MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


11.11.2016 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 474)


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
                                                                                                                                                                                    
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 474)
 
(11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.          
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.