MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


31.08.2018 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)


7143 Sayılı Vergi ve DiğerBazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkinKanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin,Bitim Tarihindenİtibaren 6 AyUzatılmasına Dair Karar (KararSayısı: 48)
 
(31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıtır.)