sami SÜZER- GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA DEĞER UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 5 ...
     3.2. SPK
           Abdullah KİRAZ- SERMAYE PİYASASINDA VERGİLENDİRMENİN MALİ İSTİKRAR ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- İMAR PARA CEZALARI - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARININ DEVAM EDEN DİĞER İHALELERE ETKİSİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ENFLASYONİST BASKILAR VE DÖVİZ ARTIŞI SÖZLEŞMENİN FESHİNDE MÜCBİR SEBEP OLABİLİR Mİ? ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5754 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN EK HÜKÜMLER - 4 ...
           Atilla POLAT- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           Ahmet TEKİN- 1479 SAYILI BAĞ-KUR KANUNUNA GÖRE SİGORTALI SAYILANLARLA İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA YAPIL ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Yunus YELMEN- İŞE İADE KARARI VERİLEN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BİLDİRİMİNDE İŞVERENLERİN İZLEYECEKLERİ USUL VE ESASLAR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ KANUNUNDA 5763 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (İş Sağlığı ve Güvenliğini İlgilendiren Değişiklikler) ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA ÖZLÜK DOSYASI - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞANLARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ MÜRACAAT VE ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI VE ÖZELLİKLERİ - 3 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Erdal SANLI- HUKUK DAVALARINDA TARAF TEŞKİLİ - 1 ...
           Faruk ŞAHİN- REHBERLERİN DENETİM ESASLARI VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ ...
           Dr. Halil YILMAZ- TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ TALEBİ - 5 ...
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ İHTİLAFLARINDA İDARİ BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİNİN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ - 3 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF)’NİN ADI TÜRKİYE MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF) OLARAK DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler